X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12611

Everything what we can. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie II

Temat: Everything what we can.

Uczeń zna:
• słownictwo z zakresu dwóch działów programu: FIRST DAY AT SCHOOL and MY BODY:
- nazwy przedmiotów w klasie: a pen, a pencil, a pencil-case, a book,
a notebook, a school-bag, a board, a ruler, a mouse, a classroom;
- części ciała: head, shoulder(s), knees, toe(s), eye(s),ear(s), mouth, nose oraz słówka: big, little, fat man;
- liczebniki: 1-15, number;
• polecenia: open your books, open your books at page..., close your books, stand up, sit down, hands up, hands down, let’s count..., let’s sing...,
• alfabet w języku angielskim
• struktury: Where is the...?, Here it is, What’s/Who’s this?, This is..., What’s your name?, How are you today?, I’m fine thank you, I’m OK, I’m not very well, What number do you like?, My name is..., I’m..., It’s nice to see you, I like number..., Have a nice day,
• piosenki: “Good morning teacher...”, “Head and shoulders...”, “Where is Thumbkin...”?
• nazwy członków rodziny w języku angielskim

Uczeń potrafi:
• zaśpiewać z pamięci powyższe piosenki
• przywitać się
• zapytać o czyjeś imię
• zapytać o samopoczucie
• udzielić odpowiedzi na pytanie o samopoczucie
• połączyć śpiew ze sprawnościami ruchowymi
• liczyć do 15
• wyrazić swoje preferencje np. I like number 8
• rozwiązać proste działania matematyczne posługując się angielskimi nazwami jego elementów
• nazwać części ciała oraz wskazać je u siebie i u bohatera, którego widzi na obrazku
• zadać pytania: what’s this?, who’s this?, i odpowiedzieć na nie odtwarzając z pamięci poznane słownictwo
• poprawnie wypowiedzieć litery alfabetu i ułożyć je w odpowiedniej kolejności
• wskazać nazwy członków rodziny, o których mówi nauczyciel
• posłużyć się poznanym słownictwem
• aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach dydaktycznych

Metody:
• audiolingwalna
• wizualna
• komunikacyjna
• rozmowa kierowana
• pogadanka
• ćwiczeń praktycznych w posługiwaniu się słownictwem
• piosenka
• Total Physical Response (TPR)
Formy:
• lockstep
• turn-taking
• praca indywidualna
• praca grupowa
• zgadywanka (układanie literek i cyfr w odpowiedniej kolejności)

Środki dydaktyczne:
• podręcznik
• magnetofon i kaseta
• flashcards (litery i cyfry, nazwy członków rodziny)
• pictures (obrazki przedstawiające przedmioty w klasie oraz bohaterów podręcznika)

Przebieg lekcji:
1. Powitanie.
2. Rozgrzewka językowa – zaśpiewanie piosenki powitalnej „Good morning teacher...”.
3. Nauczyciel przedstawia krótki scenariusz zajęć, informuje dzieci o celach lekcji.
4. Nauczyciel zwraca się do uczniów z prośbą, aby przypomnieli sobie jak się witamy, jak pytamy o imię, jak się przedstawiamy oraz jak wyrażamy swoją sympatię wobec osoby, którą widzimy.
5. Wskazani przez nauczyciela uczniowie odpowiadają na powyższe pytania.
6. Nauczyciel zwraca się do uczniów z zapytaniem, w jaki sposób pytamy
o samopoczucie i jak możemy odpowiedzieć na tego typu pytanie.
7. Uczniowie – ochotnicy przedstawiają możliwe warianty odpowiedzi.
8. Nauczyciel wydaje polecenia i prosi uczniów o ich wykonanie (open your books..., stand up...etc.)
9. Nauczyciel przypina na tablicy obrazek przedstawiający bohatera książki i prosi wybranych przez siebie uczniów, aby wskazali części ciała bohatera i podali ich nazwy w języku angielskim.
10. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Head and shoulders...”, będącej połączeniem umiejętności śpiewania z ćwiczeniami ruchowymi (Total Physical Response).
11. Nauczyciel zwraca się do uczniów poleceniem: „Let’s count to 15.
12. Uczniowie głośno liczą do 15.
13. Rozwiązywanie prostych działań matematycznych.
14. Nauczyciel zwraca się do uczniów z pytaniem: „Which number do you like”?
15. Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela wskazując swój ulubiony numerek.
16. Nauczyciel prosi wskazanego przez siebie ucznia, aby pokazywał grupie flashcards with objects (obrazki z przedmiotami) i pytał co to jest.
17. Uczniowie odpowiadają na pytania.
18. Nauczyciel pokazuje flashcards z literkami i prosi uczniów o głośne wymawianie kolejnych literek alfabetu.
19. Zabawy z literkami (układanie w odpowiedniej kolejności).
20. Nauczyciel przypina na tablicy flashcards z nazwami członków rodziny i głośno powtarza ich nazwy. Następnie podaje ich polskie odpowiedniki i prosi uczniów aby wskazali angielskie nazwy oraz podali ich wymowę.
21. Wprowadzenie nowego słownictwa: Have a nice day, hands up, hands down, monster.
22. Objaśnienie zadania domowego.
23. Zakończenie lekcji piosenką „Where is Thumbkin...”?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.