X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12911

Moje pierwsze kroki z komputerem - Program własny koła komputerowego dla klas I - III

Wstęp

W związku z tym, iż komputer jest niewątpliwie najatrakcyjniejszym środkiem dydaktycznym, a dzieci już od najmłodszych lat po niego sięgają głównie w celach rozrywkowych, powstał ten program. Praca na kółku komputerowym ma za zadanie uświadomienie uczniom, że bawiąc się mogą nauczyć się wielu ciekawostek i posiąść nowe umiejętności.

Realizacja niniejszego programu na kółku komputerowym w klasach I – III umożliwi uczniom w stopniu podstawowym opanować wiedzę informatyczną, by bezpiecznie posługiwały się komputerem i urządzeniami z nim współpracującymi, grały w dozwolone dla ich wieku gry komputerowe, stosowały różnego rodzaju oprogramowania użytkowe i edukacyjne do wzbogacania własnej wiedzy, korzystały z Internetu pod kątem zdobywania informacji, ale i komunikowania się.

Główny cel edukacji na kółku komputerowym w klasach I – III: Umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym.

Cele kształcenia:
1. poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego,
2. rozwijanie umiejętności posługiwania się zestawem komputerowym,
3. poznanie zastosowań komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej w najbliższym otoczeniu,
4. przygotowanie do korzystania z techniki informatycznej w celu poszerzania wiedzy,
5. korzystanie z komputera pod kątem komunikowania się,
6. rozwijanie zainteresowań technologią informacyjną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na świadome z niej korzystanie,
7. wskazanie użyteczności komputera w nauce, rozrywce i pracy,
8. dostrzeganie pozytywnych i negatywnych stron wynikających z komunikowania się poprzez komputer.

Cele wychowania:
1. rozwijanie aktywności dziecka i wiary we własne siły,
2. rozbudzanie zainteresowań informatycznych dzieci,
3. szanowanie cudzej własności, efektów cudzej pracy,
4. kulturalne komunikowanie się,
5. nabywanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie,
6. dbanie o estetykę własnych prac,
7. uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera, oprogramowania i Internetu,
8. rozwijanie zdolności komputerowych, oceny informacji, umiejętności dokonywania właściwych wyborów,
9. kształcenie umiejętnego prezentowania własnych osiągnięć.

Osiąganie celów kształcenia i wychowania

W ramach prowadzonych zajęć nadobowiązkowych takich właśnie jak koło komputerowe istotne jest stworzenie korzystnej atmosfery, która będzie sprzyjała uczeniu się i nauczaniu, dobranie odpowiednich metod i środków dydaktycznych w celu przekazania wiedzy, a także przygotowanie odpowiednio urządzonej sali komputerowej. Wszystkie te warunki przyczynią się do osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów współpracy nauczyciel – uczeń.

Zasady nauczania

Zajęcia koła komputerowego będą odbywały raz w tygodniu. W czasie ich trwania będą uwzględniane potrzeby i zainteresowania uczniów. W związku z tym nauczanie przebiegało będzie w sposób przystępny, poglądowy, poprzez łączenie teorii z praktyką oraz stopniowanie trudności.

Kontrola pracy uczniów

Podczas prowadzonych zajęć koła komputerowego ocenie podlegać będzie aktywność dziecka, jego pomysłowość, sumienność, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, samodzielność w posługiwaniu się sprzętem komputerowym, osiągane umiejętności i zaangażowanie w wykonywane prace. Mając na uwadze dobro każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach ocena będzie słowna, by dowartościować je, przyczynić się do wyrobienia u niego pozytywnego stosunku do nauki oraz uwierzenia we własne możliwości.

Treści nauczania
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem:
• Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz pracujących z nim urządzeń,
• Zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej.
2. Posługiwanie się myszą komputerową, klawiaturą i uruchamianie programów:
• Zaznaczanie i uruchamianie programów poprzez kliknięcie myszą,
• Uruchamianie programów ze skrótu na pulpicie,
• Klikanie i przeciąganie obiektu,
• Zapoznanie z budową klawiatury, zasadami pisania polskich znaków, symboli.
3. Praca z edytorem tekstu WordPad:
• Zapoznanie z możliwościami WordPada,
• Zapoznanie ze znaczeniem poszczególnych klawiszy,
• Zapoznanie z zasadami pisowni polskich liter,
• Pisanie prostych tekstów, typu np. wizytówki.
4. Praca z edytorem tekstu Word:
• Uruchamianie edytora tekstu,
• Zapoznanie z obsługą edytora tekstu,
• Wprowadzanie zmian do podanych tekstów,
• Pisanie prostych tekstów,
• Tworzenie ozdobnych napisów,
• Wykorzystywanie autokształtów, funkcji wypełniania kolorem,
• Wklejanie obrazów z galerii ClipArtów, formatowanie ich,
• Przepisywanie krótkich tekstów,
• Wykonywanie i przerabianie tabelek, krzyżówek,
• Wykonywanie zaproszeń, dyplomów, kartek okolicznościowych, dyplomów itp.
5. Praca z edytorem grafiki Paint:
• Zapoznanie z podstawowymi narzędziami edytora grafiki,
• Poznanie gotowych elementów narzędzi do rysowania figur płaskich,
• Rysowanie figur płaskich, wypełnianie ich kolorem,
• Wykonywanie rysunków wg własnych pomysłów,
• Wykorzystywanie narzędzi do modyfikowania rysunków, typu: przerzuć, obróć, kopiuj, wklej itp.,
• Wstawianie tekstów do rysunków.
6. Tworzenie prezentacji multimedialnych w Microsoft Power Point:
• Zapoznanie z podstawowymi narzędziami do pracy w Power Point, przeznaczeniem programu,
• Zapoznanie z wybranymi prezentacjami multimedialnymi,
• Dokonywanie wyboru odnośnie slajdów, czcionek, projektu slajdów, obrazów z galerii ClipArt,
• Edytowanie wpisywanych tekstów, wstawianych klipów i zdjęć,
• Tworzenie animacji niestandardowej do tekstów i obiektów,
• Przedstawienie pokazu stworzonej prezentacji multimedialnej.
7. Utrzymywanie porządku na dysku i zapisywanie wyników pracy z komputerem:
• Zapoznanie z różnorodnością sposobów zapisywania dokumentów, np. na dyskietce, płytach, pendrive,
• Tworzenie folderów, struktury folderów,
• Poruszanie się po strukturze folderów,
• Rozumienie pojęć takich jak: plik, folder, nazwa pliku, folderu, folder otwarty,
• Kopiowanie, wklejanie, usuwanie plików, zmienianie ich nazw,
• Odzyskiwanie usuniętych plików i folderów, oczyszczanie kosza.
8. Internet, jego możliwości i zastosowanie:
• Zapoznanie ze sposobem poruszania się po Internecie, np. wyszukiwarka Internet Explorer,
• Analiza przydatności informacji zawartych na wybranych stronach,
• Przeglądanie witryn dla dzieci, np.
http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/,
http://www.sieciaki.pl/,
http://www.dzieckowsieci.pl/,
http://www.przedszkolaki.sieciaki.pl/
• Ukazanie sposobów komunikowania się poprzez sieć Internet ze wskazaniem na ich wady i zalety.
9. Uruchamianie i posługiwanie się grami i programami edukacyjnymi oraz grami występującymi w systemie Windows:
• Zapoznanie z wybranymi grami i programami występującymi na polskim rynku,
• Uświadomienie przydatności gier, dzięki którym ćwiczy się pamięć, logiczne myślenie, np. puzzle, labirynty, gry logiczne,
• Wykorzystywanie informacji zawartych w programach edukacyjnych
dla dzieci.

Bibliografia
1. Paweł Szwedowski: Paint dla Dzieci, wyd. Micom, wyd. 2, Warszawa, 2004
2. W. Jochemczyk, I. Krajewska - Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski: Lekcje z komputerem, wyd. WSiP, Warszawa, 2004
3. M. Gulgowski, J. Lipski: Komputerowe opowieści, wyd. Czarny Kruk, Bydgoszcz 2006
4. Grażyna Koba: Zajęcia komputerowe, wyd. MiGra, Wrocław 2006
5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej, OEiiZK, Warszawa 2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.