X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13766

Scenariusze zajęć z edukacji muzycznej

KONSPEKT LEKCJI
KLASA III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
TEMAT: OPRACOWANIE PIOSNKI „NASZE POLSKIE ABC”
Opracowała Henryka Bogdanowicz

Cele lekcji:- utrwalenie słów i melodii piosenki
- utrwalenie wartości rytmicznych poznanych w klasie II
- utrwalenie pojęcia pauzy
Pomoce dydaktyczne
1.Instrument klawiszowy
2. Tekst piosenki
3. Instrumenty perkusyjne
Metody pracy
Problemowo- odtwórcza
Problemowo- twórcza

Przebieg zajęć.

1. Przywitanie uczniów
2. Krótkie przypomnienie zasad dobrego śpiewania.
3. Rozśpiewanie
4. Zaśpiewanie kilkukrotne poznanej piosenki, zwrócenie uwagi na pauzy znajdujące się w piosence. Propozycje uczniów odnośnie pokazywania tych pauz, ustalenie wspólne np. będziemy klaskać w pauzach lub grać na instrumencie np. bębenek
5. Przypomnienie wartości rytmicznych ich zapis na tablicy przez dzieci, przypomnienie pauz tych wartości.
6. Zapis do zeszytu tematu lekcji oraz wartości rytmicznych i ich pauz.
7. Podsumowanie lekcji
-wyklaskanie wartości rytmicznych, pokazywanie gestem pauzy
-wspólny śpiew piosenki


KONSPEKT LEKCJI
KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA
TEMAT: POZNAJEMY INSTRUMENTY PERKUSYJNE
Opracowała Henryka Bogdanowicz

Cele lekcji;
1. Poznanie instrumentów perkusyjnych, sposób wydobycia dźwięku , brzmienie, budowę.
2. Podział instrumentów perkusyjnych ze względu na materiał z jakiego zostały zbudowane-membranowe, drewniane i metalowe.
3. Podział na melodyczne i niemelodyczne.
Pomoce dydaktyczne
-podręcznik, zeszyt
-zestaw instrumentów perkusyjnych, plansze z instrumentami
4. Metody pracy
-praca z tekstem
-pogadanka
-analityczno-percepcyjna

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat lekcji.
2. Zapoznanie się z tekstem w podręczniku
3. Rozmowa o treści opowiadania.
4. Charakterystyka poszczególnych grup instrumentów /membranowe poza kotłem tylko do wystukiwania rytmu, metalowe melodyczne i niemetodyczne, drewniane/.
5. Rozmowa na ich temat, oglądanie ilustracji w podręczniku
6. Prezentacja zestawu instrumentów, pogadanka o ich budowie, sposobie wydobycia
dźwięku.
7. Gra na poszczególnych grupach instrumentów , różne sposoby wydobycia dźwięku, granie schematów rytmicznych zaproponowanych przez uczniów.
8. Podsumowanie lekcji zapis notatki do zeszytu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.