X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13848
Dział: Przedszkole

Projekt edukacji ekologicznej "Mały ekolog"

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA PRZEDSZKOLA
„MAŁY EKOLOG”
przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych

Czas trwania: marzec, kwiecień , maj
CELE:
KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA
- uświadamianie, że człowiek jest nieodłączną częścią przyrody i środowiska, w którym żyje
-wskazywanie na negatywne skutki działań człowieka w środowisku i kształtowanie postaw zapobiegających takim działaniom
-kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody
-rozumienie konieczności segregowania odpadów
-stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukacje dzieci na ich najbliższych

Cele szczegółowe
Dziecko:
-rozumie ,że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć
-rozumie na czym polega szkodliwe działanie człowieka w stosunku do przyrody
-wykorzystuje materiały odpadowe w działalności plastycznej
-segreguje odpady do odpowiednich pojemników
-poznaje niektóre możliwości wykorzystania surowców wtórnych do zabawy
-angażuje się do prac na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu
-wykonuje z rodzicem pracę plastyczną o tematyce ekologicznej na konkurs

METODY:
- oglądowa: obserwacja( spontaniczna i kierowana), pokaz
- słowna: pogadanka, dyskusja, opis ( w wykorzystaniem obrazów naturalnych, modeli), opowiadanie, wywiad, praca z literaturą turystyczno -krajoznawczą i czasopismami, gry dydaktyczne, spotkania
-praktyczna ( badawcza): spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia, hodowla, praca dla środowiska
FORMY:
-zajęcia z całą grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy
-zajęcia w zespołach
-zajęcia indywidualne wyzwalającą swobodną ekspresję


PROPONOWANE DZIAŁANIA:
I .Działania przyrodnicze i ekologiczne w przedszkolu:

1.Rozmowy kierowane w grupach z wykorzystaniem : planszy , ilustracji , plakatów itp. na temat ekologii- określenie stanu wiedzy

2.Organizowanie spacerów w okolicy przedszkola – szukanie pojemników na odpady.

3.Zorganizowanie w przedszkolu zbiórki odpadów: aluminiowych puszek , baterii , plastikowych nakrętek i makulatury .

4..Cykl zabaw i zajęć z zakresu „Uczymy się segregować odpady”

-Zabawa dydaktyczna „Kolorowe pojemniki”
-Nauka wierszy i piosenek o tematyce ekologicznej
-„Co o drzewach pisali poeci”- A. Mickiewicz, L. Staff. J. Kochanowski i inni – słuchanie wierszy poetów w plenerze np.: pod drzewem w ogródku przedszkolnym.
-Rozwiązywanie zagadek o tematyce ekologicznej
-Przygotowanie teatrzyku przez dzieci ze starszych grup o treści ekologicznej
-Przygotowanie scenki dramowej o tematyce ekologicznej
-Udział dzieci sześcioletnich w konkursie ekologicznym pod hasłem „Podróż z Ekoludkiem” organizowanym w przedszkolu nr 14
-Opracowanie i stosowanie zabaw ruchowych oraz zestawu ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet oraz plastikowych butelek wypełnionych kolorową bibułą.
-Przeprowadzenie doświadczenia „Jak oczyścić brudną wodę?- zbudowanie prostego filtra i zastosowanie go do oczyszczenia wody
-„Wiatrowa muzyka”- wykorzystanie celofanu, papierków z cukierków, gazet, na których dzieci zagrają wiatrową muzykę.
-Wykonanie i wykorzystanie w proponowanych działaniach kart pracy opracowanych przez nauczycieli przedszkola
- Organizowanie spacerów w okolicy przedszkola – szukanie pojemników na śmieci
-Prace porządkowe na placu przedszkolnym w ramach akcji „Sprzątanie świata”
-„Zielony ogródek w sali”- założenie hodowli np.: fasoli, zboża, cebuli. rzeżuchy itp., roślin doniczkowych, gałązek forsycji, kasztanowca, brzozy – obserwacja i porównywanie życia roślin w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

5„Czarujemy odpady”- zajęcia plastyczno techniczne:
-„ Laurka na Dzień Kobiet”- wykonanie kwiatka z tworzywa odpadowego np. z papierków po cukierkach
-„Puszka nie musi być śmieciem”- wykonanie instrumentu muzycznego (grzechotki)
-Ekologiczne powitanie wiosny -wykonanie Marzanny oraz strojów dla Pani Zimy i Wiosny z materiałów odpadowych np. z gazet, celofanu, z szarego papieru, plastikowych butelek itp.
-„Ozdoby wielkanocne” - np.: zajączek z rolki po papierze toaletowym, kurczaczek z jajka po niespodziance, koszyczek z plastikowej butelki itp.
-„Wesołe i smutne drzewo”- praca przestrzenna np.: wykorzystanie rolki po papierowym ręczniku, lub płaska dowolną techniką.
-Lepienie z (wykonanej przez starsze dzieci) masy papierowej.
-„Ekoludek”- praca przestrzenna lub płaska z dowolnego tworzywa lub materiałów odpadowych.
-Prace plastyczne:
„Najsmutniejsze miejsce na ziemi”
-„Najpiękniejsze miejsce na ziemi”

6.Zorganizowanie w placówce imprez o tematyce ekologicznej
-Olimpiada sportowa z wykorzystaniem: plastikowych butelek, puszek po napojach, gazet, kasztanów np.:
-wyścigi na gazetowych nartach, z kasztanem na łyżce
-rzut do celu kulą z gazety
-wyścig z plastikowa butelką między kolanami
- podawanie butelki w rzędzie
-slalom między plastikowymi butelkami
-taniec wśród plastikowych butelek,
-wyścig rzędów z podawaniem puszek,
-segregowanie śmieci: złom, makulatura, plastik, papier


II. Współudział rodziców w edukacji ekologicznej.

1.Zapoznanie z tematyką ekologiczną – umieszczenie referatu na stronie internetowej a także na tablicy ogłoszeniowej dla rodziców na temat: „Baw się dbając o nasz świat” i „Wychowanie ekologiczne w przedszkolu”

2..Zachęcanie rodziców do udziału w prowadzonych akcjach i konkursach:
-zbiórka puszek, baterii i, makulatury i plastikowych nakrętek
-„Jak według własnych pomysłów można wykorzystać niektóre odpady”- Konkurs na najciekawsze rodzinne prace plastyczne np.: praca plastyczna o tematyce ekologicznej, plakat, ekologiczna torba, forma przestrzenna itp.
- Rodzinny konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców „Przyroda wokół nas”
- Wymyślenie najciekawszego przysłowia lub hasła o tematyce ekologicznej.
- Rozwiązanie krzyżówki - hasło „ekologia” zamieszczonej w przedszkolnej gazetce

3.Festyn rodzinny:
-Zorganizowanie wystawy fotograficznej „Przyroda wokół nas” i najciekawszych prac plastycznych
-Ogłoszenie wyników konkursów o tematyce ekologicznej
-Słuchanie wierszy polskich poetów o „drzewach” czytanych przez rodziców .

III. Nawiązanie kontaktów z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz ekologii:

1.Nadleśnictwo Przedborów :
- Wycieczka do lasu połączona z sadzeniem drzewek -pogadanka z leśnikiem na temat znaczenia lasu, konieczności sadzenia drzew i właściwego zachowania się w lesie

2.Spotkanie z pracownikiem MZO:
-urządzenie i oglądanie wystawki prac plastycznych z materiałów odpadowych
-podsumowanie i utrwalenie działań zawartych w projekcie
-zaprezentowanie krótkiego programu artystycznego przez wszystkie grupy
- ślubowanie małych ekologów oraz wręczenie odznak „małego ekologa”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.