X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12314
Dział: Gimnazjum

English money. Buying things in shops. Scenariusz lekcji języka angielskiego w gimnazjum

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Klasa: 3 b Gimnazjum dla Dorosłych
Data: 30.03.2009.
Nauczyciel: mgr Magdalena Rak

Temat lekcji: English money. Buying things in shops.

Cele lekcji:
• uczeń zna walutę Wlk. Bryt.
• uczeń potrafi podać cenę w języku angielskim
• uczeń potrafi przeprowadzić dialog w sklepie
• uczeń potrafi podać informacje na podstawie wysłuchanego nagrania (standard egzaminacyjny)

Metody pracy ucznia:
• praca indywidualna
• praca w parach
• gra leksykalna
• metoda oglądowa: pomoce wizualne (obrazki)
• metoda słuchowa: nagranie CD

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Pomoce: obrazki, kserokopie, kartki z cenami, zeszyty, magnetofon.

Przebieg lekcji:
I. Faza wstępna

1) Wprowadzenie tematu: nauczyciel informuje uczniów, o czym będzie lekcja i zadaje im pytania dotyczące waluty Wlk. Bryt., USA i strefy Euro.

II.Faza zasadnicza

1) Nauczyciel przypina do tablicy magnesami obrazki przedstawiające brytyjskie banknoty i monety. Następnie nauczyciel przypina do tablicy magnesami kartki z kwotami pieniężnymi i kartki ze sposobem ich wymawiania. Nauczyciel prosi poszczególnych uczniów o podejście do tablicy i dopasowanie kartek. Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie z poprawnym połączeniem cen i sposobem ich wymawiania i prosi uczniów o późniejsze wklejenie tych kserokopii do zeszytów.
2) Nauczyciel rozdaje uczniom koperty i prosi uczniów o pracę w parach. Nauczyciel tłumaczy, na czym polega zadanie: uczniowie mają w kopercie paski z cenami i paski ze sposobem wymawiania cen. Nauczyciel mówi uczniom, że para, która najszybciej połączy paski otrzyma plusy. Nauczyciel monitoruje zadanie i po rozwiązaniu zadania przez pierwszą parę podaje poprawne odpowiedzi.
3) Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie nagrania i wpisanie na rozdane kserokopie informacji dotyczącej zakupów. Nauczyciel sprawdza zadanie.
4) Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie z dialogiem, który ma miejsce w sklepie. Prosi o wysłuchanie tego dialogu.

III. Faza podsumowująca

1) Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie w parach podobnego dialogu, zamieniając podkreślone wyrazy/wyrażenia, na te podane poniżej. Nauczyciel monitoruje zadanie. Nauczyciel prosi uczniów o odegranie dialogów.

2) Nauczyciel zadaje pracę domową:
• zapisanie w zeszycie utworzonego wcześniej dialogu
• zapisanie w zeszycie jak wymawia się ceny podane na tablicy.

3) Nauczyciel nagradza uczniów za aktywność (plusy i oceny).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.