X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13195
Przesłano:
Dział: Internat

Agresja jej istota, przejawy i sposoby radzenia sobie z nią - scenariusz zajęć wychowawczych

Scenariusz zajęć wychowawczych
Temat: „Agresja jej istota, przejawy i sposoby radzenia sobie z nią”.
Miejsce: Bursa Regionalna w Ostrołęce.
Osoba przygotowująca zajęcie: Pani mgr Monika Gal.

Cele:

- poznawczy – poznawanie definicji agresji, rodzaje agresji, próba znalezienia istoty agresji, jej przejawów, atrybutów i sposobów radzenia sobie z nią.
- wychowawczy – pobudzenie autorefleksji, kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, kształtowanie zrozumienia i wyrozumiałości dla innych, uświadomienie własnego wkładu w tworzeniu komunikacji międzyludzkiej, kształtowanie umiejętności analizy zjawisk społecznych, dostrzegania źródeł agresji, a także próba kształtowania w młodzieży mechanizmów radzenia sobie z agresją oraz łagodzenie jej przejawów.
- opiekuńczy – zaspokojenie potrzeby wymiany własnych myśli i poglądów, uczestnictwa w grupie oraz wzajemnej współpracy. Stworzenie miłej i bezpiecznej atmosfery. Zaspokojenie samoakceptacji, poznania i rozumienia siebie.

Metody: pogadanka wstępna, dyskusja, metoda ekspresyjna (prace plastyczne), metoda zadaniowa (odgrywanie scenek), burza mózgów.

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: duże arkusze białego papieru, kartki techniczne z bloku, małe kolorowe karteczeki, tablica korkowa, pineski, mazaki, kredki, ołówki, przygotowana historia relaksacyjna.


Przebieg zajęć:

Zajęcia odbyły się w świetlicy bursy. Wychowawca przedstawia temat oraz plan przebiegu zajęć. Wyjaśnia dlaczego ten temat. Tłumaczy, że z agresją mamy do czynienia na co dzień, musimy sobie z nią radzić, aby nasze kontakty z innymi ludźmi były jak najlepsze. Komunikacja międzyludzka jest bardzo ważna, gdyż w codziennym życiu, kontaktujemy się np. tu w bursie, w szkole, domu, dlatego dziś zastanowimy się czym jest agresja, w jaki sposób się przejawia, a co najważniejsze jak sobie z nią radzić. Wychowawca prosi o aktywny udział w zajęciach, wyrażania własnych opinii, pomysłów.

Przebieg zajęć:
1. Prowadzący proponuje młodzieży zawarcie ustnego kontraktu, który dotyczy zobowiązania, że młodzież będzie aktywna na zajęciach, a także nie przerywamy sobie nawzajem w trakcie wypowiedzi. Prowadzący podkreśla, że każda wypowiedź jest dobra i nie ma złych odpowiedzi.

2. Wychowawca wyjaśnia, że za chwilę młodzież odegra dwie scenki, które będą dotyczyły przywitania. Wybiera dwie osoby do odegrania scenki. Wyjaśnia, na czym będzie polegało zadanie. Jedna osoba odgrywa scenkę nr 1, zaś druga przywitanie nr 2.Prowadzący dzieli młodzież na dwie grupy i prosi, by pierwsza grupa obserwowała przywitanie nr 1, zaś druga grupa przywitanie nr 2.
a) Scenka nr 1
Wychowanka przychodzi do grupy trzaskając drzwiami, z surową miną, ton głosu i postawa wyrażająca agresję, niechęć brak uśmiechu.
b) Scenka nr 2
Jest już odmienne od pierwszego. Wychowanka przychodzi wesoła, uśmiechnięta, przyjemnie wita się ze wszystkimi, pyta o nastrój grupy.
Prowadzący rozdaje pierwszej i drugiej grupie arkusze papieru i prosi by, pierwsza grupa napisała jak przywitanie nr 1 wpłynęło na ich samopoczucie (własne odczucia), drugą grupę, także prosi o napisanie jak na ich samopoczucie wpłynęło przywitanie nr 2. Następnie prosi każdą z grup, o odczytanie i komentarz, tego co napisali, prosi, by grupy zawiesiły arkusze na tablicy. Wychowawca uświadamia wychowanków, jak ważny jest własny wkład w tworzeniu komunikacji między ludzkiej, jak ważne jest stworzenie miłej i bezpiecznej atmosfery.

3. Definicja agresji – praca w grupach.
Wychowawca prosi,aby każdy po kolei podał jedno słowo, które kojarzy mu się z agresją. Słowa zostają zapisane na tablicy. Prowadzący odczytuje je, następnie krótka dyskusja na temat tego, czym jest agresja. Na koniec wychowawca podaje definicję z encyklopedii, którą wiesza na tablicy.

4. Rodzaje agresji.
Wychowawca daje uczestnikom małe karteczki, o różnych kolorach, na których są napisane przejawy agresji i prosi, by wspólnie ułożyli dwa rodzaje agresji – agresję fizyczną i agresję werbalną. Następnie prosi o doczytanie i zawieszenie ich na tablicy. Krótka rozmowa na temat różnic między agresją fizyczną i werbalną.

5. Odgrywanie scenek
Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Podaje instrukcje. Każda z grup ma za zadanie zastanowić się jak zachowuje się osoba agresywna i przedstawić scenkę, którą podaję wychowawca: Jakiś uczeń podchodzi i bierze bez pytania twój telefon komórkowy.
Następnie zaprezentować je na forum grupy. Po odegraniu scenek przez młodzież, odbywa się dyskusja na temat: co cechuje osobę agresywną i jak się przed nią bronić– burza mózgów.

6. Dyskusja na temat „agresji”.
Wychowawca dzieli uczestników na dwie grupy. Rozdaje arkusze papieru i prosi, aby jedna grupa napisała skutki agresji, a druga przyczyny agresji. Następnie prosi grupy o przedstawienie tego, co napisały i zawieszenie arkuszy na tablicy. Dyskusja na temat przyczyn i skutków agresji.
Sposoby rozładowania agresji.
Wychowawca prosi, aby wychowankowie zastanowili się i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jak można w pozytywny lub neutralny sposób wyładować narastającą w nas złość. Następnie każdy podchodzi do tablicy i pisze swoją własną, wypróbowaną receptę na radzenie sobie z agresją.
Przykładowa lista:
- Słucham muzyki;
- Rozmawiam z przyjaciółką;
- Idę na siłownię lub pobiegać;
- Wsiadam na rower i jadę w siną dal;
- Wyciszam się;

7. Motylek.
Wychowawca prosi, aby każdy z uczestników spróbował powiedzieć o złości odczuwanej wobec kogoś lub wobec jakieś sytuacji, która go złości. Prowadzący prosi, by każdy przekazywał sobie kolejno (symbolicznie) z rąk do rąk motylka, który ma zabrać od nich te odczucia. Ostatnia z osób podchodzi do okna i wypuszcza motylka.

8. Ćwiczenie relaksujące.
Wychowawca podkreśla jak destrukcyjny wpływ na życie człowieka ma agresja. Zachęca wychowanki, by starały się zauważać swoje negatywne zachowania. Podkreśla, że agresja rodzi agresję. Prowadzący prosi, wychowanki o zamknięcie oczu, rozluźnienie się, następnie czyta młodzieży opowiadanie, które ma na celu przeniesienie się w świat marzeń, rozładowanie napięcia, emocji, zrelaksowanie.
Historia ta zawiera wskazówki jak radzić sobie z agresją, zachęca do zwalczania w sobie złości.

9.Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.