X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12200
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko: Laura Magdalena Rzemek
Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2008 – 31.05.20011 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Artur Senczuk
Dyrektor Szkoły: mgr Mariola Sakowicz


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do realizacji
Sposoby osiągnięcia celu
Harmonogram
Dowody realizacji i uwagi

Poznanie procedury awansu zawodowego
przygotowanie planu rozwoju
• Analiza dokumentów prawnych
• Śledzenie stron internetowych MEN, CODN.
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
• Założenie teczki „awans zawodowy”
IX 2008
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Plan rozwoju
• Zaświadczenia potwierdzające szkolenia
• Teczka „awans zawodowy”

Badanie jakości pracy i realizacja nowych pomysłów
• Ankietowanie uczniów
• Poszukiwanie nowości
wydawniczych.
Cały okres stażu
• Ankiety i wnioski
• Wypracowane wnioski.

Udział w formach doskonalenia zawodowego związanego z wykonywaną pracą
• Kurs trenera II stopnia łyżwiarstwa szybkiego
Cały okres stażu
• Zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
• Opracowanie dokumentów
• Opracowanie tabeli wyników testów sprawnościowych, tabeli rekordów szkoły Cały okres stażu
• Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne.
Organizowanie wewnątrz szkolnych obozów sportowych, rekreacyjnych
• Opracowanie regulaminów, Cały okres stażu
• Zdjęcia
• Regulaminy

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, zgłębianie nowości dotyczących wychowania fizycznego poprzez studiowanie literatury fachowej. Cały okres stażu • Bibliografia
Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia, integracja uczniów.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy lekcji.
Cały okres stażu
• Scenariusze
• Konspekty.
Przygotowanie dzieci do startów w zawodach ogólnopolskich
• Opracowanie taktyki startów w zawodach Cały okres stażu
• Zdjęcia
• Scenariusze.

Zorganizowanie zawodów sportowych z udziałem uczniów szkół podstawowych
• Opracowanie regulaminu, scenariusza imprezy.
Luty 2009
• Zdjęcia
• Regulamin.
Przygotowanie stoiska sportowego podczas Dni Otwartych dla rodziców
• Zdjęcia

Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”
• Przygotowanie planu
• Wysłanie na strony internetowe.
Grudzień 2008
• Publikacja w internecie.

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi działającymi na rzecz systemu edukacji i pomocy społecznej.

Współpraca z organizacjami i klubami sportowymi:
• Szkolny Związek Sportowy,
•MKS Juvenia
• udział w zawodach sportowych Cały okres stażu
• Poświadczenia dyrektora szkoły, zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.