X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13616
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan terapii logopedycznej-dyslalia wieloraka, złożona

PLAN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
uczennica klasy I- 6 lat
Rozpoznanie logopedyczne:
Dyslalia wieloraka, złożona
1.parakappacyzm (zamiana głoski k na t)
2.parasygmatyzm (zamiana głosek szeregu szumiącego na syczące)
3.pararotacyzm (zamiana głoski r na l)

1.Rozwijanie sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych, doskonalenie pionizacji języka.
2.Rozwijanie sprawności językowych:
- powiększenie zasobu leksykalnego,
-praca nad gramatyczną stroną wypowiedzi,
3.Ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego.
4.Praca nad prawidłową realizacją głoski k wg podanego wzoru.Ćwiczenia słuchu fonemowego służące różnicowaniu głosek k i t.
5.Praca nad prawidłową realizacją głoski s wg podanego wzoru.Ćwiczenia słuchu fonemowego służące różnicowaniu głosek s i s
6.Praca nad prawidłową realizacją głoski z wg podanego wzoru. Ćwiczenia słuchu fonemowego służące różnicowaniu głosek z i z.
7.Praca nad prawidłową realizacją głoski c wg podanego wzoru.Ćwiczenia słuchu fonemowego służące różnicowaniu głosek c i c.
8.Praca nad prawidłową realizacją głoski wg podanego wzoru.Ćwiczenia słuchu fonemowego służące różnicowaniu głosek i .
9.Praca nad prawidłową realizacją głoski r wg podanego wzoru.Ćwiczenia słuchu fonemowego służące różnicowaniu głosek r i l.
10.Dodatkowe ćwiczenia logopedyczne –praca nad utrwaleniem wyżej wymienionych głosek w oparciu o krótkie teksty, bajki.
1.WZÓR PRACY NAD GŁOSKĄ:
(poza głoską „r”)
Wywołanie i utrwalenie głoski w:
-izolacji,
-sylabach i logotomach,
-wyrazach ( w nagłosie, śródgłosie, wygłosie),
-zdaniach,
-tekstach i mowie potocznej.
2. WZÓR PRACY NAD GŁOSKĄ:
(głoska „r”)
Wywołanie i utrwalenie głoski „r”w:
-grupach spółgłoskowych try, dry, pry, bry,fr,wr,kr,gr
-izolacji,
-sylabach i logotomach,
-wyrazach ( w nagłosie, śródgłosie, wygłosie),
-zdaniach,
-tekstach i mowie potocznej.
KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Czas pracy: 45 minut

Diagnoza logopedyczna:
Dyslalia wieloraka, złożona
1.parakappacyzm (zamiana głoski k na t)
2.parasygmatyzm (zamiana głosek szeregu szumiącego na syczące)
3.pararotacyzm (zamiana głoski r na l)


Etap terapii: praca nad prawidłową realizacją głoski s

Cel główny: utrwalenie prawidłowej wymowy głoski s w wyrazach-w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz w związku wyrazowym i w zdaniu.

Cele szczegółowe:
-uczeń poprawnie artykułuje głoskę s,
-uczeń poprawnie artykułuje głoskę s w sylabie,
-uczeń poprawnie artykułuje głoskę s w nagłosie,
-uczeń poprawnie artykułuje głoskę s wygłosie,
-uczeń poprawnie stosuje formy czasownika w związku w rzeczownikiem,
-uczeń poprawnie stosuje formy przymiotnika w związku w rzeczownikiem,
-uczeń ma potrzebę starannego, wyrazistego mówienia.

Metody pracy:
-demonstracja
- ćwiczenia logopedyczne(oddechowe, fonacyjne, usprawniajace motorykę i kinestezję narządów mowy)
-ćwiczenia praktyczne,
-gry i zabawy.

Pomoce:
zestawy obrazków, piórka, piłeczka pinpongowa i gumowa,kolorowe paski papieru,plansza do gry, kostka , pionki, puzzle, schemat wymowy głoski s.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.Faza wprowadzająca
*przywitanie z dzieckiem
*sprawdzenie pracy domowej


1. Ćwiczenia oddechowe:
-dmuchanie piórka, tak aby się przesunęło po stole,
-dmuchanie na piłeczkę pinpongową do logopedy(potem logopeda dmucha do dziecka)
-cięższa piłeczka- ćwiczenie jak wyżej
-dmuchanie na kolorowe paski papieru trzymane w ręku,
-dmuchanie na paski papieru ułożone na stole przed dzieckiem.

2.Ćwiczenia usprawniające narządy mowne:
(logopeda prezentuje ćwiczenia,dziecko wykonuje ćwiczenia przed lusterkiem, ćwiczenia powtarzane kilkakrotnie)
-otwieranie buzi szeroko i zamykanie,
-ćwiczenie warg - maksymalne oddalanie kącików ust, wykonywanie tzw. "uśmiechu", maksymalne zbliżanie kącików ust, tworzenie tzw. "pyszczka", dziecku pokazujemy ilustracje przedstawiające żabkę (uśmiech) oraz rybkę (pyszczek).
-ćwiczenie j/w ale przy rozchylonych ustach- dziecko robi „pyszczek”, a potem „wyszczerza” zęby,
- wysuwanie jezyka w kierunku nosa i chowanie ,
-przy szeroko otwartej buzi i nieruchomej brodzie język przesuwanie języka na dół, a następnie na górę,
-stukanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy –„dzięciołek”
-masowanie jezykiem podniebienia do tyłu, do przodu,
-„miseczka” z języka,
-kląskanie językiem.

3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego:
1.Przed dzieckiem logopeda układa dwa obrazki- na jednym jest drzewo, na drugim wąż.
Dziecko na pytanie „Co szumi?” pokazuje na drzewo, „Co syczy?”-wskazuje węża.

2.Logopeda pokazuje mniejsze obrazki i dziecko ma wskazać co szumi a co syczy- która rzecz na obrazku zaczyna się na s, a która na s-logopega pokazuje kolejno obrazki i je nazywa: sukienka, szabla,szafa,sowa, szachy,szufelka, samolot, szopa, sanki,szyba, sok, sopel,szyna, sałata,szalik, suwak,samochód.
Dziecko układa obrazki zaczynające się na s przy wężu, a na s przy drzewie.

3.Logopeda miesza wcześniej ułożone obrazki i teraz dziecko samodzielnie układa odpowiednie obrazki przy drzewie lub wężu, dziecko układając wypowiada te wyrazy.

4.Powtórzanie przez logopedę, a następnie przez dziecko kolejno nazw przedmiotów na obrazkach.

II.Faza realizacyjna

Ćwiczenia właściwe
1.Przypomnienie ułożenia narządów artykulacyjnych podczas wymawiania głoski s.-omówienie obrazka-schematu przedstawiającego ułożenie języka, zębów,warg podczas artykulacji.

2. Kilkakrotne wymówienie przez dziecko głoski s- sprawdzenie poprawnosci artykulacji.

3.Ćwiczenia przypominające(sprawdzające) właściwą artykulację głoski s w sylabach:sza, szo, szu, sze, szy

4.Odgadywanie zagadek Treść zagadek:
· "Ma drzwi jak do mieszkania, lecz mieszkają w niej ubrania?"-szafa
· "U żyrafy jest bardzo długa"-szyja
· " Płyn do mycia włosów"-szampon
· " Jest w oknie, przeźroczysta, może się zbić"-szyba
· " Kiedy jest zimno, zakładamy go na szyję"-szalik
· "Aby spodnie nie spadały, przypinamy do nich "-szelki
Po każdej odpowiedzi dziecko dostaje obrazek z odgadniętym wyrazem.

5. Zabawa w „zapamiętywanie”.Obrazki: szuflada, szafa, szalik, szampon, szyba, szelki, szyja. Zadaniem dziecka jest zapamiętać wszystkie. Logopeda przewraca obrazki na drugą stronę, a następnie zadaje pytania: co jest na drugim obrazku? i sprawdza poprawność odpowiedzi odsłaniając obrazek, co jest na czwartym itd., aż wszystkie zostaną odsłonięte.

6. Ćwiczenia syntezy słuchowej-logopeda dzieli na głoski wyrazy z poprzedniej zabawy (np. sz – a - f – a))- zadaniem dziecka jest odgadnięcie jaki towyraz. Za prawidłową odpowiedź dziecko otrzymuje obrazek z odgadniętym wyrazem. Następnie dziecko samodzielnie dzieli te wyrazy na głoski.

7. Podział wyrazów (z poprzedniego ćwiczenia) na sylaby z jednoczesnym klaśnięciem.

8.Powtarzanie sylab z głoską s w środku:
asza, oszo, uszu, esze, yszy

9. Układanie puzzli-obrazków rozciętych na pół(rysunki przedstawiają nazwy rzeczy z s w środgłosie)
myszka, kasztan, puszka ,ptaszek, daszek ,koszyk ,broszka
Po ułożeniu wszystkich puzzli, dziecko ponownie powtarza kolejno ułożone wyrazy.

10.Powtarzanie sylab z głoską s na końcu:
asz, osz, usz, esz, ysz

11. Odgadywanie zagadek
(wyrazy z s w wygłosie)
„Wrzucamy tam śmieci”- kosz
„Ucieka przed kotem”-mysz
„Przynosi listy”-listonosz
„Na głowie”-kapelusz.

12. Gra planszowa- przesuwanie pionka zgodnie z iloscią wyrzucanych oczek, głośne wypowiadanie nazwy tego co jest na obrazku, na którym znalazł się pionek.
Przed rozpoczęciem gry logopeda czyta kolejno nazwy obrazków:
szałas, wieszak, szynka ,myszka, kasztan, szachy, puszka ,kapelusz, szopa, szyszka, poduszka, groszek, kalosze, kasza, duszek, szalik, koszula, zeszyt, proszek, gruszka, szuflada, muszelka, szafa, szelki, ptaszek, maszyna,
Po zakończeniu gry dziecko kolejno nazywa obrazki.

13. Ćwiczenia par wyrazów-logopeda czyta napisy, dziecko powtarza i znajduje odpowiedni obrazek wśród kartoników na stole - napis układa obok obrazka.

Szybki szakal
Puszysty szalik
Koszyk szpinaku
Pszenna kasza
Oszroniona szyba
Kosztowny naszyjnik
Pluszowa myszka
Pyszna szarlotka
Szare kalosze
Puszka szprotek

Po ułożeniu obrazków logopeda czyta,a dziecko powtarza kolejno pary wyrazów.

14.Uzupełnianie zdań nazwami rzeczy przedstawionymi na obrazku :
szalik, myszka, koszyk, kalosze, kasztany,kapelusz,szyszki, koszula, szafa, szachy
-logopeda czyta zapisany tekst, dziecko uzupełnia wyrazem z obrazka, następnie powtarza całe zdanie.

Szymek zgubił szalik.

Kot goni myszkę.

W koszyku są grzyby.

Gdy pada deszcz nakładam kalosze.

Dzieci zbierają kasztany.

Mama ma na głowie kapelusz.

Na sośnie rosną szyszki.

Krzyś ma nową koszulę.

W przedpokoju stoi duża szafa.

Bardzo lubię grać w szachy.

15. Dobieranie obrazków- logopeda czyta zdanie, dziecko powtarza i wyszukuje pasujący do zdania obrazek.
Mama szyje na maszynie.
Pod szafą siedzą myszy.
W szafie są szerokie szuflady.
Szymek układa książki i zeszyty.
Tomasz poszedł pieszo do szkoły.
W sieci są szproty i dorsze.
16.Zamiana ról- logopeda czyta zdania z ćwiczenia 15 i jeden z wyrazów odczytuje źle np. zamiast „myszy” to „mysy”- zadaniem dziecka jest poprawienie błędnie przeczytanego wyrazu.

III Faza podsumowująca
1.Podsumowanie zajęć - pochwalenie dziecka za pracę.
2. Praca domowa-dziecko otrzymuje kartę ze zdaniami z ćwiczenia nr 14, zadaniem dziecka jest pokolorowanie obrazków oraz powtarzanie w domu zdań z karty.
3. Pożegnanie dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.