X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13808
Dział: Biblioteka

Spotkania autorskie w bibliotece

Jednym z najważniejszych zadań każdej biblioteki jest kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie zainteresowań użytkowników i szerzenie w społeczeństwie nawyku sięgania po książki. W czasach, gdy spada zainteresowanie książką tradycyjną, odnotowuje się zmniejszenie intensywności czytania (co potwierdzają nie tylko statystyki), wszelkie formy jej popularyzacji nabierają szczególnego znaczenia i niejednokrotnie są jedyną metodą podniesienia wskaźników czytelnictwa.
Nie lada atrakcją dla dzieci i młodzieży są spotkania z autorami, redaktorami, ilustratorami, wydawcami... Dla większości odbiorców te kontakty są prawdziwą ucztą duchową, mają charakter bezpłatny, otwarty i uczestniczyć w nich mogą wszyscy chętni. Przygotowanie takiego spotkania jest czasochłonne, a także czasami zbyt trudne
do wykonania, choćby ze względu na brak zgody na finansowanie ze strony władz szkoły. Ale często zapraszane osoby chętnie przychodzą na spotkania i nie pobierają z tego tytułu honorarium.
Spotkania z ciekawymi ludźmi to jedna z najciekawszych form propagowania wiedzy o regionie. Nic przecież nie zastąpi żywego kontaktu dzieci z kimś, kto swoją pracą i zaangażowaniem społecznym tworzył, czy nadal tworzy, krajobraz kulturowy miasta, miasteczka, wsi... kultura naszej „Małej ojczyzny” to suma działań wybitnych, obdarzonych talentem twórczym ludzi – pradziadków, dziadków, często nawet rodziców naszych wychowanków. Musimy im to w ciekawy sposób uświadomić, by mieć nadzieję, że pójdą śladami tych najbardziej oddanych swojej ziemi. Jest jeszcze jeden aspekt takich spotkań. Nasi goście opowiadający o przeszłości, czy kulturze regionu to najczęściej osoby w podeszłym wieku. Tradycją polskiej szkoły jest zapraszanie osób starszych z okazji Dnia Babci czy Dnia Dziadka. A może to zbyt rzadko, bo przecież takie osoby są autorytetami,
z których można brać przykład.
Warto podkreślić także wartość wychowawczą spotkań z osobami zasłużonymi dla rozwoju regionu – to najciekawsze lekcje patriotyzmu, w czasie których kształtujemy postawy prospołeczne, uczymy szacunku dla swojej „Małej ojczyzny”.
Spotkania autorskie są jedną z form realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, ale nie tylko.
Jest to duże przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego zaplanowania i koordynacji poszczególnych czynności. Niezbędna jest umiejętność współdziałania w grupie.
Uczniowie chętniej sięgają po książkę, której autora bezpośrednio poznali Spotkania autorskie są aktywną zachętą do czytania, rozwijają wrażliwość uczniów i upowszechniają szeroko pojętą kulturę języka. Do każdego spotkania trzeba uczniów dobrze przygotować, ustalić ewentualną tematykę zadawanych pytań, włączyć do pracy aktyw biblioteczny np. do projektowania laurek, podziękowań wręczanych gościowi przy pożegnaniu.
Na bibliotekarzu spoczywa obowiązek przemyślenia i dobrego przygotowania imprezy w taki sposób, żeby obydwie strony – tak pisarz, jak i czytelnicy – mogły z nich wynieść jak największe korzyści.
Przygotowanie rozpoczynamy od wyboru pisarza. Autor, z którym chcemy zetknąć młodych czytelników, musi nie tylko interesująco pisać, ale także umieć nawiązywać kontakt z czytelnikami i ciekawie z nimi rozmawiać. Musimy zainteresować się, czy problematyka, którą dany autor przedstawi, zaciekawi uczestników imprezy.
Następne zadanie to przygotowanie autora do spotkania. Trzeba w korespondencji z nim scharakteryzować środowisko, w jakim znajdzie się, ustalić temat spotkania, zasygnalizować, czego pragną dowiedzieć się dzieci czy młodzież.
Z kolei następuje najważniejszy etap pracy bibliotekarza – przygotowanie dzieci czy młodzieży do spotkania. Akcję, która ma na celu spopularyzowanie osoby pisarza i jego twórczości, rozpoczynamy przynajmniej trzy tygodnie przed terminem spotkania.
Do współpracy mobilizujemy polonistów, aktyw biblioteczny, a gdy zaistnieje potrzeba urozmaicenia imprezy śpiewem – nauczyciela wych. muzycznego. Najważniejsza praca bibliotekarza to zgromadzenie do użytku czytelników jak największej ilości książek odpowiedniego autora.
Dokonujemy więc podziału pracy wśród aktywu czytelniczego. Jedna z grup trudni się zakupem, rozprowadzaniem książek między czytelników, którzy chcą mieć książkę z pamiątkowym autografem na własność. Druga grupa zajmuje się poszukiwaniem materiałów charakteryzujących twórczość autora i okoliczności powstawania jego książek. Inny zespół przejmuje sprawy organizacyjne imprezy: np. dekorację sali – gazetka, wystawa książek, przygotowanie kwiatów.
W trakcie czytania książek oczekiwanego pisarza umiejętnie kierujemy czytelnictwem młodzieży przez formułowanie zagadnień i stawianie problemów – tym samym zmuszamy uczniów-czytelników do czytania ze zrozumieniem, ze zwróceniem uwagi na sprawy najbardziej istotne. Prowadzimy dyskusje na temat przeczytanych utworów. Dobrze jest zastanowić się z aktywem, jakie sprawy interesują młodzież, czego chcieliby dowiedzieć się od autora, jakie zagadnienia w trakcie spotkania poruszyć. Trzeba pamiętać , że najbardziej miłe dla autora są bezpośrednie wypowiedzi młodzieży, a nie sztuczne, wyuczone
przez bibliotekarza.
Inną formą zapoznania szerszego kręgu uczniów z twórczością pisarza może być głośne czytanie fragmentów wybranych utworów. Można też zorganizować konkurs polegający na rozpoznawaniu urywków z przeczytanych książek, dobieraniu i zestawianiu w pary bohaterów książkowych, itp. Możemy przygotować recytację wierszy autora, czy inscenizację fragmentów jego prozy.
Jeśli tak przygotujemy spotkanie, nie powinniśmy mieć poważniejszych trudności w trakcie jego przebiegu i w rozwinięciu dyskusji.
Dobre przygotowanie i sprawna organizacja spotkania autorskiego przyczynia się do przyjaznej, serdecznej atmosfery pomiędzy autorem a zgromadzonymi czytelnikami. Czytelnicy przez bezpośredni kontakt z autorem pogłębiają i rozszerzają krąg swych wiadomości, autor zaś słyszy cenne uwagi na temat swojej twórczości.
Emocjonalne przeżycia czytelników, związane z faktem bezpośredniego zetknięcia się z autorem powinny być należycie wykorzystywane i utrwalone w dokumentacji biblioteki przez zgromadzone różnorodne materiały, jak: katalogi, recenzje, wypracowania uczniowskie.
Konieczne jest podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów autorem i jego twórczością również i po fakcie spotkania autorskiego. Może to być przesłanie pamiątkowych fotografii ze spotkania, przesyłanie okolicznościowych życzeń, czytanie nowych książek, wywiadów, artykułów, itp.
Na pozytywne efekty nie trzeba będzie długo czekać. Owocują one większym zainteresowaniem książką, pozyskiwaniem nowych, aktywnych czytelników. Nowoczesna biblioteka nie może biernie oczekiwać na czytelników. Bibliotekarze poprzez atrakcyjne formy swoich działań kształtują świadomość czytelniczą oraz preferencje i gusta czytelnicze. Czytelnicy zostają przygotowani do świadomego odbioru literatury dziecięcej.

Literatura:
Gajewska, Danuta. Spotkania autorskie. „Biblioteka w Szkole” 2009. nr 10, s. 26-27
Suwińska, Zofia. Spotkania autorskie jako jedna z form rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów szkoły podstawowej.
Rokicka-Szymańska, Małgorzata. Spotkania autorskie w bibliotekach.
Baranowska, Barbara. Promocja czytelnictwa w bibliotece SP nr 9 w Łomży. [online]. [dostęp: 25 sierpnia 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wychowanie.pl/artykuly.php?id_artykulu=174&on=sub4

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.