X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13175
Przesłano:

Pamięciowe dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - scenariusz lekcji matematyki dla klasy V

Scenariusz lekcji matematyki
dla klasy V szkoły podstawowej – rozdział ułamki dziesiętne.

Opracowała: mgr Monika Stepnowska

Temat: Pamięciowe dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (korzystam z podręcznika "Matematyka z plusem" dla klasy piątej).

Cele ogólne:
• kształtowanie umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
• komunikacja w parach.
Cele nauczania :
Poziom I – wiadomości:
uczeń zapamiętuje wiadomości dotyczące:
• algorytmu pamięciowego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
• interpretacji dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.
Poziom II – umiejętności:
uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach typowych:
• wykonuje pamięciowe dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych,
• zaznacza na osi liczbowej dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• rozwiązuje zadania tekstowe na porównanie różnicowe.

Metody:
pogadanka,
gry dydaktyczne: domino i gra w karty „Wojna”.

Formy pracy: praca indywidualna, grupowa i w parach.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik „Matematyka z plusem” i zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej, karty pracy nr 1 i 2,3, plansze.

PRZEBIEG LEKCJI:

1.Czynności wstępne:
przywitanie z klasą,
sprawdzenie listy obecności,
sprawdzenie pracy domowej.
Uczniowie przygotowują podręczniki i zeszyty, odczytują wyniki obliczeń wykonanych w zadaniach pracy domowej.
2.Zapoznaję uczniów z celami lekcji i zapisuję temat lekcji na tablicy.
3.Przypominam wiadomości dotyczące pozycyjnego układu dziesiątkowego z rozszerzeniem na części ułamkowe.
Uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące dziesiątkowego pozycyjnego systemu liczenia i zapisywania ułamków dziesiętnych.
4.Zapoznaję uczniów z interpretacją dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.
Zapisuję zadanie 1:
Oblicz sumy i różnice liczb.
Rozwiązanie przedstaw na osi liczbowej.
0.2 + 0.8 = 1.8 – 0.4 =
1,1 + 0.5 = 2 – 1.1 =
1,7 + 0.3 = 1.4 – 0.7 =
Uczniowie rozwiązują zadanie 1 pracując indywidualnie i przedstawiają rozwiązanie na tablicy.
5.Omawiam i wyjaśniam zasady pamięciowego dodawania i odejmowania. Proponuję rozwiązywanie samodzielnie i na tablicy ćwiczenia B z podręcznika.
Uczniowie wypełniają kartę pracy nr. 1,
zapisują sposób dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
Rozwiązują ćwiczenie B z podręcznika str. 145 i przedstawiają wyniki na tablicy.
6.Wyjaśniam jak należy ułożyć domino (karta pracy nr.2). Nadzoruję pracę uczniów.
Uczniowie indywidualnie układają domino.
7.Przechodzimy do karty pracy nr 3 z zadaniami tekstowymi. Podczas prezentacji zadań z treścią zwracam uwagę na zrozumienie treści zadania i prawidłowość rozwiązań.
Uczniowie rozwiązują zadania tekstowe karta nr 2.
8.Wyjaśniam zasady gry w „Wojnę”.
Uczniowie w parach grają w karty „Wojna”, ćwicząc umiejętności pamięciowego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.
Podsumowanie lekcji:
9.Oceniam prace uczniów na lekcji. Dziękuję za pracę.
10. Zadaję pracę domową.
Uczniowie zapisują w zeszytach zadania do rozwiązania w domu z ćw. str. 12 i ćw. 4 str. 13.


KARTA PRACY NR 1

Sposób dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

Gdy obliczamy w pamięci sumę ( różnicę ) ułamków dziesiętnych, dodajemy (odejmujemy)
części tysięczne od części .........................,
części setne od części ............................., części dziesiąte od części ........................., jedności od ........................................, dziesiątki od ....................................., setki od setek, itd. Pamiętając, że zaczynamy wykonywać obliczenia od ............................. cyfry w liczbie. Dziesięć jednostek niższego rzędu stanowi ............................. jednostkę wyższego rzędu.

KARTA PRACY NR 2
DOMINO
2,1 + 0,3
2,1
2,4 - 0,3
0,4 + 0,2
1 – 0,4
3,9 + 0,2
4,9 – 0,8
5,2 – 0,7
4 + 0,5
2 – 0,2
3,6 - 1,8
2,4 – 1,2
0,6 + 0,6
0,8 + 0,7
2,5 - 1
1,7 + 0,3
3,8 – 1,8
1 - 0,5
2,5 - 2
1,05 – 0,02
1,07 – 0,04
2,08 + 2,02
2,2 + 1,9
6 – 2,5
5 – 1,5
5,4
6 – 0,6
1,4 + 1

KARTA PRACY NR 3
Zadanie 2.
Zapisz i oblicz odpowiednie sumy lub różnice.
a)suma liczb 2.06 i 1.94
b)liczba o 1.4 większa od 0.5
c)różnica liczb 2.28 i 2.2
d)liczba o 2.3 mniejsza od 3.9
e)liczba o 2.5 mniejsza od sumy liczb 3.2 i 3.8
Zadanie 3.
Ania miała 10 zł. Kupiła w sklepie papierniczym blok za 4.5 zł i długopis. Zostało jej 2 zł i 15 gr. Ile kosztował długopis ?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.