X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12328
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I półrocze

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2009/ 2010.

Grupa 5 , 6 latki.

Grupa liczy 24 dzieci w tym 8 pięciolatków ( 4 chłopców i 4 dziewczynki) i 16 sześciolatków ( 10 dziewczynek i 6 chłopców). Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca. W roku szkolnym 2009/10 praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 5 -6 latków realizowana była w oparciu o program autorski opracowany przez nauczycielki ( mgr Katarzynę Hrabia , mgr Martę Janicką, mgr Urszulę Błaszczyk, mgr Justynę Korzeniowską) pt. „ Program pracy dydaktyczno – wychowawczy do realizacji w grupie dzieci 5 i 6 letnich”.
W grupie realizowany jest również program własny „ Dziecko w świecie liter” autorstwa M. Janickiej i M. Peters. Program jest opisem oddziaływań edukacyjnych, zmierzających do opanowania przez dzieci młodsze umiejętności czytania. Uwzględnia zasadę stopniowania trudności i daje nauczycielowi możliwość dowolnego doboru treści. Zawiera ogólne założenia oraz propozycje konkretnych zabaw i zajęć, co ułatwia planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka , zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym , przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.W ciągu półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz mowy i logicznego myślenia.Wiele uwagi poświęciłyśmy na wyrabianie u dzieci samodzielności, kształtowania umiejętności współżycia w grupie, a przede wszystkim rozwijałyśmy u nich zainteresowanie pięknem przyrody, wpajałyśmy elementarne zasady ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w przedszkolu i po za nim. Przekazywane treści zostały uatrakcyjnione przez spotkanie z policjantem , a także zajęciami prowadzonymi z przedstawicielką „ Enionu” pt. „ Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z prądu”. Na których to zajęciach dzieci obejrzały film edukacyjny dotyczący w/w tematu, a także otrzymały informacyjne foldery, długopisy, naklejki. Różnorodność metod edukacyjnych stosowanych na zajęciach pozwoliła na osiągnięcie przez dzieci konkretnych efektów tj:
- Dzieci znają zasady ruchu drogowego obowiązujących pieszych
- Przestrzegają zsada bezpieczeństwa w zabawach ruchowych
- Rozpoznają niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonym miejscach ( ulica, chodnik)
- Znają zasady hartowania organizmu , wiedzą jak się ubrać w zależności pogody
- Wiedzą, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne w okresie zimy
- Umiejętnie wybierają miejsca do zabaw w sali i ogrodzie
- Zdają sobie sprawę , że urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne i nie należy ich samemu włączać
- Starają się opanowywać chęć krzyku i głośnej rozmowy w celu ochrony narządów zmysłu i układu nerwowego.

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej stwarzałyśmy sytuację pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji : słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej:
- Już w październiku można było podziwiać ich występy artystyczne podczas akademii z okazji „ Dnia nauczyciela i Pasowania na starszaka”.
- W listopadzie wzięliśmy udział w konkursie plastycznym pt. „ Pinki w naszym przedszkolu”.
- W miesiącu grudniu wzięliśmy udział w konkursie plastycznym pt. „ Najpiękniejsza bombka”
- W grudniu zgłosiliśmy swoje uczestnictwo do programu „ Zostań przyjacielem natury”.
- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy tradycyjne jasełka dla rodziców, a także mieliśmy okazję przedstawić je szerszej widowni podczas spotkania seniorów w klubie osiedlowym „ Unikat”
- W styczniu zaprosiliśmy babcie i dziadków na przedstawienie z okazji ich święta.
Dzieci poznając otaczający nas świat wychodziły systematycznie na spacery : do parku , lasu, do ogródków działkowych , na pocztę . W listopadzie byliśmy na wycieczce w Bielsku Białej w wytwórni filmów animowanych, dzieci mogły zapoznać się historią wytwórni, z etapami powstawania bajki i obejrzeć bajkę animowaną . Ta wycieczka na długo pozostanie w Naszej pamięci. W grudniu byliśmy w Teatrze w Będzinie na przedstawieniu teatralnym i spotkaniu z Mikołajem.W ramach akcji programu Cała Polska Czyta Dzieciom, grupa raz w miesiącu uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Miejskiej, a także systematycznie były czytane i opowiadane bajki , opowiadania przez nauczycielki.
- wyniku systematycznej pracy w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych dzieci rozwijały:
- - umiejętności logicznego myślenia matematycznego w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, orientacji w przestrzeni oraz zbiorów w oparciu o klasyfikację przedmiotów.
- - umiejętności rozwijania mowy i myślenia w zakresie wypowiadania się całymi zdaniami, odpowiadania na pytania, kończenia opowiadań itp
- - sprawności manualne poprzez: malowanie farbami, pastą do zębów, rysowanie kredkami, węglem, pastelami, lepienie plasteliną, modeliną itp.
- - sprawności fizyczne: poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zestawach zabaw ruchowych, prowadzonych różnymi metodami ( elementy Pedagogiki Zabawy, R. Labana, W. Sherborn, K. Orffa oraz w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym. Ponadto dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
- - wrażliwość muzyczną: poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawach rytmicznych.

Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna. W listopadzie przeprowadziliśmy badanie obserwacji gotowości szkolnej, dla dzieci , którym obszary diagnozy sprawiły trudności opracowałyśmy „ Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka”. Poniżej znajduje się zastawienie ogólne uzyskanych wyników.

(Tabela - dop. red.)

Obszar badania Stopień gotowości szkolnej

wysoki
średni
niski
zpo

Ilość dzieci
Ilość dzieci
Ilość dzieci
Ilość dzieci

A. UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE 15 9 - -
B. KOMPETENCJE POZNAWCZE 13 10 1 -
C. SPRAWNOŚC MOTORYCZNA 22 2 - -
D. SAMODZIELNOŚC 15 8 1 -
E. NIEKONFLIKTOWOŚC 16 6 2 -
F. AKTYWNOŚC SPOŁECZNA 20 4 - -

Podstawowym warunkiem pomyślne układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, nam się to udało. Na to zaufanie trzeba było sobie jednak zasłużyć , przejawiając prawdziwą troskę o dzieci Różne formy kontaktów z rodzicami , świadomość , iż dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem , lecz prawem, wytwory prac dzieci , widoczne ich postępy, sprawiły , że rodzice są gotowi wiele dla dzieci i dla nas uczynić. Możemy stwierdzić z satysfakcją , iż mamy aktywnych i zaangażowanych rodziców.Najmilsze są jednak momenty, kiedy rodzice dzielą swą radość widząc postępy jakie czynią dzieci, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty. Bywają to chwilę olbrzymiej satysfakcji, nasze starania nabierają sensu , porażki nie są w stanie zniechęcić do dnia następnego.W pierwszym półroczu odbyły się dwa zabrania z rodzicami i konsultacje według potrzeb rodziców.
Wnioski do dalszej pracy:
- Praca z dziećmi na programie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
- Kontynuacja programu własnego „Dziecko w świecie liter „
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.( próby dzielenia radości innych).
- Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań w kolejnych obszarach edukacyjnych.
- Wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków.
- Kształtowanie umiejętności hamowania własnych reakcji agresywnych ( panowanie nad własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.