X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12095
Przesłano:

Poznajemy litery "i", "I" - scenariusz zajęć zintegrowanych

Konspekt zajęć
Blok tematyczny: Witaj szkoło!
Temat: Poznajemy litery „i”, „I”.
Adresat: Uczniowie klasy I szkoły podstawowej
Miejsce pracy: sala lekcyjna
Czas: 180 minut
Edukacje: polonistyczna, matematyczna, plastyczna.
Cel główny: Zapoznanie uczniów z nowymi literami „i”, „I”.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
1. Zna kształt liter „i”, „I”.
2. Potrafi poprawnie zapisać litery „i”, „I”.
3. Potrafi łączyć litery „I”, „I” z samogłoskami.
4. Umie dzielić wyrazy na sylaby.
5. Wie jak przegłosować i przeliterować wyrazy.
6. Potrafi opowiedzieć o czym był wcześniej czytany tekst.
7. Umie w kilku, krótkich zdaniach opowiedzieć ilustrację.
8. Zna figury geometryczne.
9. Umie rozróżniać i klasyfikować figury geometryczne.
Forma pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: podająca: pogadanka, wyjaśnienie
poszukująca: praca z książką
aktywizująca: drama, burza mózgów
waloryzująca: praca plastyczna
Środki dydaktyczne: podręcznik i karty pracy „Nowe już w szkole”, część I, kartoniki figur geometrycznych, klej, nici, kartka z bloku rysunkowego, nożyczki.

Przebieg zajęć:

I. Wstęp - przedstawienie celów i omówienie tematu zajęć.
1. Przywitanie nauczyciela z uczniami.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu lekcji.

II. Część zasadnicza zajęć:
1. Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Igła z nitką” Jana Brzechwy.
Wypowiedzi na temat wiersza:
• Kto tańczył w wierszu?
• Jak zakończył się taniec?
• Dlaczego taniec igły jest piękny, a nitki brzydki?
• Jak nazywa się osoba, która szyje?
• Jak można szyć?
• Do czego służy igła krawiecka?
• Jakie znasz jeszcze inne igły?
2. Rozmowa na temat tego, co robi babcia i jak Iga pomaga babci na przedstawionej ilustracji w podręczniku na str. 18.
Nauczyciel zadaje pytania dzieciom:
• Co robi babcia Igi?
• Co robi Iga?
• Jakie przybory do szycia leżą na stole?
Przeliczanie przyborów na ilustracji w podręczniku. (Ile jest szpulek? Ile jest guzików?)
3. Wysłuchanie tekstu „Irysy i irysy”. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Co dzieci kupiły mamie? Wyjaśnienie czym różnią się irysy Irka i Igi.
4. Wprowadzenie liter „i”, „I” na podstawie wyrazów „igła”, „Irek”.
• Analiza słuchowo – wzrokowa wyrazów podstawowych.
• Podział wyrazów na sylaby, liczenie sylab.
• Liczenie samogłosek i spółgłosek w modelach wyrazów.
• Przeprowadzenie w ten sam sposób analizy wyrazów; Iga, irys, raki, lizaki, piłki, indyki.
5. Nauka pisania liter „i”, „I”.
• Pokaz liter „i”, „I” drukowanej w dużym formacie
• Pokaz sposobu pisania tej litery.
• Kreślenie liter „i”, „I” w powietrzu, palcem na stole.
• Pisanie liter „i”, „I” w zeszycie ćwiczeń.
6. Praca plastyczna – wykonanie na kartce z bloku rysunkowego pracy z kolorowych nitek. Uczniowie smarują kartki klejem. W dowolny sposób układają i przyklejają kolorowe nitki, następnie nadają tytuły swoim pracom.
7. Rozpoznawanie figur geometrycznych.
• Rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych. Każdy uczeń ma na ławce figury i kartoniki do kodowania ich cech. Dzieci rozkładają figury i kartoniki, wykonują polecenia prowadzącego np. Wybierz wszystkie figury czerwone lub wybierz wszystkie niebieskie kwadraty itd.
• Zabawa „Zgadnij jaką figurę wybrałem”. Nauczyciel wybiera figurę, uczniowie natomiast zgadują zadając pytania np. Czy to jest kwadrat? Itd.
8. Uczniowie wykonują ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela (Matematyka, część I, str. 13).

III. Ewaluacja zajęć:
1. Nauczyciel pyta uczniów:
• Czego dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji?
• Czy podobały się wam dzisiejsze zajęcia?
2. Ocena pracy uczniów.
3. Zadanie pracy domowej – Ćw. 1 str. 24.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.