X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12866
Przesłano:

Bolesław Chrobry - I król Polski. Konspekt lekcji historii w klasie IV

Tomasz Błaszczyk
nauczyciel kontraktowy
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Przytyku

~Konspekt lekcji historii~

Klasa: IV a
Temat: Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Cele operacyjne:

I. Wiadomości
a) Zapamiętanie
- postacie

- daty
· 992 – początek panowania Bolesława
· 997- śmierć św. Wojciecha
· 999- kanonizacja św. Wojciecha
· 1000 – Zjazd Gnieźnieński
· 1002-1018 – wojny z cesarstwem
· 1025 – koronacja królewska
- pojęcia
· Król
· Władca
· Książę
· Zjazd
· Cesarz
· Koronacja

b) Zrozumienie

· Rozumie politykę zagraniczną B.Chrobrego
· rozumie termin państwo wielonarodowe
· potrafi wyjaśnić dlaczego doszło do Zjazdu Gnieźnieńskiego
· rozumie termin koronacja


II. Umiejętności

c) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

· umie wskazać na mapie terytorium Polski w X/XI w.
· umie wskazać na mapie Gniezno, Budziszyn,
· wie, że
· umie wskazać na osi czasu wiek IX, X
· umie przyporządkować odpowiedniemu wiekowi daty: 992, 1000, 1035

d) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

· umie wyjaśnić przyczyny przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy

e) Postawy i przekonania

· wzbudzenie szacunku dla dokonań królów polskich

Metody pracy:

· wykład nauczyciela z elementami pogadanki
· burza mózgów
· pokaz i omówienie ilustracji

Środki dydaktyczne:

· podręcznik
· ćwiczeniówka
· ilustracje


TOK LEKCJI

1.Czynności organizacyjno-porządkowe - 3 min

-Sprawdzenie obecności
-Zapisanie na tablicy tematu lekcji.
-Uczniowie Zgłaszają obecność
-Zapisują temat do zeszytu.

2.Rekapitulacja wtórna - 6 min

Nauczyciel w formie pogadanki z uczniami przypomina sytuacje polityczną Polski w X wieku
Uczniowie współpracują, przypominają sobie ostatnie lekcje, odpowiadają na pytania nauczyciela.

3.Rozwinięcie nowego tematu - 14 min

Nauczyciel sprawdza prace domową. Nawiązuje do panowania MIESZKA I i chrztu Polski
Uczniowie aktywnie słuchają, zadają pytania.

4. Rozwinięcie. Praca nad nowym materiałem.
-14 min
Nauczyciel ukazuje na mapie terytorium państwa B.Chrobrego, opowiada historię jego życia oraz wyjaśnia znaczenie zjazdu.Wspólnie z uczniami rozwiązuje zadania w zeszycie ćwiczeń. Wspólnie z nauczycielem definiują pojecie koronacji królewskiej. Uzupełniają zadania w zeszytach ćwiczeń.

5.Podsumowanie.Rekapitulacja wtórna. 8 min

Nauczyciel podsumowuje lekcję. Zbiera wnioski wysnute razem z uczniami.Nauczyciel zadaje pracę domową – ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
Uczniowie słuchają, Przypominają sobie treści lekcji.Zapisują prace domową.

........................................
podpis opiekuna stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.