X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13280
Przesłano:
Dział: Artykuły

Sprawozdanie z działalności ekologicznej

Sprawozdanie z działalności ekologicznej
w roku szkolnym 2010/2011
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Świebodzicach


> Sprzątanie Świata 2010
Tegoroczną działalność ekologiczną w roku szkolnym 2010/2011 inaugurowaliśmy od przystąpienia do międzynarodowej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

Do Polski idea "SPRZĄTANIA ŚWIATA" przywędrowała w roku 1994 za sprawą mieszkającej wówczas w Australii - MIRY STANISŁWSKIEJ -MEYSZTOWICZ. Pierwsza ogólnopolska kampania była od razu strzałem w dziesiątkę. Wzięło w niej udział ponad milion osób.
"SPRZĄTANIE ŚWIATA" nie jest jednorazową, jednotygodniową akcją. Ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego życia
Tegoroczna kampania "Sprzątanie świata - Polska" odbyła się w dniach 17-19 września 2010r. pod hasłem "Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady".
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do akcji już po raz szesnasty, w piątek 17 września 2010r.
Po apelu, na którym uczniowie klasy VIa przypomnieli nam i przybliżyli historię akcji "SPRZĄTANIA ŚWIATA" oraz po krótkim montażu artystycznym w wykonaniu uczennic z klasy IIa "Jak dbać o przyrodę" wyruszyliśmy w teren, aby wprowadzić słowa w czyny.
I tak uczniowie z klasy drugiej sprzątali najbliższe okolice szkoły, czwartaki: las i łąki wzdłuż ulicy Ofiar Oświęcimskich, klasa Vb: łąki przy osiedlu Wilcza Góra, natomiast Va i Vb: Przełomy rzeki Pełcznicy.

> Zbiórka makulatury
Oprócz tego ogłosiliśmy akcję zbiórki makulatury w dniach 20.09.-01.10.2010r., do której uczniowie i rodzice przystąpili z wielkim zainteresowaniem, gdyż są świadomi tego, że chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko drzewa lecz cały ekosystem.

W wyniku ogłoszonej akcji w naszej szkole zebraliśmy razem 3091kg makulatury.

I miejsce - klasa II b (31,6 kg na jednego ucznia)
II miejsce - klasa III b (29,3 kg na jednego ucznia)
III miejsce klasa III a (23 kg na jednego ucznia)


> Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Woda najcenniejszym skarbem życia".

5 października 2010r.w naszej szkole odbył się Międzyszkolny konkurs Plastyczny "Woda najcenniejszym skarbem życia" pod patronatem Fundacji Dolnośląskie Forum Wodociągowe z siedzibą w Legnicy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach.

Celem konkursu było między innymi uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za środowisko, kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie na ochronę i racjonalne gospodarowanie wodą oraz rozwijanie warsztatu plastycznego dzieci.

W konkursie brały udział 3 - osobowe drużyny uczniów w grupie wiekowej kl. I - III i kl. IV - VI ze wszystkich szkół podstawowych w Świebodzicach.

Na imprezę przybyli : Burmistrz Miasta p. Bogdan Kożuchowicz, któremu sprawy ekologii są bardzo bliskie oraz Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach p. Piotr Zalewski, który był głównym inicjatorem konkursu w naszym mieście.

Konkurs poprzedziło przedstawienie "Historia kropli wody" oraz prezentacja multimedialna na temat roli wody i sposobów jej ochrony.

Pani Violetta Dziedzińska przeprowadziła krótkie warsztaty plastyczne na temat techniki collage.

Dzieci wykonywały prace w milej atmosferze z materiałów przygotowanych przez organizatora (PSP nr $), a zakupionych dzieki środkom otrzymanym z Fundacji DFW, głównego sponsora konkursu.

Wszystkie prace były interesujące i pomysłowe.

I miejsce w grupie wiekowej I - III zajęły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,

natomiast w kategorii kl. IV - VI uczennice z Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach.

> Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Wałbrzychu

Jesienią tego roku szkolnego wsparliśmy akcję zorganizowaną przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach. Nasi uczniowie wzięli sobie do serca „psi los” przynosząc karmę oraz zabawki i kocyki dla zwierząt.

> Dokarmianie ptaków zimą

Zima to najtrudniejszy okres w roku dla wszystkich zwierząt. Brak odpowiedniej ilości pokarmu oraz gruba pokrywa śniegowa zmuszają część gatunków do zapadania w sen zimowy lub do migrowania na tereny bardziej zasobne w pokarm. Te gatunki, które decydują się pozostać na miejscu mają dodatkowe utrudnienie spowodowane niskimi temperaturami, które wymuszają większy wydatek energetyczny na utrzymanie odpowiedniej ciepłoty organizmu. Tym osobnikom, które pozostały w naszej okolicy, warto pomóc poprzez dokarmianie.
Uczniowie z klas Ib i IIa samodzielnie wykonali karmę dla ptaków z różnych nasion zatopionych w tłuszczu, a następnie udali się na teren Książańskiego Parku Krajobrazowego celem jej rozwieszenia dla naszych skrzydlatych przyjaciół.
DZPK przekazał nam gotową karmę, którą uczniowie z kółka przyrodniczego także umiescili na drzewach KPK.

> Zbiórka baterii
Na terenie szkoły zorganizowana jest zbiórka zużytych baterii.
Pamiętajmy, że baterie są niezwykle szkodliwe dla środowiska, zalicza się je do odpadów niebezpiecznych, powinno się oddzielać je od zwykłych śmieci poprzez segregację. Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną, zawiera metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wyrzucając baterię do koszy na śmieci, powodujemy, że trafia ona na składowisko komunalne, a tam uwalniają się z niej związki metali ciężkich oraz inne substancje. Jeżeli składowisko nie ma odpowiednich zabezpieczeń przenikają te substancje do ziemi i wód gruntowych by w końcu pojawić się w wodzie, która płynie z naszych kranów. Wrzucając baterie do wyznaczonego pojemnika zadbasz o środowisko, w którym żyjesz. Zbierając baterie nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać.
Pomyśl o tym...
W naszej szkole zbieramy zużyte baterie od wielu lat, które odbiera oraganizacja Reba, z którą mamy podpisaną umowę. W bieżącym roku szkolnym oddaliśmy 16 pudełek zużytych baterii. Szczególnie należy wyróżnić uczniów z klas czwartej i szóstej.

Teresa Dobrowolska
Izabela Świtaj

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.