X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12446
Dział: Gimnazjum

Krążenie krwi w organizmie człowieka. Konspekt do lekcji biologii w klasie II gimnazjum

Iwona Wiśniewska
Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Raszynie

Konspekt do lekcji biologii dla kl. II Gimnazjum

Temat: Krążenie krwi w organizmie człowieka.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Cele kształcenia:
Uczeń powinien wykazać się:

1. Wiadomościami dotyczącymi:
- drogi krwi przez serce i główne naczynia krwionośne( duży i mały obieg krwi ),
- krążenia wrotnego jako części krążenia obwodowego i jego znaczenia,
- różnicy między dużym a małym obiegiem krwi,
- roli małego i dużego obiegu krwi.
2. Umiejętnościami pozwalającymi:
- na kształcenie wnikliwej analizy obiegu krwi
na podstawie schematu,
- na doskonalenie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków i uogólniania,
- na wskazywanie na najistotniejsze różnice w budowie i roli dużego i małego krwiobiegu.

3. Postawami świadczącymi:
- o budzeniu zainteresowania anatomiczną budową organizmu,
- o uświadomieniu związku wiedzy z zakresu anatomii z osiągnięciami w dziedzinie medycyny,
- o uświadomieniu sobie odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Metody pracy:
- słowne: pogadanka heurystyczna z elementami wykładu
- podające: opis
- eksponujące: pokaz

Środki dydaktyczne:
- projektoskop,
- ekran,
- foliogramy pt. „budowa serca" , „obieg krwi"
„krążenie wrotne”
„różnica między dużym, a małym krwiobiegiem”
- plansze pt. „układ krwionośny”
- podręcznik,
- niebieskie karteczki.

Tok lekcji:

1. Faza przygotowawcza:
- przywitanie uczniów,
- sprawdzenie listy obecności,
- ocena uczniów za wiadomości z poprzednich lekcji,
- ocena aktywności uczniów z lekcji bieżącej,
- podanie nowego tematu,
- zaznajomienie uczniów z celami lekcji.

2. Faza realizacyjna:

N- poprzez zadawanie odpowiednich pytań nawiązuje do lekcji poprzednich.
Dz – odpowiadają na pytania.
N – na prostym schemacie omawia przepływ krwi w małym i dużym obiegu.
Co się dzieje z krwią w płucach?
Jak się nazywa czerwony barwnik krwi?
Co oddaje a co przyłącza hemoglobina w płucach?
Jak nazywają się naczynia krwionośne, którymi krew wpływa do serca?
Jak nazywają się naczynia krwionośne, którymi krew wypływa z serca?
Co dostarcza krew natlenowana narządom ciała, a co odbiera?
Jak nazywa się naczynie krwionośne, którym krew wpływa do serca?
Dz – przy pomocy nauczyciela dzieci odpowiadają na zadane pytania.
N – omawia ten sam temat na dokładniejszym schemacie,
oraz omawia tzw. krążenie wrotne i jego rolę.
Dlaczego krew jelitowa nie może bezpośrednio dostać się do krwiobiegu?
Jaka jest rola wątroby w krążeniu wrotnym?
Dz – odpowiadają na zadane pytania.
N – Jaka jest różnica między małym a dużym obiegiem krwi?
Dokąd płynie krew w małym obiegu krwionośnym, a dokąd w dużym?
Jaka krew powraca żyłami do serca w małym obiegu krwionośnym, a jaka powraca żyłami do serca w dużym obiegu krwionośnym?
Dz – odpowiadają na zadane pytania.
N – Jaka jest rola małego obiegu krwionośnego?
Jaka jest rola dużego obiegu krwionośnego?
Dz – odpowiadają na zadane pytania.


3. Faza podsumowująca:

N – Podaje uczniom notatkę do zeszytu w postaci punktów;
1. Droga krwi w małym i dużym obiegu krwionośnym.
2. Krążenie wrotne i jego znaczenie.
3. Różnice między małym a dużym obiegiem krwi.
4. Rola małego i dużego obiegu krwi.
N – podsumowując lekcję przedstawia ( przy pomocy uczniów) schematyczny zapis przepływu krwi w małym i dużym obiegu.

OBIEG MAŁY
komora prawa

pień płucny i tętnica płucne

naczynia włosowate płuc

żyły płucne

przedsionek lewy

OBIEG DUŻY
komora lewa

aorta

tętnice

naczynia włosowate
(dochodzące do wszystkich części ciała)

żyły

żyły główne

przedsionek prawy

N – Przedstawia różnice na foliogramie między małym i dużym obiegiem krwi.

N – Zadaje pisemną pracę domową.
Jakie jest znaczenie krążenia wrotnego?
Jaka jest rola małego i dużego obiegu krwi?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.