X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13855

Górnicy - scenariusz zajęć dla kl. 3, praca w grupach

Główny cel lekcji: Znajomość symboliki związanej z górnictwem.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• Zna części munduru górniczego i ich symbolikę,
• Wykonuje model czapki górniczej,
• Współpracuje w grupie,
• Dekoduje zaszyfrowane informacje,
• Wykonuje działania matematyczne w zakresie 100.

Pomoce: pióropusze wykonane z bibuły, kartki z nazwami funkcji górniczych i ich odpowiedniki szyfrowe, żetony w 5 kolorach,5x dekoder szyfru, papier w kolorze czarnym i żółtym, ilustracja ukazująca mundur górniczy, 5 arkuszy szarego papieru.


Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne.
2. Zapisanie pytania kluczowego: Po co górnikom czapki z pióropuszami w 5 kolorach?
3. Przydział do grup – losowanie żetonów. Wybór liderów.
4. Nauczyciel wyjaśnia, że dawniej górnicy używali miotełki ze strusich piór do wymiatania drobnego gruzu z otworów strzałowych i nosili ją zatkniętą przy czapce. Obecnie przypominają o niej pióropusze na czapkach górniczych.
5. Liderzy biorą pióropusze w takim kolorze, jak żetony grupy.
6. Nauczyciel wiesza na tablicy kartki z napisami: DYREKTOR, SZTYGAR, PRZODOWY, SKARBNIK, GÓRNIK, CZŁONEK ORKIESTRY GÓRNICZEJ, KAPELMISTRZ.
7. Każda grupa rozwiązuje zadanie matematyczne. Po podaniu nauczycielowi wyniku, otrzymuje dekoder zaszyfrowanej wiadomości - nazwy funkcji górniczej, którą symbolizuje dana barwa pióropusza. – załącznik.
8. Jedno z dzieci kładzie się na szarym papierze, a inni odrysowują jego sylwetkę. Następnie domalowują mundur (na podstawie wzoru). Inne dzieci z grupy wykonują z papieru model czapki górniczej (płaski), uzupełniają go swoim pióropuszem. Następnie umieszczają na gazetce postać górnika uzupałnioną o czapkę i podpis funkcji (kartki z tablicy).

9. Podsumowanie zajęć – próba odpowiedzi na pytanie kluczowe.


ZAŁĄCZNIK

Gr.1 zielona
Zad.

14 + 20 + 16 + 3 + 12 + 17 + 4 – 20 – 14 – 3 – 4 – 12 – 16 – 17 = ...
*₤♦▲◘♫♠♦ - zaszyfrowane słowo,

Gr.2 biała
Zad.

14 + 20 + 16 + 3 + 13 + 17 + 4 – 20 – 14 – 3 – 4 – 12 – 16 – 17 = ...
♪∞♫₤◄#♦

Gr.3 czarna
Zad.

16 + 20 + 16 + 3 + 12 + 17 + 4 – 20 – 14 – 3 – 4 – 12 – 16 – 17 = ...
◄♣♦☼○◘

Gr.4 czerwona
Zad.

16 + 21 + 16 + 3 + 12 + 17 + 4 – 20 – 14 – 3 – 4 – 12 – 16 – 17 = ...
♠♦◘○▲♪♫♦#

Gr.5 biało - czerwona
Zad.

16 + 21 + 16 + 3 + 12 + 17 + 4 – 20 – 13 – 3 – 4 – 12 – 16 – 17 = ...
◘#♥▲◙☻○♪♫♦∞


Szyfr:

# -a, ☺-b, @-c, *-d, ▲-e, ▼-f, ◄-g, ◊-h, ○-i, ●-j, ◘ -k, ◙ - l, ☻-m, ☼-n, ♠-o, ♣-ó, ♥-p, ♦-r, ♪-s, ♫-t, €-u, Ω-w, ₤-y, ∞-z, ↕- ź, ŏ-ż

Wyniki zadań w grupach:
grupa 1.: 0
grupa 2.: 1
grupa 3.: 2
grupa 4.: 3
grupa 5.: 4

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.