X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13187
Przesłano:

Ułamki zwykłe. Konspekt lekcji matematyki, kl. V

Temat: „Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych”( część II).
Dział: Ułamki zwykłe
Klasa: V
Prowadzący:
Data:
Treści nauczania:
• Podstawa programowa: skracanie i rozszerzanie ułamków
• Program nauczania: Matematyka z plusem Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej), nr dopuszczenia DOKW-5002-37/08
Osiągnięcia:
• Podstawa programowa: uzyskanie sprawności w wykonywaniu obliczeń na ułamkach zwykłych;
Zamierzone cele lekcji.
• Cel główny: doskonalenie umiejętności skracania i rozszerzania ułamków zwykłych
Uczeń:
• Skróci i rozszerzy ułamki przez daną liczbę
• Skróci i rozszerzy ułamki do ułamka o danym liczniku i mianowniku
• Przekształci ułamek do postaci ułamka nieskracalnego
• Wyznaczy NWD danych liczb
• Skróci ułamki, których licznik i mianownik zapisane są w postaci iloczynów liczb
• Sprowadzi ułamki do wspólnego mianownika
• Współpracuje w małej grupie
• Aktywnie pracuje na lekcji
Umiejętności ponadprzedmiotowe:
• Planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy
• Efektywne współdziałanie w zespole i praca w małej grupie
• Rozwijanie sprawności umysłowych
Metody: metoda działań praktycznych, praca z kartą pracy
Formy pracy: praca indywidualna, w parach i zbiorowa
Środki dydaktyczne: karty pracy, zeszyty przedmiotowe, podręczniki
Indywidualizacja:
dodatkowa praca z uczniem słabszym (orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej) poprzez pomoc w wykonywaniu zadań, udzielanie dodatkowych wskazówek, dostosowanie treści zadania do możliwości ucznia,

Tok lekcji
I. Faza wstępna.
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
(3 min)
2. Sprawdzenie ilościowe zadania domowego. (5 min)
3. Nauczyciel prosi o przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji:
• ułamek właściwy
• ułamek niewłaściwy
• ułamek mieszany
• na czym polega skracanie ułamka
• na czym polega rozszerzanie ułamka
• jaki ułamek nazywamy nieskracalnym
• znajdowanie NWD liczb
(ok. 4 min)

II. Faza realizacyjna.
1. Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel informuje uczniów, że lekcja służy doskonaleniu umiejętności skracania i rozszerzania ułamków zwykłych.
2. Podanie tematu lekcji i zapisanie go na tablicy:
(ok. 3 min.)
„Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych”. =15 min
3. Nauczyciel poleca rozwiązanie przykładów z karty pracy (uczniowie utrwalają poznaną wiedzę z poprzedniej lekcji pracują indywidualnie i w parach – mogą naradzać się w parach, po upływie określonego czasu (4 min.) podają rozwiązania.
4. Wybrany uczeń rozwiązuje na tablicy na tablicy wskazany przez nauczyciela 4 przykład z karty pracy i znajduje NWD dla liczb
a) 36 i 96
b) 15 i 210
c) 60 i 99
5. Nauczyciel poleca otworzyć podręczniki na str. 71 i na podstawie zadania 4 z kart pracy wykonać zadanie 6, w którym należy skrócić ułamki rozkładając je na czynniki pierwsze. Nauczyciel wyjaśnia metodę I i II na przykładzie zadania a), następnie wskazani przez nauczyciela uczniowie rozwiązują na tablicy przykład b) i c), pozostali uczniowie rozwiązują przykłady w zeszytach, mogą się naradzać.
Metoda Asi (z zadania)
a) 36/196 = 2*2*3*3/2*2*7*7
b) 15/210 = 3*5/2*3*5*7
c) 69/99 = 2*2*3*5/3*3*11 Nauczyciel przypomina o drugiej metodzie (dzielenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę, dzielnik, aż do otrzymania ułamka nieskracalnego) i pyta uczniów, która metoda jest łatwiejsza.
(ok. 10 min.)
= 25 min
4. Nauczyciel poleca otworzyć ćwiczenia na stronie 51 i rozwiązać ćwiczenie 3 i 4, mogą naradzać się w parach, po upływie określonego czasu ( 4 min.) podają rozwiązania. Następnie uczniowie porównują wyniki z wynikami wskazanych przez nauczyciela uczniów.
5. Nauczyciel poleca wykonanie ćwiczenia 7 , str. 52, w których uczeń zapisuje ułamek, a następnie go skraca. W zadaniu tym uczniowie ćwiczą też umiejętność zamiany jednostek długości, masy i czasu.
(ok. 8 min.)
= 33 min
5. Nauczyciel poleca rozwiązanie wybranych przykładów z zadań 10, 11, i 12 str. 53, uczniowie w parach mogą się porozumiewać. (ok. 5 min)

III. Faza podsumowująca
1. Uczniowie oceniają poziom swojej nabytej wiedzy po lekcji. kartki z zadaniami
(ok. 5min.)
2. Zapisanie pracy domowej (ok. 2 min.)
Ćwiczenie 5,6,13 str 51-53 = 45 min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.