X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12999

Moja miejscowość na mapie Polski

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGO W KL.III
TEMAT OŚRODKA: Poznaję swoją ojczyznę.
TEMAT DNIA: Moja miejscowość na mapie Polski
PROWADZĄCY: Wioletta Głowacka
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
KLASA: III

CELE OGÓLNE:
wyrabianie umiejętności posługiwania się mapą administracyjną Polski,
bogacenie wiadomości uczniów dotyczących miejscowości w której mieszkają,
rozwijanie czujności ortograficznej,
doskonalenie pamięciowego mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

Oczekujemy, że po zakończeniu zajęć każdy uczeń;
SFERA POZNAWCZA:
odczyta z mapy informacje dotyczące położenia geograficznego Konina,
poda w jakim województwie znajduje się jego rodzinna miejscowość,
wymieni korzystając z mapy województwa sąsiadujące z województwem wielkopolskim .
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
pokaże na mapie fizycznej miasto Konin,
wskaże na mapie administracyjnej województwo wielkopolskie oraz województwa sąsiadujące,
odszuka i zaznaczy na mapie konturowej województwo wielkopolskie oraz województwa sąsiadujące,
pomnoży i podzieli w zakresie 100,
ułoży i zapisze iloczyny i ilorazy liczb,
zapisze działanie do treści zadania i ilustracji,
utworzy liczbę mnogą do podanych wyrazów i poprawnie je zapisze,
dopisze czasownik we właściwej formie,
ułoży w kolejności alfabetycznej wyrazy z trudnościami alfabetycznymi,
napisze poprawnie tekst dyktanda zawierający wcześniej opracowywany zestaw wyrazów,

SFERA WYCHOWAWCZA:
odczuwa uczucie dumy z osiągnięć swojego miasta,
uważnie słucha wypowiedzi innych,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

fizyczna i administracyjna mapy Polski, mapki administracyjne w podręczniku, konturowe mapki dla każdego ucznia, tekst listu z lukami, zdjęcia zabytków, zakładów przemysłowych Konina, napisy z nazwami zabytków, zakładów przemysłowych, nazwami jezior, kartki z wyrazami trudnymi, tekst dyktanda, wystawka książek, planów, informatorów o Koninie, herb Konina, , dyplomy dla aktywnych dzieci, działania na paskach papieru, tabelki, karty pracy matematyczne, słoneczka z liczbami,
Zapis w dzienniku lekcyjnym: Moja miejscowość na mapie Polski – określanie położenia geograficznego. Odczytywanie nazw województw z mapy administracyjnej i zaznaczanie ich na mapie konturowej. Wielozdaniowe wypowiedzi o swoim mieście na podstawie zgromadzonych materiałów prasowych, ilustracji, zdjęć. Uzupełnianie listu „Do kolegi” informacjami o Koninie.. Pisanie ze słuchu tekstu „Dziwny sen” Przedstawianie liczb w postaci iloczynu i ilorazu.

Przebieg zajęć;

1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania.
2. Wspólne spotkanie w kręgu – przesłanie „iskierki” na powitanie.
3.Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów o swoim mieście na podstawie wystawki książek, zdjęć i informacji zgromadzonych poprzedniego dnia.
4. Samodzielne uzupełnianie przez uczniów listu do kolegi.
Uczniowie otrzymują list z lukami, który uzupełniają nazwami zabytków, zakładów pracy, jezior. W liście tym zachęcają nieznajomego kolegę do odwiedzenia Konina.
Część uczniów otrzymuje tekst wraz z zaproponowanymi wyrazami, pozostali uzupełniają tekst samodzielnie , mogą korzystać z wystawki na tablicy.
Drogi Kolego !

Chciał........... zaprosić Cię do mojego miasta. Mieszkam w ............................ . Konin leży
w ..................................... Polsce . W moim mieście znajduje się dużo zakładów ............................. Dorośli pracują w........................................
Gdy przyjedziesz zwiedzimy ........................................ .
W czasie wakacji wypoczywać będziemy nad ........................................ .
Moje miasto słynie z ........................................ .
Mam nadzieję, że spodoba Ci się moje miasto.
Serdecznie Cię pozdrawiam -
........................................

5. Zapoznanie uczniów z mapą administracyjną, zwrócenie uwagi, że są na niej zaznaczone województwa. Odszukanie województwa, w którym znajduje się nasza miejscowość i jakie miasto jest jego stolicą, wskazanie na mapie ściennej.
6.Odszukanie Poznania i województwa wielkopolskiego na małej mapie administracyjnej w podręczniku str.65, odczytanie nazw sąsiadujących z nim województw (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz tych leżących np.: na północy i na południu.
7.Uzupełnianie tekstu z lukami dotyczącego w jakim województwie leży Konin, jaka jest stolica wielkopolski i z jakimi województwami graniczy-ćw.4/65
8.Zaznaczanie na mapie konturowej województwa wielkopolskiego(na zielono) i województw sąsiadujących (na czerwono).
Nauczyciel zbiera mapki w celu sprawdzenia.
9. Ćwiczenia ortograficzne utrwalające opracowywaną wcześniej grupę wyrazów: zdarzenie, żółty, oparzyć, chmury, dziękuję, ostrzeżenie, wschód, zachód, turysta, krzesać, macha, północ, Morze Bałtyckie, południe, mierzy, jarzębina. Uczniowie pracują z książką Katarzyny Paradowskiej „Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów klasy 3”i w celu sprawdzenia prezentują ćwiczenia na tablicy. np.: Do wyrazu w liczbie pojedynczej dopisz jego formę w liczbie mnogiej (ostrzeżenie – ostrzeżenia, wschód – wschody) , ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej itp.
10. Pisanie ze słuchu:
Nauczyciel rozdaje kartki. Przypomina, by dzieci pisały starannie, rozpoczynały zdania wielką literą , a kończyły kropką, nie rozmawiały, nie przerywały nauczycielowi.
Odczytanie całego tekstu:
Dziwny sen
Mieszkam na północy, nad Morzem Bałtyckim. Rano budzą mnie głosy fal. Pewnego razu miałem sen... Z chmury sypie żółty śnieg. Okrywa jarzębinę obok domu.Na wschód idzie turysta z plecakiem. Macha do mnie ręką. Wiem, że to ostrzeżenie. Z południa ciągnie deszcz. To niezwykłe, magiczne zdarzenie.
(Tekst pochodzi z Ćwiczeń ortograficznych dla klasy III wydanych przez wydawnictwo edukacyjne"Żak")
Omówienie tekstu pod względem treści.
Nauczyciel czyta zdanie , uczniowie powtarzają i zapisują. Gdy zapiszą zdanie wkładają długopis do zeszytu, zamykają go i siadają wyprostowani. Gdy nauczyciel widzi, że wszyscy napisali dyktuje następne zdanie. Po zakończeniu pisania ze słuch, nauczyciel czyta jeszcze raz cały tekst, uczniowie sprawdzają.
Zebranie kartek. Uczniowie zaglądają do ćwiczenia i sprawdzają, czy napisali dyktando poprawnie. Nauczyciel sprawdza i ocenia pisanie ze słuchu.
11.Doskonalenie mnożenia i dzielenia w pamięci
a)uzupełnianie tabelek- zad 3/37, 5/38
b)słoneczka z iloczynami i ilorazami liczb zad.6/38
Wybrane dzieci demonstrują poprawne wykonanie zadania na tablicy lub odczytują wyniki z podręcznika.
12.Przedstawianie liczb w postaci iloczynu i ilorazu:
a) przypomnienie przez uczniów pojęć iloczyn i iloraz liczb,
b) kolorowanie okładek książek z iloczynami liczb równymi 24 i 45 zad.1/37
Wybrane dzieci demonstrują poprawne wykonanie zadania na tablicy.
6 9 3 7 9 5 7 4 3 15 8 3
c) kolorowanie ilorazów równych 9 – zad2/37
54:6 64:8 35: 5 90:9 27:3 72: 9 36: 4
Wybrane dzieci demonstrują poprawne wykonanie zadania na tablicy.
13. Układanie działań do ilustracji i treści zadania – zróżnicowana karta pracy np.:
a) Grupka chłopców kupiła sobie samochodziki, każdy z nich inną ilość. Ile zapłacili, jeśli jeden samochodzik kosztuje 8 złotych?
Rysunki przedstawiają ilość zakupionych samochodów.
b) Na poczcie kilka osób kupowało dziś tylko koperty. Ile każda z nich zapłaciła, jeśli jedna koperta kosztuje 6 groszy? Rysunki przedstawiają ilość zakupionych kopert.
14.Układanie iloczynów i ilorazów liczb:
a) zad 4/37
Do iloczynu liczb 9 i 3 dodaj iloraz tych liczb.
Od iloczynu liczb 9 i 8 odejmij iloraz liczb 30 i 5.
b) łamigłówka matematyczna – iloczyn dwóch różnych liczb parzystych wynosi tyle, ile iloraz liczb 24 i 2, jakie to liczby?
Wybrane dzieci demonstrują poprawne wykonanie zadania na tablicy.

15.Kolorowanka matematyczna – uczniowie , którzy szybciej oblicza zadania na karcie pracy, otrzymują malowankę przedstawiającą ratusz z działaniami na mnożenia i dzielenie. Pozostali uczniowie wykonują malowankę w domu.
16.Podsumowanie zajęć:
rozmowa z uczniami – czego nauczyły się i dowiedziały
na dzisiejszych zajęciach,
zadanie pracy domowej – malowanka matematyczna,
samoocena – uczniowie otrzymują kartki z samooceną, zamalowują odpowiednie pola – zgodnie z tym jak pracowali na zajęciach, najaktywniejsi uczniowie na całych zajęciach otrzymują dyplomy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.