X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12181

Różnorodność technik plastycznych w pracy świetlicy szkolnej. Program wlasny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W ZABRZU

PROGRAM WŁASNY
„RÓŻNORODNOŚĆ TECHNIK PLASTYCZNYCH W PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ”

Opracowała : mgr Małgorzata Strugała

„Twórcza praca dziecka jest językiem
wypowiadania się tylko jemu właściwym, jest
wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych,
jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem,
między wrażliwością a inteligencją, jest jednym
z wielu sposobów intelektualnego poznawania
świata i docierania do głębszego i szerszego jego
rozumienia”.(Z. Słobodzian)

I. WSTĘP

Świetlica szkolna jest miejscem nauki i rekreacji dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jednym z jej zadań jest rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.
W wieloletniej pracy nauczyciela świetlicy obserwuję niesłabnące zainteresowanie zajęciami plastycznymi. Pojawiają się wciąż nowe i ciekawe techniki plastyczne.
Założenia i treści, które opracowuję w corocznym Planie Pracy Świetlicy, mogą być realizowane w dużej mierze, właśnie przez działalność plastyczną dzieci. Nauka poprzez własną twórczość i działanie przynosi większe efekty dydaktyczne i wychowawcze. Stymuluje ogólny rozwój, umożliwia rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, rozbudza wiarę we własne możliwości, jednocześnie odpręża i uspokaja.
Dlatego też postanowiłam opracować program zajęć plastycznych, wspomagający moją prace w świetlicy szkolnej.

II. CELE EDUKACJI PLASTYCZNEJ

Celem edukacji szkolnej na etapie kształcenia zintegrowanego, zgodnie z Podstawą Programową, jest dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. W ramach tego rozwoju celem edukacji plastycznej jest wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych.

Do realizacji tego celu służą cele szczegółowe:
kształtowanie postawy wrażliwości w stosunku do otaczającego świata;
rozwijanie sprawności umysłowych i manualnych;
rozwijanie umiejętności społecznych;
rozwijanie ekspresji przez sztukę:
- znajomość i posługiwanie się różnymi środkami wyrazu plastycznego
( kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie, w przestrzeni )
- kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień
rozwijanie postawy świadomej przynależności kulturowej:
- rozróżnianie dziedzin działalności twórczej człowieka
- rozróżnianie wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych.

III. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program skierowany jest do wychowanków świetlicy, realizujących edukację wczesnoszkolną ( klasy I-III ). Jest zgodny z Podstawą Programową: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. w/s podstawy programowej kształcenia ogólnego załącznik nr 2.
Założenia programu oparte są przede wszystkim na edukacji plastycznej.
Jego treści korelują z edukacją społeczną i przyrodniczą, a zawarte są w sześciu blokach tematycznych:

I. W gronie moich bliskich.
II. Radosne świętowanie.
III. Przyroda wokół nas.
IV. Moje miasto, moja ojczyzna, mój kontynent.
V. Dbałość o własne bezpieczeństwo i zdrowie.
VI. Książka jest dobra na wszystko.

Program realizowany będzie przez wychowawcę świetlicy podczas zajęć świetlicowych, w jednorodnej grupie wiekowej.
Kolejność realizacji jednostek tematycznych będzie dowolna, dostosowana do Planu Pracy Świetlicy jak również Kalendarza Uroczystości i Imprez Szkolnych.

IV. FORMY I METODY REALIZACJI

Formy pracy:
zbiorowa;
grupowa;
indywidualna.
Metody pracy:
podające: opis, opowiadanie, wyjaśnianie;
poszukujące ( problemowe ): pogadanka, zabawy i gry dydaktyczne;
operatywne ( praktyczne): praktycznego działania.

V.TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W EDUKACJI PLASTYCZNEJ

(Tabela - dop. red.)

BLOK TEMATYCZNY
TEMATYKA ZAJĘĆ
TECHNIKA PLASTYCZNA

KLASA I
KLASA II
KLASA III

W GRONIE MOICH BLISKICH
1.Dzień Mamy.
2. Dzień Taty.
3. Święto Babci i Dziadka.
4. Dzień Dziecka.
5. Mój kolega.

Serce z kolorowego papieru, kleje brokatowe.
Laurka – collage.
Kwiaty z bibuły i słomek do napojów.
Mój ulubiony sport -
rysowanie kredkami.
Obrysowanie postaci na dużym arkuszu szarego papieru, wypełnianie dowolną techniką.
Naszyjnik z koralików.
Krawat dla taty – blok techniczny i kredki ołówkowe.
Torebka na prezenty z ozdobnego papieru.
Kim będę, gdy dorosnę – malowanie farbami.
Portret ulubionego kolegi, koleżanki – szkic ołówkiem.
Portret dziecka dla mamy techniką cienia.
Gra planszowa –brystol, mazaki.
Stojąca ramka na zdjęcia- brystol, pieczątki-mazaki.
Projekt domu z papierowych cegiełek, na których napisane są nazwy wartości.
Fotografowanie kolegów i koleżanek.

RADOSNE
ŚWIĘTOWANIE
6. Barbórka.
7. Mikołajki.
8. Boże Narodzenie.
9. Walentynki.
10, 11.Wielkanoc.

Portret górnika – rysowanie węglem.
Wypełnianie szkicu Mikołaja farbami plakatowymi, używając palców.
Aniołki na choinkę ze złotego papieru.
Laurka walentynkowa
Symbole wielkanocne (pisanka, zając) z bloku technicznego ozdabiane techniką dowolną.
Praca w kopalni – malowanie czarnym tuszem.
Ozdobny list do św. Mikołaja.
Śnieżynki z białego papieru wykonane metodą koronkową.
Serce z bloku technicznego – collage.
Wielkanocny kosz - wycinanie elementów z kolorowego brystolu.
Kopalnia w oczach dziecka – łączenie technik: węgiel, kredki, plastelina.
Mikołaj z papieru techniką origami.
Kartki świąteczne – collage – papier kolorowy, samoprzylepny, kleje brokatowe, elementy z kartek świątecznych.
Serce z czerwonej masy solnej , ozdobione koralikami.
Witraż wielkanocny.

PRZYRODA WOKÓŁ NAS
12. Krajobraz jesienny.
13. Dary jesieni.
14. Moje ulubione zwierzę.
15. Krajobraz zimowy.
16,17.Krajobraz wiosenny.
18. Nasza planeta i jej mieszkańcy.
19,20. Krajobraz letni.
21.Letnie kwiaty.

Jesienne liście – nakrapiany tusz.
Korale z jarzębiny.
Plastelinowe zwierzątko.
Pejzaż zimowy – naklejane na kartkę elementów z kolorowego papieru wyciętych wg. szablonu.
Szkic Pani Wiosny na arkuszu szarego papieru wyklejany kawałkami materiałów.
Segregacja odpadów - kolorowanie obrazka techniką dowolną.
Pejzaż letni – malowanie farbami przy użyciu palców.
Kompozycje kwiatowe malowane na papierze ściernym.
Jesienne drzewo – rysowanie nitką.
Kasztanowe ludziki.
Zwierzątko z włóczki.
Zima – rysowanie świecą i farbami.
Wiosna w ogrodzie - malowanie na podkładzie z kaszy.
Pojazd kosmiczny z folii aluminiowej pomalowany farbami.
Motyl – witraż.
Kwiaty z rurek z bibuły.
Jesień w lesie – naklejanie produktów spożywczych na kartkę.
Krajobraz z suszonych liści.
Zwierzątko – origami płaskie.
Bałwan z waty.
Pejzaż wiosenny - mokre w mokrym.
Chrońmy naszą planetę – plakat.
Lato - naklejanie produktów spożywczych na kartkę.
Kwiaty z tektury owinięte włóczką.

MOJE MIASTO, MOJA OJCZYZNA, MÓJ KONTYNENT
22. Architektura Zabrza.
23,24. Święto Niepodległości Polski – symbole narodowe.
25, 26. Architektura wybranych miast europejskich.

Moje ulubione miejsce w Zabrzu – kredki ołówkowe.
Malowanie farbami lub kredkami świecowymi kolorowanek przedstawiających dzieła architektury największych miast Polski.
Wypełnianie kolorowymi kredkami kolorowanek przedstawiających dzieła architektury wybranych miast Europy.
Herb Zabrza wyklejany z kulek bibuły.
Chorągiewka z papieru, godło malowane czerwonym tuszem.
Wybrane miasto Europy – rozwinięcie kompozycji.
Projekt widokówki mojego miasta – collage.
Mapa Polski wyklejana pociętymi kawałkami bibuły.
Mapa Europy z wydzieranki z kolorowego papieru.

DBAŁOŚĆ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
27. Bezpieczna droga do szkoły.
28. Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.
29. Zasady bezpiecznego letniego wypoczynku.
30.Dbajmy o zdrowie.

Kolorowanie kolorowanek przedstawiających właściwe zachowanie na drodze.
Zimowe zabawy –prace pastą do zębów na ciemnym tle.
Bezpieczne wakacje – technika dowolna.
Mistrz kuchni poleca – „zdrowie na talerzu”- praca kredkami ołówkowymi.
Wypełnianie wzorów znaków drogowych z obierek z kredek.
Bezpieczna zima: naklejanie białej bibuły na ciemnym tle.
Wakacyjne plany – rozwinięcie kompozycji.
Owoce z masy papierowej.
Znaki drogowe z tektury, malowane farbami.
Góry zimą – technika łączona: pasta, korektor, wata.
Ulubiony sposób podróżowania – praca z rolek z papieru i kolorowego papieru.
Piramida zdrowego żywienia na brystolu ze ścinków gazet.

KSIĄŻKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO

31.Mój ulubiony bohater książkowy.
32. Chcę zaprzyjaźnić się z książką.

Technika dowolna.
Ilustracja do wysłuchanego opowiadania – kredki świecowe.
Praca farbami.
Zakładka do książki z bloku technicznego, kolorowego papieru i wstążki.
Technika łączona – collage.
Projekt okładki do książki – technika dowolna.

VI. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Po trzech latach realizacji programu zakłada się następujące efekty edukacyjne:
uczeń zna:
wartości wynikające z relacji społecznych;
różne techniki plastyczne;
uczeń rozumie:
znaczenie postawy wrażliwości w stosunku do otaczającego świata;
znaczenie postawy świadomej przynależności kulturowej;
potrzebę rozwijania własnych umiejętności i uzdolnień;
uczeń umie:
współpracować w grupie;
posługiwać się środkami wyrazu plastycznego;
rozróżniać dziedziny działalności twórczej człowieka;
rozróżniać wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych.

VII. EWALUACJA PROGRAMU

W celu sprawdzenia prawidłowej realizacji programu zostaną zastosowane następujące metody ewaluacji:
ankieta, wywiad;
analiza prac plastycznych;
szkolne konkursy plastyczne.
Narzędzia pomiaru pomogą zbadać stopień osiągniętych celów, założonych w programie.

VIII. BIBLIOGRAFIA

1. Popek S.: Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa: WsiP 1980.
2. Słobodzian Z.: Twórcza praca dziecka. Warszawa: WsiP 1980.
3. Barff U. Mair J.: Każde dziecko to potrafi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Delta W – Z”1994.
4. Ayture – Scheele Z.: Origami - sztuka składania papieru. Warszawa: Marba Crown Ltd 1992.
5. Dziamska D.: Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła. Warszawa: „bis”2003.
6. Knighton K.: Wielka księga „wiem jak” .Poznań: Papilon 2007.

Czasopisma: „Mały artysta”, „Hobby”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.