X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13166
Dział: Gimnazjum

W trosce o zdrowie. Zasady racjonalnego żywienia. Konspekt lekcji techniki

KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI

Gimnazjum Klasa IA Data zajęć 13.05.2011 r.

Temat lekcji: W trosce o zdrowie. Zasady racjonalnego żywienia.

Cele kształcenia:
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie
o Zdefiniować funkcje odżywiania,
o Wymienić składniki odżywcze,
o Wymienić zasady racjonalnego odżywiania,
o Wymienić podstawowe grupy produktów spożywczych,
B. Zrozumienie
o Wyjaśnić na czym polega racjonalne odżywianie,
o Wyjaśnić na czym polegają zasady racjonalnego odżywiania,
o Rozróżnić grupy produktów w piramidzie żywienia a następnie wyjaśnić, które produkty można spożywać częściej a które rzadko.
II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie w sytuacjach typowych
o Obliczyć BMI,
o Sporządzić jadłospis zgodny z zasadami racjonalnego żywienia oraz uwzględniając zalecenia piramidy zdrowego żywienia,
D. Stosowanie w sytuacjach problemowych
o Przewidzieć czym grozi niestosowanie się do zasad racjonalnego odżywiania.
o Przewidzieć kto jest narażony na nadwagę oraz w jaki sposób się jej pozbyć.
III. Postawy
o Kształtowanie świadomej potrzeby zmiany postaw i nawyków żywieniowych,
o Przekonanie o konieczności stosowania zasad racjonalnego żywienia.

Strategia: A
Metody nauczania: pogadanka z dyskusją i pokazem, ćwiczenia utrwalające wiedzę, krzyżówka.
Środki dydaktyczne: zał. 2,5,7 - karty pracy, zał. 8 i 9 - materiały pomocnicze
do sporządzenia jadłospisów, zał. 1,3,6,10-pojęcia,definicje i wzory, zał. 4-piramida zdrowego żywienia,

Tok lekcji

1) Wprowadzenie ładu zewn. i wewn.
Po wejściu do klasy nauczyciel wita się z uczniami, prosi o ciszę i sprawdza listę obecności. Następnie nauczyciel prosi uczniów o skupienie.

2) Sprawdzenie pr. dom. oraz wiedzy z poprzedniej lekcji
Nauczyciel nie sprawdza pracy domowej ani wiedzy z poprzedniej lekcji ponieważ na ostatnich zajęciach była praca klasowa.

3) Pogadanka wstępna
Nauczyciel, podaje temat, który uczniowie zapisują w zeszytach oraz cel zajęć.
Temat dzisiejszej lekcji brzmi: W trosce o zdrowie. Zasady racjonalnego odżywiania.
Celem dzisiejszych zajęć będzie zapoznanie Was z pojęciem racjonalnego żywienia. Poznacie również zasady, którymi należy się kierować aby racjonalnie się odżywiać. Dowiecie się również z jakich składników składają się produkty spożywcze. Nauczycie się, w jaki sposób należy sporządzać jadłospis oraz jakimi zasadami należy kierować się przy jego wykonaniu.

Nauczyciel pyta uczniów:
Jak myślicie, co sprawia, że jesteśmy zdrowi?
Uczniowie odpowiadają (odp.: właściwe odżywianie). W razie braku odpowiedzi nauczyciel stosuje pytania naprowadzające.
o Dzięki czemu nasz organizm buduje nowe tkanki i regeneruje zużyte?
o Dzięki czemu jest dostarczana energia potrzebna do pracy jak i podstawowych funkcji życiowych?
Aby zdrowo żyć człowiek powinien mieć podstawowe informacje o racjonalnym odżywianiu.

4) Opracowanie nowego materiału sposobem etapowym Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem racjonalnego odżywiania.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z poglądami na temat odżywiania. Zadaniem uczniów jest określenie, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.
Uczniowie mają 3 minuty na zapoznanie.
Nauczyciel może krótko skomentować każde stwierdzenie.
Następnie zostają głośno odczytane zasady racjonalnego żywienia.

Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem składników odżywczych. Podaje klasyfikację składników odżywczych.
Prosi uczniów o zapisanie informacji w zeszycie.
Nauczyciel dokonuje podziału wszystkich grup produktów spożywczych. Następnie pokazuje uczniom piramidę zdrowego żywienia. Objaśnia uczniom czym jest piramida.
Nauczyciel prosi jednego ucznia o przeczytanie jakie pokarmy i w jakich ilościach należy spożywać.

Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary. Każda para dostaje krótką charakterystykę produktów należących do danej grupy. Zadaniem jest określenie nazwy grupy produktów. Następnie każda grupa odczytuje swoją propozycję odpowiedzi i podaje przykłady produktów należących do każdej z grup.

Następnie nauczyciel informuje uczniów, ze istnieją metody obliczeniowe pozwalające stwierdzić czy nasza waga ciała jest właściwa. Nauczyciel charakteryzuje wskaźnik BMI. Uczniowie analizują swoje wyniki.

5) Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy Nauczyciel powtarza wszystko to czego uczniowie dowiedzieli się na zajęciach: Znamy już zasady racjonalnego odżywiania, potrafimy nazwać składniki odżywcze i krótko je scharakteryzować. W ramach utrwalenia rozwiążecie teraz krzyżówkę.
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.

6) Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej
wiedzy
Nauczyciel zwraca się do uczniów: znając zasady racjonalnego odżywiania można sporządzać jadłospisy. Czy w waszych domach sporządza się jadłospisy?
Uczniowie udzielają odpowiedzi. Można spodziewać się, że planuje się żywienie ale co najwyżej na kolejny dzień, ewentualnie na 2 dni naprzód, np. w piątek na sobotę i niedzielę. Rezygnowanie z planowania jadłospisów na kilka dni nie sprzyja prawidłowemu żywieniu. Zakłady gastronomiczne mają prawny obowiązek planowania jadłospisów na tydzień, dekadę lub 2 tygodnie.
Nauczyciel zwraca się do uczniów: przypomnijcie sobie teraz jakie produkty spożywaliście wczoraj. Zapiszcie te pokarmy na kartkach.
Uczniowie zapisują jakie pokarmy wchodziły w skład posiłków, które spożywali (3 min).
Nauczyciel: Sporządziliście teraz jadłospisy jakościowe. Za chwilę poproszę jedną osobę o przeczytanie zasad sporządzania jadłospisów. Nauczyciel prosi jedna osobę o przeczytanie zasad sporządzania jadłospisów oraz jakimi cechami powinny charakteryzować się posiłki.
Na bazie tych informacji nauczyciel każe uczniom przeanalizować jadłospisy jakościowe. Nauczyciel rozdaje wytyczne sporządzania jadłospisów.

Uczniowie na sporządzenie jadłospisu mają 10 minut, po czym jedna osoba czyta przygotowany jadłospis a pozostali go analizują.

7) Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla
ucznia
Nauczyciel zwraca się do uczniów:
Wiemy, że zarówno niedowaga jak i niedowaga jest szkodliwa dla organizmu człowieka. Kto jest szczególnie narażony na nadwagę?
Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy. Następnie zwraca się do uczniów: Co zrobić aby stracić na wadze?
Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy.

8) Zadanie i objaśnienie pracy domowej
Nauczyciel prosi uczniów o obliczenie wartości energetycznej dla sporządzonych na zajęciach jadłospisów.

9) Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.