X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 128

Scenariusz uroczystości I Komunii świętej

PROGRAM I KOMUNII ŚWIĘTEJ MAJ 2006

Przed Kościołem:
- Pozdrowienie Księdza Proboszcza
- Prośba dzieci o wprowadzenie ich do kościoła przez Księdza Proboszcza:
My dzieci, parafii ........................................przygotowane i pojednane z Bogiem sakramencie pokuty, prosimy, aby Ksiądz nas pobłogosławił i wprowadził do kościoła w którym pragniemy przyjąć po raz pierwszy Komunię świętą.
- Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców
PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej. Gdy mamy przyjąć do serca Boga. Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga. Wznieście swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by uciekały precz od nas grzechy.
PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni, nigdy od Niego nie odstąpili, błogosławieństwem waszym wzmocnieni. W łasce na co dzień bez grzechu żyli. Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć Ciało wspólnie z innymi. Na święte chwile w radości czy udręce niech nas błogosławią rodziców ręce.
-Błogosławieństwo rodziców
MATKA: Ukochane dziecko! Na chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Bożym. Dziś Chrystus Pan zamieszka w Tobie jak w żywej świątyni. Niech radość tego dnia opromieni całe twoje życie. Maryja Matka Jezusa, niech strzeże w Tobie Pana Jezusa. Ja również jak i Twój Tatuś - błogosławię ci z całego serca, W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego. Amen.
OJCIEC: Ukochane dziecko! Najpiękniejszy dzień w twoim i w naszym rodzinnym życiu – dziś przyjmiesz Chrystusa Pana do twego serca. Strzeż tego skarbu przez całe twe życie. Niech Bóg Wszechmogący wspiera Cię swą łaską w Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego. Amen.
Wprowadzenie do kościoła: śpiew ..Chcę przestąpić jego próg

Msza święta
- Znak Krzyża
- Prośba rodziców do Księdza udzielenie Komunii św. dzieciom
- Zapalenie świec i śpiew. / Jak ożywczy deszcz....
- Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu świętego:
K: - Zanim przyjmiecie Komunię świętą, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na chrzcie świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was:
K- czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?
DZ: Wyrzekam się!
K: -czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
DZ: Wyrzekam się!
K: - Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
DZ: Wyrzekam się!
K: - Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi?
DZ: Wierzę!
K: - Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, Który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
DZ: Wierzę!
K: - Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
DZ: Wierzę!
K: - Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boże i kościelne?
DZ: Przyrzekam!
K: - Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii i Mszę świętą?
DZ: Przyrzekam!
K: - Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
DZ: Amen.
Pokropienie wodą św. i śpiew: Com przyrzekł Bogu.... / Zgaszenie świec/
- Hymn: Chwała na wysokości Bogu

LITURGIA SŁOWA:
- Czytanie
- Psalm responsoryjny
- sekwencja do Ducha Świętego
- śpiew Alleluja
- Ewangelia
- Homilia
- Modlitwa powszechna
1. Od chwili chrztu świętego należymy do Kościoła,
módlmy się, aby Kościół w Polsce
umacniał się w wierze i pobożności.

2. Naszą dziecięcą modlitwą wspierajmy Ojca Świętego Benedykta szesnastego
by jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa
wokół jednego Pasterza.

3.Dziś z czystymi sercami przystąpimy do pierwszej Komunii Świętej,
módlmy się za nas, abyśmy czuli potrzebę częstej spowiedzi świętej,
która przywraca czystość duszy.

4.Módlmy się za wszystkie dzieci przyjmujące po raz pierwszy Ciało Pana Jezusa,
aby nie zapominały dziękować Chrystusowi za ten dar
i jak najdłużej trwały w miłości Boga.


5.Módlmy się za naszych rodziców i rodziców chrzestnych,
aby przykładem wiary i miłości do Boga oraz dobrym słowem
zachęcali nas do udziału w niedzielnej Mszy świętej.

6. Prosimy Cię Panie za naszych duszpasterzy, katechetów i nauczycieli, aby byli
wzorem życia dla ludzi, by w imię Boga
mogli kształtować serca i umysły swoich wychowanków.

7. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy z radością uczestniczyli w Eucharystii, która jest znakiem jedności z Chrystusem i Kościołem i czerpali siły do umocnienia naszej wiary.

- procesja z darami i Ofiarowanie śpiew. / Ofiaruję tobie Panie.. / Chlebie najcichszy.../
- aklamacja święty, święty.....
- Modlitwa Eucharystyczna

- Ojcze nasz
- znak pokoju
- śpiew Baranku – Przyjdź do nas cicho.......
- KOMUNIA ŚWIĘTA: - O Panie Ty nam dajesz.......
- BARKA
-Jak mi dobrze, że jesteś.......
- Uwielbiam imię Twoje Panie.....
- Jesteś Królem.....
- Podziękowania: wiersze dzieci.

1. Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany,
Dzień Pierwszej Komunii Świętej, od Boga nam dany.

Wszyscy aniołowie z nieba dzisiaj się radują
Widząc jak serduszka dzieci wspólnie dziś ślubują:
Wiarę, miłość, posłuszeństwo, szczere dobre chęci,
Każde z nas wytrwałej pracy chętnie się poświęci.

Pobłogosław, dobry Jezu, dziś nasz wiek dziecięcy,
Nasze myśli, nasze serca i umysł dziecięcy.

PODZIĘKOWANIA
Dzięki oddaję Zbawco mój Panie,
Co kielich złocisty opuszczasz z ołtarza
Bo moje serce wolisz na mieszkanie
Byś je mógł łatwiej miłością obdarzać.
Witam Cię Jezu z największą radością
Szeroko otwieram serca mego bramy
Patrz jak odświętnie przybrane miłością
Jakie ono czyste, jakie roześmiane.
Obiecuję Jezu zawsze kochać Ciebie
Całym swoim życiem Tobie chwałę nieść
To jest moje hasło na calutkie życie
Będzie Tobie, Panie dobrze w duszy mej.
Już Jezus przyszedł, szczęście ogromne
Wziął moje serce jak dobry Brat.
O, tego dnia ja nie zapomnę,
Pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat.
Będę Go bronić swoim kochaniem
każdym codziennym pacierzem,
Dobrym uczynkiem i zachowaniem
Pełnym udziałem w wierze.
Od dzisiaj pragnę do Boga tylko
Należeć duszą i całym ciałem
I każdą życia mojego chwilką
Miłość Mu dawać i chwałę.
.
Dzięki wam wielkie wspaniali kapłani
Za ten cudowny, niezwykły dar
Do nieba chcemy zanosić błagania
By Bóg w nagrodę siebie Wam dał.

Mamie i tacie wdzięczny wiersz
Za wiarę, wychowanie,
Że wiedli wciąż odważnie nas do stóp Twych Chryste Panie,
Ze serca nasze w dłonie Twe wkładali niby kwiaty,
Że na spotkanie z Tobą dziś przybrali w śnieżne szaty.

Wszystkim, którzy nam pomogli
Byśmy Jezusa godnie przyjęli
Prosić będziemy Maryję w niebie
By pomagała w każdej potrzebie.
- zakończenie śpiew: Miłość Bożą w sercu.......

NABOŻEŃSTWO PO POŁUDNIU GODZ. 15.00
Dzieci przychodzą do kościoła z Rodzicami i Rodzicami Chrzestnymi

- na początek Uwielbiam Imię Twoje lub Jesteś Królem
- wiersz do Matki Bożej
- Z dawna Polski.....
- Litania do NMP czytana przez dzieci
- Rozdanie obrazków dzieciom
- Zobaczcie jak wielką....
- Barka lub Miłość Bożą

Opracowała mgr Dorota Banik, nauczyciel religii w Zespole Szkół Publicznych nr5 w Myszkowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.