X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12089
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Karta pracy z wiedzy o społeczeństwie - Społeczeństwo i jego struktura

Karta pracy

SPOŁECZEŃSTWO I JEGO TRUKTURA

1. Grupa społeczna to - ........................................ .
Grupy społeczne dzielimy ze względu na wielkość grupy na : ............. i ............... ; ze względu na ............................ na pierwotne i wtórne oraz ze względu na rodzaj zorganizowania: ................. i nieformalne.
Stan, w którym człowiek odczuwa brak czegoś i podejmuje działania w celu jego uzupełnienia nazywamy ..................... . W grupach, do których należymy realizujemy swoje potrzeby. Amerykański psycholog Maslow podzielił je na dwie klasy. Do potrzeb I klasy zaliczamy: .........................., ............................., ............................ . Klasę II stanowią potrzeby , których realizacja służy rozwojowi jednostki.

2. Rodzina to ........................................
........................................
Każda rodzina pełni różne funkcje:

- prokreacyjną – ........................................

- opiekuńczo – wychowawczą – ........................................

- socjalizacyjną - ........................................

3. Jak rozumiesz pojęcie: GRUPA RÓWIEŚNICZA

........................................

4. SZKOŁA jest społecznością zorganizowaną działającą na podstawie prawa. Społeczność szkolną tworzą : .................. , ..................... i ................................. . Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły, a także prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli zapisane są w ............................. . Na czele szkoły stoi ...................... . Do jego obowiązków należą m. in. :
- ........................................
- ........................................
- ........................................

W zarządzaniu szkołą dyrektorowi pomaga rada szkoły oraz rada .................................... , w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele. W szkole działa też ........................................, który tworzą wszyscy uczniowie. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut szkoły oraz inne dokumenty m.in. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r. Do najważniejszych praw dziecka należą:
- ........................................
- ........................................
- ........................................

Jeśli masz problemy możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Dziecka.


Zapamiętaj pojęcia: AUTORYTET , KONWENCJA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.