X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13684
Dział: Gimnazjum

Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek...– czy był? Konspekt lekcji języka polskiego

Temat: „Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek...” – czy był?

Cele:
uczeń potrafi:
- wymienić najważniejsze wydarzenia minionego tysiąclecia, a szczególnie XX wieku,
- zredagować opinię popartą argumentami
- określić podmiot liryczny
- nazwać uczucia podmiotu lirycznego, popierając wypowiedź cytatem
- wyodrębnić środki poetyckie i nazwać je
- wskazać w tekście wiersza strofę będącą puenta utworu

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Metody: burza mózgów, rozmowa kierowana nauczyciela,
praktycznego działania, praca z tekstem, pogadanka

Środki dydaktyczne:
- Słownik języka polskiego
- Podręcznik do kl. II „Przygoda z czytaniem”

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:
1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności na zajęciach.

Faza realizująca:
1. Przypomnienie tematyki ostatniej lekcji.
2. Odczytanie zadania domowego przez jednego z uczniów. Swobodna rozmowa n-la z uczniami na temat ważnych wydarzeń drugiego tysiąclecia. Zapisywanie na tablicy najważniejszych faktów z XX wieku w tabelce podzielonej na wiek XX: dobry, zły.
3. Zapisanie tematu lekcji. Nauczyciel prosi o zapisanie własnej opinii (5-10 zdań) na temat minionego wieku w zeszytach, a następnie o odczytanie kilku prac.
4. Odczytanie wiersza Wisławy Szymborskiej „Schyłek wieku”.
5. Ukierunkowana dyskusja nauczyciela z uczniami na temat:
- Jak określilibyście tematykę wiersza?
- Co możecie powiedzieć o podmiocie lirycznym? Kim jest? W jaki sposób ujawnia się w tekście?
- Jakie znaczenie dla wymowy utworu mają użyte w wierszu wyrażenia: et cetera, znowu, i tak dalej?
- Odszukanie i odczytanie strofy, która jest puentą utworu. Co ona znaczy?
- Wyszukiwanie środków poetyckich w wierszu i nazywanie ich.
- Jakie zadanie stawia W. Szymborska swojej poezji?

Faza podsumowująca:
1. Podsumowanie wiadomości i ustna ocena aktywności uczniów na zajęciach.
2. Zapisanie zadania domowego: Zredaguj w dowolnej formie odpowiedź na pytanie zawarte w temacie lekcji.


.................................... .......................................
(podpis obserwatora) (podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.