X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12472
Dział: Gimnazjum

Test z historii Polski okresu międzywojennego

Dwudziestolecie międzywojenne wariant A

1.Do wymienionych dziedzin kultury przyporządkuj ich przedstawicieli, wpisując w miejsce kropek cyfry. (0-5)

a) literatura ..... 1. J. Kusociński
b) malarstwo ..... 2. W. Kossak
c)rzeźba ..... 3. J. Malczewski
d)sport ..... 4. X. Dunikowski
e) technika ..... 5. W. Reymont
6.F. Żwirko
7.S. Marusarz
8.J. Przyboś

2.Wyjaśnij pojęcia (0-3)

a) antysemityzm - ........................................
b) rewizjonizm - ........................................
c) rasizm - ........................................

3.Na konturowej mapie II RP zaznacz. (0-5)

a) COP
b) Wolne Miasto Gdańsk
c)miasto, w którym utworzono w 1923 r. port
d)miasto, w którym doszło w 1926 roku do zamachu majowego
e) miejsce, w którym odkryto w 1933 r. osadę kultury łużyckiej

4.Zaznacz, używając znaku X zdanie o treści prawdziwej lub fałszywej. (0-4)

prawda fałsz

a) układ w Rapallo dot. współpracy Niemiec i ZSRR
b) W. Reymont otrzymał Nagrodę Nobla w 1924 r.
c)trzecim prezydentem II RP był S. Wojciechowski
d)wielka czystka była w Niemczech w latach 1937-1938

5.Połącz nazwisko uczonego z wynalazkiem. (0-4)
a) E. Hubble konstrukcja radia
b) G. Marconi teleskop astronomiczny
c)E. Fermi złamanie kodu „Enigmy”
d)M. Rejewski radioaktywny izotop uranu
6.Podaj znaczenia poniższych dat. (0-4)

a) 30 I 1933 r. - ........................................
b) 17 III 1921 r. - ........................................
c) 24 X 1929 r. - ........................................
d) 23 IV 1935 r. - ........................................

7.Podkreśl pojęcia związane z ruchem faszystowskim we Włoszech. (0-2)

demokracja, czarne koszule, struktura totalna, mnogość partii po9litycznych, szeroki zakres swobód obywatelskich, jedna masowa partia, związki kombatanckie.

8.Zredaguj tekst (5 zdań), w którym opiszesz ustrój Polski opierający się na konstytucji marcowej. (0.-5).

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.