X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13431

Test ze znajomości Biblii

Szkoła ponadgimnazjalna

Rząd I
Imię i nazwisko ucznia........................................

1. Od jakiego greckiego słowa wywodzi się Biblia? (1p)

2. Biblia jest : (1p)
a. dwujęzyczna,
b. trójjęzyczna,
c. jednojęzyczna.

3. Jak dzielimy księgi biblijne ze względu na czas powstania? (2p)

4. Przekład na język grecki to: (1p)
a. Wulgata,
b. Septuaginta,
c. Biblia Tysiąclecia.

5. Omów w 2-3 zdaniach problematykę Księgi Hioba. (2p)

6. Które ze zdań jest fałszywe: (1p)
a. Biblia stanowi źródło kultury europejskiej.
b. Stary Testament opowiada o życiu Jezusa Chrystusa.
c. Biblię nazywamy Pismem Świętym.
d. Nowy Testament został napisany później niż Stary Testament.

7. Wyjaśnij znaczenie słowo ewangelia. (1p)

8. Wymień dwa gatunki literackie występujące w Biblii: (2p)
a.
b.

9. Termin „profetyczny” nie oznacza: (1p)
a) poznawania tajników przeszłości,
b) poznawania tajników przyszłości,
c) prorokowania.

10. Czego i kogo dotyczy Nowy Testament? (2p)

11. Księga Rodzaju nie opowiada o: (1p)
a. powstaniu człowieka,
b. narodzinach Jezusa,
c. stworzeniu świata.

12. Napisz krótki tekst (3-4) na temat: Biblia jest księgą ważną. Dlaczego? (wymiar sacrum i profanum) (4p)

13. Z jakiego biblijnego tekstu pochodzi ten cytat: (1p)
„ Widziałem wszelkie dzieła
czynione pod słońcem.
A oto wszystko marność i gonienie za wiatrem” ........................................

14. Wymień 3 autorów ksiąg Nowego Testamentu: (3p)
a.
b.
c.

15. Do każdego zdania dopisz odpowiedni frazeologizm: rzeź niewiniątek, wieża Babel, piętno kainowe, judaszowe srebrniki. (2p)
a. Lotnisko w Londynie przepełnione było różnojęzycznym gwarem.
b. Większość studentów nie zdała egzaminu z prawa karnego.
c. Adam wziął pieniądze za ujawnienie wyników egzaminu, choć nie miał prawa tego zrobić.
d. Choć okazało się, że Paweł niesłusznie był oskarżony o kradzież, wszyscy do tej pory uważają go za złodzieja.


Rząd II
Imię i nazwisko ucznia........................................

1. Stary Testament to dzieło autorstwa: (1p)
a) nieznanego autora,
b) wielu anonimowych autorów,
c) króla Salomona

2. Która księga rozpoczyna, a która kończy Biblię? (1p)

3. Który z wymienionych języków nie są pierwotnymi językami Biblii? (1p)
a) grecki i aramejski,
b) hebrajski i aramejski,
c) łacina i akadyjski.

4. Jak dzielimy księgi biblijne ze względu na treść i cel? (3p)

5. Imię Hioba oznacza człowieka cierpiącego za: (1p)
a) grzechy, których się dopuścił,
b) grzechy, których się nie dopuścił,
c) grzechy, których się dopuścili inni.

6. Omów w 2-3 zdaniach problematykę Księgi Koheleta (2p)

7. Apokalipsa to gatunek biblijny opowiadający o: (1p)
a) wielkiej kosmicznej zagładzie,
b) zagładzie życia na Ziemi,
c) wydarzeniach towarzyszących końcowi świata.

8. Na dowolnym przykładzie przypowieści wyjaśnij alegoryczność oraz wykaż dydaktyzm tego utworu. (3p)

9. Ile ksiąg liczy Stary a ile Nowy Testament? (1p)

10. Autorem łacińskiego przekładu Biblii jest: (1p)
a) królowa Zofia,
b) święty Hieronim,
c) Jakub Wujek.

11. Wymień 3 autorów ksiąg Starego Testamentu: (3p)
a)
b)
c)

12. Z czego zbudowany jest psalm? (1p)

13. Wymień trzy symboliczne obrazy pojawiające się w Apokalipsie. Wyjaśnij ich znacznie. (3p)
a)
b)
c)

14. Vanitas to inaczej: (1p)
a. marność,
b. cnota,
c. władza.

15. Dopisz odpowiedni frazeologizm biblijny do podanej definicji: (2p)
a) Mądre, roztropne rozwiązanie - ........................................
b) Niewielka kwota, ofiara ze szczerego serca - ........................................
c) Rozpusta, wielkie zamieszanie - ........................................
d) Rzecz niedozwolona, zakazana i dlatego pociągająca - ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.