X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12387

Uwaga, niebezpieczeństwo! Uczymy się zasad bezpieczeństwa w domu i w szkole. Konspekt zajęć dla klasy I

Temat: Uwaga niebezpieczeństwo! Uczymy się zasad bezpieczeństwa w domu i w szkole.

Cele ogólne:
a.Uświadomienie uczniom różnych niebezpiecznych sytuacji w domu i w szkole oraz kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia;
b.Rozwijanie twórczego myślenia;
c.Kształtowanie umiejętności współdziałania.

Cele operacyjne:
a.Wie, co to jest niebezpieczeństwo i jakie skutki wynikają z różnych niebezpiecznych sytuacji oraz zachowań;
b.Zna urządzenia i domowe przedmioty, które mogą być niebezpieczne;
c.Potrafi wymienić zasady korzystania z urządzeń elektrycznych;
d.Potrafi pracować w grupie
e.Zna telefony alarmowe;
f.Potrafi wymienić zasady bezpiecznej zabawy;
g.Wie jak ma zareagować na propozycje obcej osoby;
h.Zna zasady zachowania się w kontakcie z nieznanym zwierzęciem;
i.Wie jak się zachowywać w czasie przechodzenia przez drogę, na drodze z sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych.

Metody:
Pogadanka, rozmowa kierowana, obserwacja, pokaz, metoda zajęć praktycznych.

Formy pracy:
Indywidualna, , grupowa, zespołowa.

Środki dydaktyczne:
Rysunki przedstawiające urządzenia, rzecz lub czynność, które znajdują się w domu i szkole, rysunki uczące zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, rysunki do zabawy organizacyjnej, samochody służb ratunkowych, filmy edukacyjne z serii „Zetka i Zygzak”("Wesoła szkoła-kl.I"), pytania do quizu z wiedzy o bezpieczeństwie, tablica interaktywna, kredki, blok.


I część: Wprowadzenie
a.Przywitanie uczniów i zaproszonych gości z tematem przewodnim zajęć - rozwiązanie układanki sylabowej z na tablicy interaktywnej /hasło: Uwaga niebezpieczeństwo/.
b.Co to jest niebezpieczeństwo, Jakie niebezpieczeństwa spotykacie w domu i na drodze?

II część: Realizacja tematu
a.Wysłuchanie wierszy recytowanych przez dzieci pt.: „Przechodzimy przez ulicę” W. Badalskiej. Dyskusja z dziećmi nt bezpieczeństwa na drodze. Obejrzenie filmu z serii „Zetka i Zygzak”.
b.Losowanie obrazków urządzeń, rzeczy lub czynności, którymi posługuje się lub wykonuje w domu lub w szkole. Opowiadanie w jaki sposób mogą one przyczynić się do powstania niebezpiecznej sytuacji.
c.Omówienie zasad korzystania z urządzeń elektrycznych: uczniowie dopasowują zasady do ilustracji Zasady:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych nie można mieć mokrych rąk.
Z urządzeń elektrycznych należy korzystać w obecności osoby dorosłej.
Dorosły sprawdza czy przewód jest uszkodzony.
Przy włączaniu i wyłączaniu urządzeń elektrycznych trzeba chwytać za wtyczkę.
Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do gniazdka.
Nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych w czasie kąpieli w wannie lub pod prysznicem.
Nie można zostawiać włączonych urządzeń elektrycznych, takich jak: żelazko, grzałka, piecyk elektryczny. Może dojść do pożaru.
d.Służby ratunkowe. Nauczyciel pisze na tablicy kreatywnym piórem numery alarmowe. Dzieci odgadujące. Tłumaczą w jakich sytuacjach dzwonimy po pomoc. Kolorowanie obrazków ze służbami bezpieczeństwa. Dopasowywanie do nich numeru telefonu.
e.Zabawa organizacyjna – „Odgłosy”- w pudełku znajdują się zestawy obrazków 3 gatunków zwierząt. Dziecko losuje jedno zwierzę. Chodzi po klasie i wydaje jego odgłosy. Kiedy znajdą osobę, która wydaje taki sam odgłos, zaczynają szukać resztę swojej grupy. Krótka rozmowa na temat bezpieczeństwa, grożącego ze strony zwierząt.
Praca w grupach.
f.Scenki – zadaniem każdej grupy jest wymyślenie scenki obrazującej sytuację, w której dziecko spotyka nieznajomą osobę, która proponuje podwiezienie lub zaprasza do domu albo usilnie chce wejść do mieszkania w czasie nieobecności rodziców.. grupa ma przedstawić odpowiednie zachowanie i reagowanie na zaistniałą sytuację.
g.Burza mózgów – każda grupa ma za zadanie wskazać, co można, a czego nie powinno robić w szkole, na korytarzu, placu zabaw. Obejrzenie filmu z serii „Zetka i Zygzak”.

III część: Zakończenie lekcji
a.Podsumowanie zajęć – zabawa „Tak-Nie”. Nauczyciel czyta zdania o bezpieczeństwie. Gdy zdanie jest prawdziwe – dzieci unoszą tabliczkę napisem „Tak”.
b.Wykonywanie plakatów nt. „Uwaga, niebezpieczeństwo” – swobodna ekspresja plastyczna.
c.Wręczenie dyplomów za aktywny udział w zajęciach.
d.Ocena zajęć z wykorzystaniem tarczy strzelniczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.