X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12525

Co należy zrobić, jeśli dojdzie do wypadku?’

SCENARIUSZ ZAJEĆ

PLACÓWKA:

PROWADZĄCA:
GRUPA: kl.IIA

DATA: 15.01.2010r.

Temat dnia: ,, Co należy zrobić, jeśli dojdzie do wypadku?’’

Cel główny: Telefony alarmowe- zawiadamianie służb alarmowych o zaistniałym wypadku.

Cele operacyjne:

• poprawnie układa zdania z rozsypani wyrazowej.
• zna telefony alarmowe;
• potrafi zawiadomić o zaistniałym wypadku;
• potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia
• rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy

Metody:
- pogadanka,
- burza mózgów,
- pokazowa.
- praca z tekstem,
- praktycznego działania

Formy:
- indywidualna,
- praca w grupie.

Środki dydaktyczne:
• Rozsypanka wyrazowa z numerami telefonów alarmowych
• Podręcznik do nauki pierwszej pomocy
• Zeszyt ćwiczeń
• Płyta DVD z filmem animowanym ,,DOKTOR KRĘCIOŁEK;’’
• Pomoce przyniesione przez uczniów
• Zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.

Przebieg zajęć:

1. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.
2. Ustalenie postępowania w razie wypadku i konieczności skorzystania z telefonu alarmowego.
3. Zapoznanie z telefonami alarmowymi.
4. Obejrzenie filmu ,, Doktor Kręciołek’’
5. Zaprezentowanie uczniom prawidłowej rozmowy z dyspozytorem.
6. Rozmowa z uczniami o tym, co należy powiedzieć dyspozytorowi w czasie rozmowy i w jakiej kolejności.
7. Ćwiczenia w zawiadamianiu o zaistniałym wypadku – przeprowadzanie rozmowy przez uczniów w parach.
8. Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zimowe igrzyska’’

9. Co należy zrobić, jeśli dojdzie do wypadku?- rozwiązywanie testu wyboru. Samodzielna praca ucznia w ćwiczeniach ,, ŚWIAT UCZNIA’’strona 65

10. Wspólne sprawdzenie wykonanej pracy

11. Zadanie pracy domowej. Wykonanie pracy plastycznej do podanych numerów telefonów alarmowych.

12. Zakończenie zajęć, wyróżnienie najaktywniejszych dzieci, pochwała ich zaradności podczas wykonywania zadań.

13. Samoocena ucznia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.