X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12210

Bezpieczeństwo na drodze - konkurs dla kl II i III. Konspekt zajęć świetlicowych

Smutek Bożena
Konspekt zajęć świetlicowych: Bezpieczeństwo na drodze.
Konkurs dla klas II i III.
Miejsce: sala gimnastyczna
Czas zajęć: 60 minut
Ilość uczniów: 40 -48 osób

Cel zajęcia: - utrwalenie przepisów ruchu drogowego
- wyrabianie umiejętności współpracy w grupie

Metody pracy: czynna

Formy pracy: grupowa

Środki dydaktyczne: arkusz papieru, kredki, ołówki, klej, krzyżówki, koperty z rozsypaną wyrazową,
plansze ze znakami drogowymi.


Przebieg zajęcia:

1. Zaproszenie uczniów klas II i III na konkurs o bezpieczeństwie na drodze.

2. Omówienie poszczególnych zadań grupowych i przedstawienie komisji sprawdzającej prawidłowo
wykonane zadania.

3. Podzielenie uczniów każdej klasy na 4 zespoły i przydzielenie ich do różnych stanowisk z zadaniami
oraz rozdanie potrzebnych materiałów do ich wykonania.

4. Przystąpienia do rozwiązywania zadań grupowych. Na ich wykonanie każdy zespół ma
30 minut, a po tym czasie uczniowie przechodzą do miejsca przeznaczonego na zabawy ruchowe.

5. Zabawy ruchowe i luźna rozmowa z uczniami na temat poszczególnych konkurencji.
W tym czasie komisja ogląda każde wykonane zadanie i przydziela punkty, zapisując je na tablicy
z punktacją i ustala klasę, która zajęła I miejsce i kolejne z nich. Za wszystkie zadania klasa może
uzyskać 45 punktów.

6. Po wykonaniu toru przeszkód uczniowie wracają do swoich stanowisk, przy których pracowali
w grupach.

7. Ogłoszenie punktacji za poszczególne zadania i przedstawienie wyników rozstrzygających zdobyte
miejsca przez każdą z grup.

8. Rozdanie dyplomów i upominków.

9. Podziękowanie uczniom za udział w konkursie i rozejście się do klas.

Zadania dla poszczególnych zespołów:

I zespół – ma rozwiązać krzyżówkę składającą się z 14 pytań, jeśli udzieli prawidłowych rozwiązań uzyska 14 punktów.
Pytania do krzyżówki.
1. Ile jest zasad przechodzenia przez jezdnię? (pięć)
2. Którą stroną jezdni należy chodzić, jeśli nie ma chodnika? (lewą)
3. Kolor czerwony w sygnalizacji świetlnej oznacza? (stój)
4. Co powinien mieć każdy rowerzysta na głowie? (kask)
5. Zwierze na jezdni? (zebra)
6. Jak nazywa się człowiek na drodze? (pieszy)
7. Mamy znaki: ostrzegawcze, informacyjne, zakazu i .................. . (nakazu)
8. Na jakim świetle należy przechodzić przez ulice? (zielonym)
9. Ruchem drogowym kieruje? (policjant)
10. Przez jezdnię nie wolno ...... (przebiegać)
11. Jak nazywają się znaki kierujące kierowców do danych miejscowoćci?
(drogowskazy)
12. Jaka to grupa znaków: trójkąt z czerwoną oblamówką i żółtym tłem?
( ostrzegawcze)
13. Do jakiej grupy znaków należy znak stojący przy przejściu dla pieszych?
(informacyjnych)
14. Czyj to numer telefonu: 999? ( pogotowia ratunkowego)

Krzyżówka


II zespół - ma pokolorować i podpisać 4 znaki drogowe z 4 grup znaków, za to polecenia może uzyskać
8 punktów.
a) zakaz skrętu w lewo, telefon, skrzyżowanie drogowe, droga dla rowerów
b) przejazd kolejowy bez zapór, droga dla pieszych, restauracja, zakaz wjazdu rowerem
c) zwężenie jezdni - lewostronne, ograniczenie prędkości, nakaz jazdy prosto i w lewo, schronisko
młodzieżowe
d) koniec ograniczenia prędkości, skrzyżowanie z ruchem okrężnym, bufet lub kawiarnia,
zakaz postoju
III zespół - ma narysować plakat i wymyślić hasło o " Bezpieczeństwie na drodze".
Za to zadanie zespół może uzyskać od l do 8 punktów.
IV zespół - ma do uzupełnienia trzy polecenia, za które może uzyskać15 punktów:
a) uporządkuj kolejno zasady przechodzenia przez jezdnię i naklej je, (5 punktów)
b) ułóż puzzle ze zdaniami o przestrzeganiu bezpieczeństwa i naklej je, (5 punktów)
c) napisz pięć zdań o tym czego nie wolno robić na drodze, ani w jej pobliżu. ( 5 p)


5 zasad przechodzenia przez jezdnię: (należy je pociąć w paski)

Zatrzymaj się na skraju chodnika.
Patrz w lewo.
Patrz w prawo.
Jeszcze raz w lewo.
Jezdnia wolna – przechodź.

Zdania do pocięcia na puzzle: (dla ułatwienia, każde zdanie pokolorować innym kolorem)

1. Poznaj i przestrzegaj przepisy ruchu drogowego.

2. Stosuj właściwe elementy odblaskowe oraz oświetleniowe.

3. Słuchaj rad i wskazówek opiekunów, rodziców i nauczycieli.

4. Poznaj zasady bezpieczeństwa w różnych okolicznościach.

5. Nie otwieraj drzwi i nie udzielaj informacji nieznajomym.


Zabawy ruchowe:

I zabawa: uczniowie każdej klasy ustawiają się w pary, tworząc rzędy, w rzędach tych siadają
naprzeciwko siebie z wyciągniętymi prosto nogami. Na dany znak, np.: klaśnięcie pierwsza
para wstaje i trzymając się za ręce biegnie do sto ego miejsca i zajmuje go. Druga para
wstaje, przeskakuje przez pierwsze nogi, obiega z prawej strony i tak jak poprzednia para
pokonuje przeszkody z nóg. Po drugiej parze biegnie kolejna para, aż do ostatniej.

II zabawa: uczniowie każdej klasy ustawiają się w rzędach (jedna osoba za drugą), trzymają się za
łokcie. Na znak (klaśnięcie) przesuwają się „jak pociąg po torach” omijając przeszkody do
miejsca ze znakiem stop. Tam nawracają i już po lini prostej wracają na linię startu.

III zabawa: polega na indywidualnym pokonywaniu przeszkód. Uczniowie klas ustawiają się w jednym
rzędzie i idąc, po kolei pokonują różne przeszkody:

a) górę – przechodzą przez nią (np.: z kręciołka),
b) tunel – przechodzą pod nogami kozła do skakania),
c) kładka – przechodzą po ławeczce,
d) dół - wchodzą i wychodzą ze skrzyni (bez górnych części),
e) ślizgawkę – przesuwanie się na brzuchu po materacu.


Opracowała:
Bożena Smutek
wychowawca świetlicy
Szkoły Podstawowej
W Dąbrowie Górniczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.