X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13830
Przesłano:

Modelowanie powierzchni żujących górnych zębów bocznych.

Konspekt lekcji
Szkoła Policealna Medyczna
Kierunek: technik dentystyczny
Przedmiot: Modelarstwo
semestr II

Temat: Modelowanie powierzchni żujących górnych zębów bocznych.

Cel ogólny:
Uczniowie odtwarzają powierzchnie żujące precyzyjną metodą nawarstwiania kropel wosku.

Cele szczegółowe:
- uczeń modeluje prawidłowo stożki ustalające położenie szczytów guzków,używając beżowego wosku odlewniczego
- uczeń modeluje segmenty poprzeczne guzków z odlewowego wosku bordowego, zwracając uwagę na samoistne wytworzenie bruzdy centralnej,
- uczeń modeluje wstępnie segmenty strzałkowe z odlewowego wosku zielonego,
- uczeń zachowuje prawidłową wysokość zwarcia i kontroluje zwarcie podczas odbudowy powierzchni żujących,
- uczeń precyzyjnie posługuje się materiałami, narzędziami i sprzętem do modelowania,
- uczeń utrwala wiedzę na temat elementów topografii zębów bocznych.

Metody:
- zadaniowa ścisła

Środki dydaktyczne:
Plansze, karty pracy, ilustracje z opisem poszczególnych etapów pracy, woski odlewnicze w czterech kolorach.

Planowany przebieg zajęć:

1. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP:
- odzież ochronna
- oświetlenie
- narzędzia
- materiały.

2. Przypomnienie tematu poprzednich zajęć- zasady szczegółowej analizy modeli gipsowych:
- linie pomocnicze na powierzchni zęba opracowanego do modelowania
- linie pomocnicze na powierzchniach zębów jednoimiennych po przeciwnej stronie łuku zębowego.

3. Podanie tematu i celu lekcji i powiązanie go z poprzednimi zajęciami.

4. Omówienie kolejnych etapów i techniki modelowania poszczególnych segmentów powierzchni żujących zębów:
- odwołanie się do literatury dodatkowej i schematów modelowania segmentów.

5. Praca samodzielna.

6. Podsumowanie zajęć;
- korekta poszczególnych fragmentów odtworzonych powierzchni
- omówienie uzyskanych efektów.

7. Porządkowanie stanowisk pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.