X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1279
Przesłano:

Scenariusz zajęć w klasie III: "W morzu i nad morzem"

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1 godzina lekcyjna
KRĄG TEMATYCZNY: Wędrówki po Polsce
TEMAT: W morzu i nad morzem
ZAJĘCIA ZINTEGROWANE: e. polonistyczna,e.muzyczna, e. środowiskowa

ZADANIA: - wprowadzenie do tematu zajęć – przypomnienie treści legendy pt.: „Legenda o morskiej latarni”
- przypomnienie wiadomości na temat krajobrazu nadmorskiego
- utrwalenie wiadomości o położeniu geograficznym Polski
- przypomnienie pojęcia WIDNOKRĄG
- wskazywanie na mapie linii brzegowej Morza Bałtyckiego
- wskazywanie na mapie wysp Uznam i Wolin oraz półwyspu Hel
- ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na integrację półkul mózgowych
- utrwalenie wiadomości dotyczących portów, co to jest port oraz wymienianie największych portów handlowych i rybackich
- śpiewanie piosenki pt.: „Podróże, podróże”
- przypomnienie rodzajów statków ze względu na ich przeznaczenie
- poznanie urządzeń portowych oraz prac wykonywanych w porcie

CELE: uczeń:
- potrafi opowiadać treść legendy
- potrafi wymienić elementy składowe krajobrazu nadmorskiego
- wymienić położenie geograficzne morza w stosunku do Polski
- potrafi powiedzieć co to jest WIDNOKRĄG
- wskazuje na mapie linię brzegową Morza Bałtyckiego
-wskazuje na mapie dwie wyspy Wolin i Uznam oraz półwysep Hel
- wykonuje ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na integrację półkul mózgowych
- przypomina znaczenie terminu PORT, oraz wymienia największe porty handlowe i rybackie
- śpiewa piosenkę pt.: „Podróże, podróże”
- wymienia rodzaje statków zgodnie z ich przeznaczeniem
- wie, jakie urządzenia można spotkać w porcie i jakie wykonywane są prace

ZASADY NAUCZANIA: - zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania;
- zasada samodzielności;

ZASADY WYCHOWANIA: - kształtowanie postaw wychowawczych,aktywności, oddziaływania na świadomość uczniów;

METODY NAUCZANIA: - asymilacji wiedzy
- słowna: instrukcje, rozmowa
- czynna: ćw. w czytaniu, ćw. w
pracy z tekstem,
- oglądowa: obserwacja

METODY WYCHOWANIA:- strukturalne: instruowanie
- sytuacyjne: stawianie zadań,
pytań dziecku, dostarczanie
informacji;

FORMY PRACY: praca grupowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik do kl.III, karty pracy, magnetofon, kaseta magnetofonowa z nagraną piosenką, mapa Polski, atlasy geograficzne, encyklopedie.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Podanie celu zajęć w języku ucznia:
- wskażę i nazwę wybrane urządzenia portowe
- poznam części składowe portu

2. Podanie NACOBEZU do zajęć
będę zwracał/a uwagę na: - budowa urządzeń portowych
- części składowe portu

3.Opowiadanie treści legendy pt.: „Legenda o morskiej latarni”

Dzieci siedzą w kręgu i opowiadają treść legendy – każdy mówi jedno zdanie i przekazuje kłębek wełny następnej osobie w ten sposób powstaje sieć, którą dzieci na końcu legendy rozplątują.

4.Rozmowa na temat elementów krajobrazu nadmorskiego – przypomnienie i utrwalenie wiadomości.
- przypomnienie pojęcia WIDNOKRĄG
- utrwalenie położenia geograficznego morza w stosunku do Polski
- WYDMY – co to jest
- co się robi, aby zatrzymać wydmy?
- w jaki sposób chronimy przyrodę nadmorską
- praca w parach( tworzone są parki narodowe Woliński i Słowiński)
- Uczniowie podają sposoby dbania i ochrony nadmorskiej przyrody, następnie dzielenie się z innymi wiadomościami na ten temat.
- Co to jest MARYNISTYKA? (rodzaj malarstwa przedstawiającego pejzaże morskie)
- wskazywanie na mapie linii brzegowej Morza Bałtyckiego
- wskazywanie wysp: Wolin i Uznam oraz półwyspu – Hel
- co to jest PORT?
- jakie są rodzaje portów?
- wymienianie największych portów handlowych i rybakich

5. Uzupełnianie Karty Pracy 1 dotyczącej portów

Uczniwie na podstawie zdobytych wiadomości uzupełniają kartę pracy nr 1, następnie następuje wymiana kart i dokonywana jest ocena koleżeńska pod kierunkiem nauczyciela.

6. Śpiewanie piosenki pt.: „Podróże, podróże” – zajęcia ruchowe przy muzyce, ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na integrację półkul mózgowych

7. Pytania kluczowe dla uczniów:
- Jakie są rodzaje statków?
- Dlaczego transport wodny jest ważny dla gospodarki w kraju?
- Jakie prace wykonywane są w porcie i czy są one ważne - dlaczego?

8. Rozmowa na temat rodzajów statków ze względu na ich przeznaczenie - ewaluacja
- HANDLOWE - kontenerowiec
- tankowiec
- drobnicowiec

- PASAŻERSKIE - wodolot
- statek pasażerski
- prom
- żaglowiec

- RYBACKIE - trawlery
- kutry

9.Omówienie urządzeń portowych i prac wykonywanych w porcie
- wykonanie KARTY PRACY 2

10.Zakończenie zajęć

„list do dziecka” – uczniowie otrzymują kartkę w kształcie koperty i wpisują na niej:
1.imię i nazwisko
2.co Ci się najbardziej podobało na zajęciach?
3.co Ci się nie podobało?
4.gdybyś był nauczycielem, to co byś zmienił w naszych zajęciach?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.