X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12971
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

XXXXX
NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE
GIMNAZJUM NR 4


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1grudnia 2004r. wraz z późniejszymi zmianami

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r.


Zagadnienia organizacyjne

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004., broszury ”Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe).
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
08. 2008r.
09.2008r.
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów. Cały okres stażu.
3.Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. 05.2011r.


WYMAGANIE FORMY REALIZACJI
TERMIN

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

Udział w programie eTwinning 2009/2010
Zorganizowanie powiatowego konkursu języka angielskiego dla uczniów klas .......... Listopad 2010
Zorganizowanie i koordynacja Centrum Samopomocy Koleżeńskiej 2008
Opracowanie zestawu ćwiczeń gramatycznych do pracy z uczniem wymagającym szczególnej opieki dydaktycznej –uczeń mający trudności z opanowaniem materiału i uczeń zdolny. Zestaw dla klas I–2008/2009
Zestaw dla klas II- 2009/2010
Zestaw dla klas III- 2010/2011
Opracowanie próbnego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas III 2011
Przygotowywanie sprawdzianów, materiałów dydaktycznych dla uczniów. Cały okres stażu
Przygotowywanie uczniów do konkursów języka angielskiego

Opracowanie komponentów testu sprawdzającego stan wiedzy z języka angielskiego dla uczniów klas I Wrzesień 2008
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

Przeprowadzanie lekcji języka angielskiego w sali informatycznej lub w Centrum Informacji Multimedialnej. Cały okres stażu
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów na lekcje języka angielskiego i godziny wychowawczej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii, tłumaczy multimedialnych.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
(§ 8 ust.2 pkt.3).

Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych 2011
Cały okres stażu
Udostępnianie opracowanych przez siebie materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji, testów itp. innym nauczycielom w szkole.
Przekazywanie nauczycielom, uczniom, rodzicom wiedzy zdobytej na szkoleniach.
Prowadzenie szkoleń dla Zespołu Nauczycieli Języków Obcych w Szkole
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Opracowanie materiałów do publikacji

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4 a).

Opracowanie i wdrożenie programu innowacji dla klasy o profilu językowo - europejskim 2009/2010
Opracowanie i realizacja zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich. 2010/2011

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.4 b).

Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. 2009/2010
Wykonywanie zadań egzaminatora. 2010
Wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkolenia na egzaminatora oraz sprawdzania egzaminów w codziennej pracy dydaktycznej. Od 2010r.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust.2 pkt 4e Rozporządzenia )

Przeprowadzenie kampanii antynarkotykowej w ramach współpracy z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii 2008/2009
Współpraca ze strukturami samorządowymi, organizacjami na rzecz edukacji i pomocy społecznej W razie potrzeb - cały okres stażu
Współpraca z Komendą Powiatową Policji
Współpraca z Fundacją na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej

Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§8 ust.2 pkt 5 Rozporządzenia )

Współpraca z psychologiem i pedagogiem odnośnie postępowania w sprawach uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Cały okres stażu

W razie potrzeb - cały okres stażu
Przygotowanie i wdrożenie programu i planu postępowania w przypadku wykrycia poważnych problemów wychowawczych w klasie
Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów poprzez wczesne diagnozowanie problemów wychowawczych i interwencję pedagogiczną

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.