X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12602

Konspekty zajęć w klasach I - III

KONSPEKT ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

MIEJSCE: świetlica szkolna
TEMAT: Jesienny las-wykonanie makiety
CELE: - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów poprzez wykorzystanie materiałów przyrodniczych;
- kształcenie umiejętności łączenia różnych materiałów w kompozycji przestrzennej;
- kształcenie umiejętności organizowania swojego warsztatu pracy;
- rozwijanie postaw społecznych i proekologicznych: ochrona środowiska leśnego;
- utrwalanie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego-
charakterystycznych cech jesieni, warstw lasu i jego mieszkańców;
- wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zbiorowa
METODY PRACY: rozmowa, działanie praktyczne
POMOCE DYDAKTYCZNE: materiały przyrodnicze
(szyszki, jarzębina, suche liście, trawy, gałązki), plastelina, brązowa krepina, płyta styropianowa, klej, farby

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Oglądanie zgromadzonych podczas wycieczki materiałów przyrodniczych.
2.Rozmowa na temat zmian w przyrodzie związanych z jesienią (zachowanie zwierząt, zmiana koloru liści).
3.Przypomnienie warstw lasu.
4.Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć i techniką pracy.
5.Podział uczniów na zespoły i omówienie zadań:
I zespół – przygotowanie podstawy makiety - suchymi liśćmi rozdrobnionymi w palcach;
II zespół - wykonanie jesiennych drzew - rozcięcie gałązek (imitujących pień) z jednego końca (wykonuje nauczyciel) i wsunięcie w powstałe rozcięcie zasuszonych pojedynczych liści, przytwierdzenie otrzymanego drzewa za pomocą plasteliny do podłoża;
III zespół – wykonanie choinek – malowanie zieloną farbą plakatową różnych szyszek;
IV zespół – wykonanie jeżyków – przyklejanie do sosnowych szyszek kawałka szarej plasteliny i uformowanie pyszczka, naklejenie na nim noska i oczu, na „kolcach” jeżyka umieszczenie czerwonych jabłuszek lub grzybków z plasteliny.
6.Rozdzielenie materiałów pomiędzy poszczególne zespoły.
7.Praca w grupach pod kierunkiem nauczyciela.
8.Montowanie makiety – umieszczanie poszczególnych elementów makiety na płycie styropianowej, wypełnianie drobnymi gałązkami imitującymi krzewy.
9.Porządkowanie stanowisk pracy.
10.Zespołowa ocena pracy, wyeksponowanie makiety w widocznym miejscu.


KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI RUCHOWEJ

KLASA: I
TEMAT ZAJĘĆ: Łączenie skoku i biegu w zabawach i na torze przeszkód
CELE: - kształcenie zmysłu równowagi, refleksu, szybkości, skoczności, celności;
- wpajanie zasad właściwego reagowania na sukces i porażkę;
- wyrabianie umiejętności zgodnej pracy w zespole.
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, zespołowa
PRZYBORY I PRZYRZĄDY: szarfy, woreczki, plastikowe butelki, obręcze, piłki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Czynności organizacyjno- porządkowe:
- zbiórka, powitanie,
- sprawdzenie gotowości do zajęć,
- podanie tematu zajęć i motywowanie do aktywnego udziału.
2.Rozgrzewka:
- zabawa „ Złap swoją parę”,
- ćwiczenia z szarfą- dzieci przewlekają szarfy od góry do dołu i odwrotnie, stojąc przeskakują obunóż przez ułożoną na podłodze szarfę, w siadzie klęcznym skłony boczne z szarfą trzymaną w dłoniach, w staniu na jednej nodze z szarfą zaczepioną o stopę drugiej nogi – unoszenie nogi do góry, w leżeniu tyłem – dotykanie nogami szarfy trzymanej w dłoniach nad głową.
3.Realizacja głównego tematu zajęć- łączenie biegu i skoku w zabawach i na torze przeszkód:
- zabawa skoczna „ Pochód pajacyków”- uczniowie poruszają się po sali naśladując skoki pajacyka,
- zabawa na czworakach „ Kolorowe listki”- uczniowie przemieszczają się po sali w pozycji na czworakach z jedną nogą uniesioną i zgiętą w kolanie,
- rzut woreczkiem jednorącz do celu – przewracanie plastikowych butelek,
- wyścigi rzędów- skoki pajaca,
- tor przeszkód- bieg, czworakowanie wokół obręczy, przeskok przez piłkę, wzięcie woreczka i rzut do celu, skok obunóż na linię mety.
4.Czynności organizacyjno - porządkowe:
5.Uspokojenie organizmu - zabawa „ Głuchy telefon”,
6.Uporządkowanie miejsca ćwiczeń,
7.Podsumowanie zajęć, ocena aktywności.


KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

KLASA: I
TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy naszą Ojczyznę
CELE: - kultywowanie szacunku do symboli narodowych;
- kształcenie właściwej postawy wobec godła, flagi oraz hymnu narodowego;
- kształcenie rozumienia związku i zależności pojęć określających Ojczyznę: godło, flaga, hymn;
- poznanie barw godła i flagi;
- poznanie hymnu i jego znaczenia dla naszego kraju.
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna
METODY PRACY: słowne, oglądowe, praca z książką, pokaz
POMOCE DYDAKTYCZNE: mapa fizyczna Polski, flaga, godło, płyta CD z nagraniem hymnu narodowego, kontur mapy Polski, kartoniki z nazwami miast i regionów Polski, pocztówki o Polsce

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Wprowadzenie do tematu zajęć – przyporządkowanie miast i regionów Polski miejscom na mapie – uczniowie przypinają kartoniki z nazwami miast i regionów Polski na planszy z konturem Polski.
Ułożenie hasła POLSKA z wyróżnionych liter.
2.Zabawa dydaktyczna„Skąd przywieziono te pamiątki”.
Nauczyciel pokazuje różne przedmioty. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, z jakiego regionu one pochodzą i układają je na konturowej mapie
Polski.
3.Zorganizowanie wystawki o Polsce ze zgromadzonych pamiątek, pocztówek.
4.Głośne odczytywanie wierszy o Polsce z podręcznika. Rozmowa na temat treści wierszy.
5.Rozwiązywanie zagadek w zespołach (rozwiązaniem każdej zagadki jest symbol narodowy).
6.Ekspozycja flagi i godła. Uczeń wnosi na środek klasy flagę. Dzieci określają, w jakich miejscach i sytuacjach można zobaczyć te symbole.
Opisują ich wygląd. Przypomnienie znaczenia świąt narodowych.
7.Zagadka słuchowa: hymn państwowy. Odgadywanie, co to za pieśń i gdzie dzieci ją słyszały? W oparciu o doświadczenia dzieci określenie, w jakiej postawie należy słuchać hymnu. Wysłuchanie hymnu w postawie stojącej.
8.Zapisywanie w zeszycie pierwszej zwrotki hymnu.
9.Uzupełnianie i zapisywanie zdań o Polsce w zeszycie ćwiczeń.
10.Praca w grupach- dzieci układają obrazek z elementów pociętych pocztówek. Prezentacja obrazków, opowiadanie, co się na nim znajduje.
11.Podsumowanie zajęć: odpowiedzi dzieci na pytania nauczyciela związane z tematem lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.