X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12888
Przesłano:

Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku

Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku. (2h)

Cele lekcji:
1. Uczeń zna postaci: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, Bohdana Chmielnickiego oraz ich dokonania.
2. Uczeń sytuuje w czasie i przestrzeni wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą z Kozakami, Rosją, Szwecją, Turcją.
3. Uczeń znajduje na mapie miejsca najważniejszych bitew.
4. Uczeń zna przyczyny prowadzenia wojen przez Rzeczpospolitą.
Metody pracy: wykład, praca z mapą, praca z podręcznikiem, drama.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Uczniowie przypominają dwóch pierwszych elekcyjnych królów polskich.
3. N-l omawia politykę Stefana Batorego, jego politykę zewnętrzną- dążenia do uzyskania korony carskiej, wyprawy na Moskwę.
4. Nauczyciel omawia rządy kolejnych władców, przedstawia ich wizerunki, opowiada o wojnach prowadzonych przez władców, zapisuje najważniejsza daty na tablicy.
5. Uczniowie do zapisanych dat za pomocą podręcznika dopisują wydarzenia, wiek i połowę.
1600- początek pierwszej wojny z Turcją
1621- zwycięstwo RP w bitwie z Turkami pod Chocimiem
1627- bitwa morska pod Oliwą
1648- wybuch powstania Chmielnickiego
1655-60- „potop szwedzki”, pokój w Oliwie
1673- bitwa pod Chocimiem, kolejne zwycięstwo Polaków nad Turkami
1683- odsiecz wiedeńska.
6. Podsumowanie: prawda fałsz, nauczyciel wypowiada zdanie, uczniowie określają czy jest ono prawdziwe czy fałszywe, jeśli jest fałszywe, mówią jak powinno brzmieć.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. N-l dzieli uczniów na 5 grup. Każda wybiera spośród siebie lidera, który wystąpi w roli króla. Zadaniem uczniów jest napisanie wywiadu z królem i przeprowadzenie go przy całej klasie. Królowie, z którymi będą przeprowadzane wywiady to: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego. Pytania mają się odnosić w szczególności do prowadzonych wojen. N-l kontroluje pracę uczniów.
3. Lider-król zasiada na tronie (ławki złączone razem a na nich krzesło) i odpowiada na pytania zgromadzonej szlachty.
4. Podsumowanie pracy uczniów, wystawienie ocen.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.