X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12656
Przesłano:

Zasady oceniania z przyrody

ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

• Odpowiedź ustna (materiał z trzech ostatnich lekcji).
• Kartkówka do ok. 15min (materiał z trzech ostatnich lekcji).
• Sprawdzian wiadomości ok. 1 godz. lekcyjna(z większej partii materiału, zapowiedziany tydzień wcześniej, poprzedzony powtórzeniem materiału).
• Praca domowa.
• Praca na lekcji (samodzielna lub w grupach).
• Prowadzenie zeszytu
• Referaty


Uczniowie mają możliwość poprawy uzyskanej oceny w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.

Za krótkie wypowiedzi i mniejsze prace domowe oraz pracę na lekcji uczniowie otrzymują plusy i minusy. Za pięć plusów wpisywana jest ocena bardzo dobra, za pięć minusów ocena niedostateczna.

W czasie semestru uczniowie mają możliwość zgłoszenia dwa razy bz (brak zadania lub zeszytu), oraz dwa razy np (brak przygotowania do lekcji, ale nie brak pracy na lekcji, nie można zgłosić na sprawdzianie).

Oceny za wiadomości i umiejętności będą ocenami decydującymi, natomiast pozostałe mogą wpłynąć na podwyższenie lub obniżenie oceny śródrocznej lub rocznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.