X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13180
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin oraz scenariusz I edycji międzyszkolnego konkursu języka niemieckiego dla gimnazjalistów "KuS-Quiz - konkurs wiedzy o Berlinie i Brandenburgii"

RRazem z nauczycielami języka niemieckiego
w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze zorganizowałam I edycję Między-szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego KuS-Quiz - konkurs wiedzy o Berlinie i Brandenburgii. Konkurs odbył się w dniu 20 maja 2011r.

Do konkursu zgłosiło się 8 szkół z trzyosobowymi zespołami reprezentującymi szkołę.
1. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum nr 3
3. Gimnazjum nr 4
4. Gimnazjum nr 6
5. Gimnazjum nr 7
6. Gimnazjum nr 9
7. Niepubliczne Gimnazjum Katolickie
8. Gimnazjum w Drzonkowie

„KuS-Quiz” miał miejsce w siedzibie organizatora
i trwał 90 minut.
I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2
II miejsce zajęło Gimnazjum nr 3
III miejsce zajęło Gimnazjum nr 7

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe (głośniki, słuchawki oraz pen-drivy), nagrody książkowe oraz wiele innych upominków, najlepsza szkoła otrzymała puchar oraz radioodtwarzacz CD a wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie potwierdzenie uczestnictwa w formie podziękowań.

Regulamin

1. Wstęp
KUS-Quiz to konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych gminy Zielona Góra. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona. Materiał do przygotowania do I edycji obejmować będzie wiedzę ogólną dotyczącą Berlina
i Brandenburgii w następujących kategoriach: Erdkunde (geografia), Geschichte (historia), große Persőnlichkeiten (wielkie osobowości), kulturelles Leben, (życie kulturalne), Sport (sport), Menschen und Traditionen (ludzie i tradycje), Reise durch Berlin und Brandenburg (zabytki).
Zapraszamy również uczniów, którzy będą kibicować. Przewidywane są punkty w kategorii „Kibic fair play”. Dodatkowo można przygotować trzyminutową prezentację w formie multimedialnej lub innej na wybrany temat:

a) Touristische Attraktionen in Brandenburg
b) Sehenswertes in Berlin
c) Typisch deutsch

2. Cele konkursu:
-podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży
-zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego
-rozwijanie zainteresowań uczniów
-motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy
-promocja szkoły
-wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy

3. Przebieg konkursu
Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele j. niemieckiego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.
Do dnia 29 kwietnia 2011 roku szkoły przesyłają na adres ZSiPKZ w Zielonej Górze (drogą pocztową, mailową lub faksem) zgłoszenia o udziale w konkursie trzyosobowych zespołów reprezentujących szkołę.
Konkurs odbędzie się w dniu20 mają 2011r.. „KuS-Quiz” ma miejsce w siedzibie organizatora i trwa 90 minut. Konkurs przeprowadzają w całości nauczyciele języka niemieckiego. W skład jury wchodzą nauczyciele języka niemieckiego ZSiPKZ.
Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego
i Urzędu Miasta Zielona Góra. Patronat medialny nad konkursem obejmie Gazeta Lubuska oraz gazeta Moje Miasto.

4. Organizacja konkursu
Konkurs odbędzie się w formie quizu. Udział w konkursie będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, które będą się pojawiać na prezentacji multimedialnej.
Zwycięzcą konkursu zostaje ta grupa osób, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio po przeprowadzeniu konkursu.

5. Nagrody
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy etapu finałowego potwierdzenie uczestnictwa w formie podziękowań oraz dyplomów.

Scenariusz

Przywitanie gości na scenie i zaproszenie uczestników do sali G1

11.10
Rozdanie identyfikatorów, sprawdzenie zgodności nazwisk uczestników z danymi na kartach zgłoszeniowych
Losowanie stolików
Zebranie prezentacji multimedialnych lub innych

11.20
Oficjalne przywitanie uczestników
Prezentacja jury, nadzorującego przebieg konkursu, przyznającego punkty (runda II oraz IV) oraz wyłaniającego zwycięzcę w konkursie na najlepszą prezentację, przedstawienie zasad konkursu, zapoznanie uczestników z konstrukcja prezentowanych pytań na przykładzie
1 pytania pozakonkursowego.

11.30- 12.00
Rozpoczęcie konkursu (prośba o wyłonienie kapitana drużyny, który będzie udzielał odpowiedzi)
I runda
Podliczenie punktów po I rundzie

12.00- 12.10
II runda
Rozdanie papieru oraz flamastrów
Przypomnienie zasad
Podliczenie punktów po II rundzie

12.20-12.40
III runda
Przypomnienie zasad
Podliczenie punktów po III rundzie

12.40- 12.50
IV runda
Przypomnienie zasad
Podliczenie punktów po IV rundzie

12.50
Rozpoczęcie konkursu na najlepszą prezentację o Berlinie i Brandenburgii
Przedstawienie tematów prezentacji, Jury oraz kryteriów oceny

12.55
Zaproszenie uczestników do obejrzenia szkoły
Jury zapoznaje się z prezentacjami i dokonuje oceny za zamkniętymi drzwiami
Podliczenie punktów
Przygotowanie dyplomów
Przygotowanie nagród

13. 15
Ogłoszenie wyników w konkursie „ KuS- Quiz”
Wręczenie nagród
Ogłoszenie wyników w konkursie na najlepszą prezentację o Berlinie - Brandenburgii
Wręczenie nagród
Podziękowania dla kibiców –„Wszyscy kibice są fair play”- rozdanie kibicom upominki

13.30
Zakończenie konkursu


Zasady konkursu:
W konkursie pytania będą zadawane w następujących kategoriach:

historia
geografia
kultura
zabytki
sport
osobowości
ludzie i tradycje

Konkurs wiedzy składa się z 4 etapów( 4 rund)

W I rundzie dla 8 drużyn przewidziane są po 3 pytania dla każdej drużyny – łącznie 24 pytania.
W momencie wylosowania numeru stolika, drużyny ustaliły kolejność udzielania odpowiedzi.
Drużyny odpowiadają na pojawiające się na ekranie pytanie.
Czas na odpowiedź to 30 sekund. Liczony on będzie od momentu odczytaniu całego pytania przez osobę prowadzącą konkurs.
Odliczanie czasu regulowane jest również sygnałem dźwiękowym.
W momencie wygłuszenie 30 sekundowej muzyki, przedstawiciel drużyny podaje głośno odpowiedź.
Za poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt.
Za odpowiedź udzieloną po wyznaczonym czasie nie przyznaje się żadnych punktów.
W pierwszej rundzie każda z drużyn może zdobyć maksymalnie 3 pkt.
Czas trwania rundy – 30 minut.

W rundzie II (uczestnicy zostają na swoich miejscach) kolejno zostanie przedstawionych 5 pytań przez prowadzącego. Każda z drużyn odpowiada na to samo pytanie. Po odczytaniu każdego pytania drużyny mają 30 sekund na zapisanie odpowiedzi na kartce, następnie pytanie zostanie jeszcze raz przeczytane, a drużyny mają kolejne 30 sekund na zastanowienie się, po upływie tego czasu drużyny podnoszą kartki do góry, prowadzący odczytuje odpowiedzi, a jury przyznaje punkty. 2 pkt. za poprawną odpowiedź, jeśli odpowiedź jest zapisana błędnie 1 punkt.
W tej rundzie jest do zdobycia maksymalnie 10 pkt. dla każdej drużyny.
Po tej rundzie 4 drużyny odpadają. Czas trwania rundy – 10 minut.

W III rundzie biorą udział tylko 4 drużyny (uczestnicy zostają na swoich miejscach), które zdobyły najwięcej punktów. Drużyny losują pytania, przedstawione na prezentacji, pytań jest 21. Każda drużyna losuje po 4 pytania, pojawiające się na ekranie.
Czas na odpowiedź to 30 sekund. Liczony on będzie od momentu odczytaniu całego pytania przez osobę prowadzącą konkurs.
Odliczanie czasu regulowane jest również sygnałem dźwiękowym.
W momencie wygłuszenie 30 sekundowej muzyki, kapitan drużyny podaje głośno odpowiedź.
Za odpowiedź udzieloną po wyznaczonym czasie nie przyznaje się żadnych punktów.
W tej rundzie każda z drużyn może zdobyć maksymalnie 8 pkt., po 2 punkty za każdą prawidłową odpowiedź.
Po tej rundzie 2 drużyny odpadają.
Czas trwania rundy – 20 minut.

Runda IV – do tej rundy przechodzą 2 drużyny. 3 pytania w kopertach od „Vipów” (dyrektor szkoły, nauczycielka języka niemieckiego w Brazylii, burmistrz Berlina) zostają rozdane każdej z drużyn. Czas na odpowiedź na każde z pytań to 2 minuty. Po upływie tego czasu drużyny podnoszą kartki do góry, prowadzący odczytuje odpowiedzi, a jury przyznaje punkty.
2 pkt. za odpowiedź-maksymalnie 6 punktów do zdobycia. Jeśli odpowiedź jest zapisana błędnie zostaje przyznany tylko jeden punkt.
Czas trwania rundy – 10 minut.

W przypadku problemów z wyłonieniem drużyn po II oraz po III i IV rundzie przygotowany jest slajd z pytaniami do dogrywki.
Po II rundzie z 8 pytaniami.
Po III rundzie –z 8 pytaniami.
Po rundzie IV – z 4 pytaniami

Opracowała: Jowita Kazubek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.