X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12273
Dział: Gimnazjum

Motywacja oceny niedostatecznej z matematyki

Ocenę niedostateczną z matematyki otrzymał uczeń klasy I a ............... Uczeń nie spełnił kryterium na ocenę pozytywną , tzn. nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, nie wykazuje chęci do nadrobienia zaległości. Nie umie:
- dodawać i odejmować ułamków dziesiętnych ani zwykłych
- mnożyć i dzielić ułamków dziesiętnych ani zwykłych,
- obliczać długość i pole koła
- obliczać długość łuku i wycinek koła
- nie zna wzorów na pola figur geometrycznych
- rozwiązywać prostych przykładów
To wszystko wynika z tego, że uczeń nie systematycznie pracuje na zajęciach lekcyjnych. Nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych, zapisy w zeszycie są ni czytelne i nie zrozumiałe. Nie poprawia prac kontrolnych, z których otrzymuje ocenę niedostateczną, a jeśli przystępuje do poprawy to otrzymuje ocenę negatywną.
W II semestrze uczeń będzie zaliczał treści programowe z semestru I , ponadto będzie mógł uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki, które są organizowane przez nauczyciela prowadzącego oraz z zajęć koleżeńskich organizowanych przez uczniów klasy I a ............................. w ramach wyrównania szans.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.