X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12957
Przesłano:

Przymiotniki jako określenie rzeczownika - konspekt zajęć w klasie III

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Wiechowska
Nauczyciel obserwujący zajęcia:
Data zajęcia: 17. 03. 2011r.
Temat zajęcia: Przymiotniki jako określenie rzeczownika.

Cel ogólny: Uczeń określa rzeczowniki za pomocą przymiotników.

Cele szczegółowe:
· Uczeń zna pytania na jakie odpowiada rzeczownik;
· Uczeń potrafi odnaleźć rzeczownik w zdaniu;
· Uczeń zna pytania na jakie odpowiada przymiotnik;
· Uczeń potrafi odnaleźć przymiotnik w zdaniu;
· Uczeń podaje własne przykłady rzeczowników i przymiotników;
· Uczeń stosuje poznane przymiotniki przy określaniu rzeczownika.

Metody: słowna, pokaz, praca z książką.
Formy: zbiorowa i indywidualna.
Środki dydaktyczne: plansze pokazowe z częściami mowy, plansze z wyrazami, karty pracy, podręcznik, kartki z częściami mowy dla każdego ucznia, nożyczki, klej, mazaki w dwóch kolorach.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel przypina na tablicy nazwy części mowy (rzeczownik, przymiotnik).
2. Uczniowie zgłaszają się i wymieniają pytania na jakie odpowiadają podane części mowy.
3. Nauczyciel prezentuje plansze z częściami mowy, a uczniowie decydują do której grupy należy je przyporządkować.
4. Uczniowie otrzymują, przygotowane wcześniej przez nauczyciela, kartki z wydrukowanymi rzeczownikami i przymiotnikami. Wycinają wyrazy, a następnie dobierają je w pary.
5. Nauczyciel sprawdza czy wszyscy wykonali pracę poprawnie. Po sprawdzeniu prosi o naklejenie par wyrazów na czystą kartkę.
6. Prosi uczniów o dopasowanie części mowy do każdego z wyrazów.
7. Rozmowa na temat połączeń wyrazowych znajdujących się na kartach uczniów. Nauczyciel omawia powstałe połączenia. Mówi o przymiotniku jako o określeniu rzeczownika. Pokazuje klasie jak za pomocą przymiotnika można rozwinąć i ubarwić proste zdanie.
8. Uczeń z fragmentu bajki „Brzydkie kaczątko” – znajdującego się w podręczniku – wyszukuję rzeczowników wraz z określającymi je przymiotnikami (różne części mowy podkreśla różnymi kolorami).
9. Wykonanie części zadań w kartach pracy.
10. Podsumowanie zajęć – sprawdzenie poprawności wykonanej pracy.
11. Zadanie pracy domowej.

kot ciekawa
dziewczynka drewniane
słońce rudy
krzesło żółte
kwiat ładna
czekolada pachnący
książka szybki
poduszka czerwony
samochód słodka
pomidor miękka

Rzeczownik Przymiotnik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.