X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12146
Przesłano:

Doskonalenie poznanych elementów technicznych w piłce koszykowej z wykorzystaniem gier i zabaw. Lekcja otwarta dla nauczycieli wf

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
(LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI WF)

Temat: Doskonalenie poznanych elementów technicznych w piłce koszykowej z wykorzystaniem gier i zabaw.

Prowadzący: Karol Popłoński
Data: 20.04.2011
Klasa: chłopcy klasa VI
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Przybory: stojaki, piłki do koszykówki 14 sztuk , szarfy 14 sztuk , stoper, kosz na piłki, materac gimnastyczny

Cele główne:
a) Umiejętności:
- doskonalenie podań i chwytów, kozłowania piłki i rzutów do kosza po zatrzymaniu na jedno tempo
- wykorzystanie poznanych elementów technicznych w grze szkolnej
b) Sprawność motoryczna:
-rozwijanie koordynacji ruchowej, orientacji wzrokowo ruchowo przestrzennej, zwinności, dokładności, staranności w wykonywaniu ćwiczeń
c) Wiadomości: przepisy gier i zabaw egzekwowanie przepisów: błędu kozłowania i prawidłowego zatrzymania na jedno tempo.
d) Akcenty wychowawcze: dyscyplina w grupie, bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń
Zachęcanie do zdrowej rywalizacji, kształtowanie postawy właściwej współpracy z partnerami

I część wstępna lekcji (15 min)

a.Zorganizowanie grupy, sprawdzenie zdolności do zajęć
b. Motywacja do zajęć
c. Rozgrzewka, ćwiczenia oswajające z piłkami

Podanie tematu lekcji, uświadomienie uczniom konieczności opanowania elementów technicznych w celu późniejszego ich wykorzystania podczas gry właściwej.

1.Zabawa ożywiająca: „Ogonki”. Uczniowie otrzymują po jednej szarfie, którą wkładaja sobie za spodenki. Na sygnał prowadzącego wszyscy zaczynają kozłować piłkę i próbują wyciągnąć kolegom jak największą liczbę ogonków.
2. Trucht swobodnie na sali gimnastycznej uczniowie kozłują piłkę
3. W truchcie na gwizdek prowadzącego:
• Podrzut i złapanie piłki
• Podrzut i złapanie piłki w wyskoku
• Krążenie piłką wokół bioder w jedna i drugą stronę
• Kozłowanie ręką prawą i lewą
• Przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki łukiem nad głową
• Osemka – toczenie piłki między nogami w skłonie w rozkroku o nogach prostych.
4. W marszu na gwizdek prowadzącego:
• Ściskanie piłki przed klatką piersiową
• Marsz z wypadami jednonóż i jednoczesnym toczeniem piłki z ręki do ręki pod nogą wykroczną
• „Kaczy chód” z kozłowaniem piłki
5. W staniu:
• Odbicia piłki o podłoże tak aby piłka uniosła się powyżej głowy
• W rozkroku trzymając piłkę między nogami zmiana ustawienia RR
6. W klęku rozkrocznym skrętoskłon i pozostawienie piłki z tyłu między nogami
7. W siadzie rozkrocznym toczenie piłki wokół NN
8. W siadzie rozkrocznym próba podbicia piłki do kozłowania
9. W siadzie rozkrocznym skręt tułowia z opadem w tył na piłkę
10. W leżeniu tyłem nogi ugięte w kolanach piłka trzymana przed klatką piersiową skłon tułowia w przód z dotknięciem piłką do stóp
11. W klęku przy drabinkach konkurs „kto najdalej” Konkurs rzutów piłką koszykową na odległość
2 min.

Nauczyciel rozdaje uczniom piłki do koszykówki i szarfy

Ustawienie w rozsypce. Uczniowie rozbiegają się swobodnie po sali gimnastycznej

Wykorzystanie niećwiczącego do zapisywania wyników i liczenia punktów
( w trakcie całej lekcji)

II część główna lekcji (25 min
a. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności motorycznej

1.Podania piłki w parach w marszu, truchcie i w biegu po prostej

2.Podania piłki w parach w truchcie i w biegu zakończone rzutem do kosza po zatrzymaniu na jedno tempo.

3. „Sztafeta z piłką”
Dwa zespoły ustawione na lini startu w odległości 15 kroków od ściany . pierwsi z każdego rzędu dobiegają z piłką do ściany i z odległości 3 kroków rzucają piłką o ścianę tak mocno aby odbiła się od niej , chwytają ją ponownie oburącz, wracając do swoich rzędów , gdzie z odległości oznaczonej podają piłkę następnemu z ćwiczących, sami ustawiają się na końcu rzędu.

4. Uczniowie ustawieni w jednym rzędzie. Na sygnał zaczynają kozłować piłkę slalomem ,wykonują podanie, przewrót w przód, otrzymują podanie i wykonują rzut po zatrzymaniu na jedno tempo.

5.Gra szkolna w piłkę koszykową.
Zwrócenie uwagi na prawidłowe: zatrzymania na jedno tempo, kozłowanie, częste podania między zawodnikami.

Dobór uczniów parami
Piłka na parę
Podział na dwie drużyny
Jedna piłka, wszyscy uczniowie w jednym rzędzie
Podział na dwie drużyny

III część końcowa lekcji
(5 min)
a. Uspokojenie organizmu
b. Czynności organizacyjne
c. Nastawienie do samodzielnej pracy

1. Król strzelców.
Ustawienie przed koszem w półkolu. Z ustalonej odległości ćwiczący rzucają do kosza. Za każde trafienie z określonego punktu, rzucający otrzymuje z 1m- 1 pkt, 2m- 2 pkt, 3m- 3 pkt. Ilość rzutów dla każdego ćwiczącego jest jednakowa. Kto zdobędzie najwięcej punktów zostaje „królem strzelców”, w danym zespole
• Zbiórka, omówienie zajęć, wystawienie ocen
• Zachęcenie do doskonalenia poznanych elementów technicznych na zajęciach dodatkowych SKS i w czasie wolnym

Na środku sali gimnastycznej przed koszem.
Na linii końcowej. Ocena najaktywniejszych uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.