X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12301
Dział: Gimnazjum

Propozycja kontraktu z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze

KONTRAKT

Zawarty w dniu ....... pomiędzy uczniem/uczennicą ......................... , a szkołą , reprezentowaną przez wychowawcę klasy .................................. w obecności dyrektora/ wicedyrektora szkoły oraz psychologa szkolnego ...........................

Aby móc sprawnie i bezkonfliktowo funkcjonować w szkole , uczeń zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad :

1.Poprawy własnego zachowania , w szczególności :
Kulturalnego zachowania się na lekcjach w stosunku do nauczycieli i uczniów .
Nie przeszkadzania , nie rozmawiania i nie komentowania zachowań innych osób ( nauczyciel , koledzy i koleżanki ) .
Nie używania wulgaryzmów podczas lekcji i przerw.
Nieagresywnego zachowania wobec innych ( dotyczy zarówno zachowania oraz słownych zaczepek ).
Nie prowokowania innych do zachowań agresywnych.
Nie chodzenia na wagary.
Punktualnego przybywania na lekcje.
2.Systematycznego przygotowywania się do lekcji ( odpowiedzi ustne , kartkówki , sprawdziany).
3.Odrabiania zadań domowych oraz oddawania prac długoterminowych w wyznaczonych terminach.
4.Systematycznego poprawiania ocen negatywnych .

Wychowawca i psycholog szkolny zobowiązują się do :
1.Udzielania uczniowi wszelkiej pomocy w zakresie dydaktycznym oraz wychowawczym.
2.Wsparcia psychicznego ucznia we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach .
3.Systematycznego kontaktu z rodziną oraz informowania o zachowaniu ucznia i postępach w nauce .

Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się do :
1.Wspierania ucznia we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach.
2.Systematycznego kontaktu ze szkołą oraz informowania wychowawcy o wszelkich zmianach w zachowaniu ucznia , mogących wpływać na jego funkcjonowanie w szkole .

W razie nie dotrzymania warunków kontraktu uczeń jest świadomy konsekwencji wynikających z regulaminu szkolnego oraz przepisów prawa.

Kontrakt został sporządzony w oparciu o przepisy zawarte w Statucie Szkoły.


Kontrakt spisano w obecności :

Ucznia........................................
Rodziców ucznia........................................
Dyrektora/ Wicedyrektora..................................
Wychowawcy klasy ........................................
Psychologa szkolnego .......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.