X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12615
Dział: Gimnazjum

Fair Play w sporcie. Tematyczne zajęcia świetlicowe

KONSPEKT LEKCJI
( ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE )

Temat: Fair Play w sporcie.

Cele lekcji:

1. Dydaktyczne (kształcące)
- zadanie główne: Wychowanie w duchu wartości jakie niesie sport – przeniesienie i promowanie zasad „fair play” ze sportu do szkoły poprzez gry zespołowe.

- zadanie dodatkowe: Uczestniczenie w grach zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji, zgodnie z zasadami fair-play.

2. Wychowawcze:
Kształtowanie postaw społecznych opartych na zasadzie „fair play”:
- uczciwości,
- postępowaniu zgodnie z ustalonymi zasadami,
- poszanowaniu i tolerancji wobec innych,
- rywalizacji bez przemocy,
- samokontroli,
- godnym przyjmowaniu porażek

3. Wiadomości:
-uczeń wie na czym polega postawa „fair play”
- uczeń potrafi podać przykłady zachowania wbrew zasadom fair play nie tylko w sporcie ale i w życiu codziennym
- uczeń potrafi określić czym powinna cechować się postawa „fair play” w życiu sportowym jak i codziennym

* Metody :aktywizujące - burza mózgów, dyskusja; gra zespołowa
* Forma realizacji: praca w grupach
* Środki dydaktyczne, materiały, sprzęt : arkusze szarego papieru, flamastry, piłka.
* Miejsce: hala sportowa
* Czas trwania: 45 minut

Organizacja zajęć:
Zajęcia podzielone zostały na dwie jednostki czasowe: pierwsze 25 minut to zajęcia teoretyczne, druga część 20 minut to zajęcia praktyczne- gra zespołowa. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły i wybiera liderów.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Część wstępna – podanie tematu zajęć, podział uczniów na zespoły, wyznaczenie liderów ( kapitanów ).
Część główna – przystąpienie do realizacji zadań.
Zadanie pierwsze:
Praca w zespołach
1.Określenie definicji pojęcia postawa „ fair play” w sporcie .
2. Uczniowie piszą na 2 karkach swoje skojarzenia z pojęciem postawa „ fair play”. Z pomocą nauczyciela próbują je pogrupować. Odczytują zapisane skojarzenia ( nauczyciel czuwa nad wyjaśnieniem ich zasadności ).
3. W oparciu o najczęściej powtarzające się skojarzenia następuje ustalenie definicji pojęcia „fair play”.
4. Odczytanie, dla porównania, definicji postawy fair play.

Zadanie drugie:
1.Wskazanie zachowań sportowców, które są przeciwieństwem postawy „fair play” .
Nauczyciel stawia pytanie:
„Które zachowania są przeciwieństwem postawy „fair play” ?
Każdy grupa ma do dyspozycji 3 paski papieru i zapisuje na każdym z nich jedno takie zachowanie. Metodą eliminacji powtarzających się zapisów ustala się zestaw zachowań, które cechują sportowca nie przestrzegającego zasady „ fair play”.

Zadanie trzecie:
1. Stworzenie modelu sportowej postawy „fair play” .
Nauczyciel stawia pytanie:
„ Jak powinien zachowywać się sportowiec przestrzegający zasady „fair play”?”
Uczniowie postępują podobnie jak w zadaniu drugim.


Zakończenie:
Porównanie obu postaw i próba odpowiedzi na pytanie : „Jakie korzyści może przynieść promowanie postawy „fair play” ?” Podanie przykładów sportowców rywalizujących zgodnie z duchem fair play.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

1. Gra zespołowa w piłkę nożną.
W czasie gry nauczyciel i uczniowie zwracają szczególną uwagę na swoją i kolegów postawę zgodnie z duchem fair play.

Zakończenie:
Podziękowanie za zaangażowanie i pochwała za zachowanie poszczególnych uczniów w czasie gry.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.