X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12087
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sekty jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży. Scenariusz zajęć świetlicowych w gimnazjum

TEMAT: Sekty jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży.

ZAGADNIENIA:
- definicja sekty;
- sposoby pozyskiwania nowych członków stosowane przez sekty;
- skutki przynależności do sekty (psychiczne, fizyczne, społeczne);
- charakterystyczne symptomy świadczące o wejściu danej osoby do sekty;
- hasła głoszone przez sekty a rzeczywistość;
- mity dotyczące sekt;
- czynniki wpływające na uniknięcie zwerbowania do sekty.

CELE LEKCJI
Po lekcji uczniowie będą:
- rozumieli znaczenie słowa sekta;
- potrafili określić cechy i metody działania sekty oraz omówić, jak wygląda życie w sekcie;
- wiedzieli, jak zachować się w sytuacji zetknięcia z sektą;
- rozumieli różnicę istniejącą pomiędzy teoretycznymi hasłami głoszonymi przez sekty a rzeczywistością;
- wiedzieli, jakie są szkodliwe skutki działania sekt.

METODY:
- burza mózgów;
- praca w grupach;
- interpretacja tekstu;
- rozmowa nauczająca;
- pogadanka.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- materiały pomocnicze i teksty źródłowe;
- arkusze papieru, kolorowe pisaki;

LITERATURA: Kotusz C., Wilim S., Sekty zagrożeniem dla młodzieży [w:] Wychowanie na co dzień, 2004 nr 6, s. I-III; Bąk-Buczak E., Sekty, zagrożenie dla młodych [w:] Edukacja i Dialog 2004, nr 4, s. 67-72

PRZEBIEG LEKCJI

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką nowych zajęć. Informuje, jakie zagadnienia będą poruszane w czasie lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo sekta i prosi o podawanie skojarzeń związanych z tym wyrazem - burza mózgów. Wszystkie propozycje uczniowie zapisują na tablicy. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala definicję sekty.
3. Nauczyciel opowiada uczniom jak wygląda życie w sekcie.
4. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa analizuje stosowane przez sekty sposoby pozyskiwania nowych członków, druga – ustala przyczyny dla których ludzie decydują się wstąpić do sekty. Uczniowie na forum prezentują wyniki swoich przemyśleń.
5. Nauczyciel przybliża uczniom cel działalności sekt. Uczniowie zapoznają się i analizują materiały pomocnicze nr 1 i 2. Udzielają odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania (porównują hasła głoszone przez sekty z rzeczywistością i relacjami osób, które miały styczność z sektą, formułują wnioski).
6. Uczniowie dzielą się na trzy grupy. Na arkuszach papieru zapisują negatywne skutki wynikające z przynależności do sekt. Grupa 1 opisuje skutki psychiczne, gr. 2 – fizyczne, gr. 3 – społeczne. Uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają zapisane przez grupy wnioski.
7. Nauczyciel wyjaśnia uczniom jak należy postępować w przypadku zetknięcia się z sektą. Uczniowie przedstawiają własne pomysły.
8. Uczniowie zapoznają się z materiałem pomocniczym nr 3 i na jego podstawie analizują i omawiają mity dotyczące sekt. Wspólnie z nauczycielem zastanawiają się, w jaki sposób młody człowiek może uchronić się przed zwerbowaniem do sekty.

PODSUMOWANIE:
Każdy z uczniów zastanawia się i na podstawie własnych wiadomości rozwija następujące zdanie: "Dzisiejsze zajęcia były dla mnie ważne, ponieważ..."


MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_Zakonne_Himavanti

Podstawy moralne głoszone przez jedną z polskich sekt:
1.AHINSA - zasada niekrzywdzenia, niestosowania przemocy, niezabijania żywych stworzeń
2.SATJA (Satya) - zasada prawdy, prawdziwości, szczerości i prawdomówności
3.ASTEJA (Asteya) – zakaz kradzieży, nieprzywłaszczanie tego co cudze, życie z pracy własnych rąk
4.BRAHMAĆARJA (Brahmacharya) - wstrzemięźliwość, opanowanie zmysłów, boskie przewodnictwo
5.DAJĀ (Dayā) - zasada miłosierdzia, łaski, tolerancji dla innych i obcych
6.ARJAWA (Aryava) - zasada uczciwości, szlachetności, siły woli i prawości
7.KSZAMĀ (Kshamā) - zasada przebaczenia, wybaczenia, uwolnienia
8.DHRYTI (Dhriti) - zasada stałości, skromności, trwałego zaangażowania, lojalności
9.MITAHARA - zasada umiaru w jedzeniu i przestrzegania wegetariańskiej diety oraz ascetycznych postów
10.ŚAUĆA (Shaucha) - zasada czystości, oczyszczenia, ablucji rytualnej oraz mentalnej

Byli członkowie bractwa, którzy z niego odeszli, twierdzą, że niejednokrotnie byli zastraszani przez przywódcę (guru). W 2003 roku o Bractwie zrobiło się głośno gdy guru został oskarżony i skazany za napaść na byłą członkinię bractwa. Wówczas to głos zabrali także inni byli członkowie, którzy wyznali, że od czasu odejścia z Bractwa wielokrotnie byli szykanowani i zastraszani, miały też padać pod ich adresem groźby. Okolice ich miejsc zamieszkania były obwieszane plakatami zawierającymi paszkwile treści, w tym oskarżenia o pedofilię. Założyciel Bractwa, został skazany przez sąd za pogróżki pod adresem przeora katolickiego klasztoru. Był także oskarżany o prześladowania byłych członków bractwa. Aktywni członkowie bractwa twierdzą, że to ich mistrz jest ofiarą wieloletnich prześladowań przez "katolickie władze".


MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2
Źródło: http://www.psychomanipulacja.pl/art/pogrozki-bractwa-himawanti.htm

Fragment odezwy czołowych działaczy jednej z polskich sekt: „Uprzejmie zatem informujemy, iż od roku prowadzimy intensywniejszą niż dotychczas działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stwierdzamy, iż ośrodki inkwizycji katolickiej i niektóre protestanckie dokonują zbrodniczej krucjaty wobec naszych kościołów i związków wyznaniowych oraz ich duchownych, w związku z czym zostanie nasilona nasza bezwzględna działalność egzekucyjna wobec winnych przestępstw wobec jedynego Boga. Poprzysięgamy zniszczyć wszystkich prześladowców ochranianych przez nas religii Boga Żywego, włącznie ze zniszczeniem osób, budynków oraz majątków i rodzin ich prześladowców. Każdy, kto poniża ochraniane przez nas wiary religijne bądź administracyjnie szerzy niechęć lub uniemożliwia im w pełni swobodną działalność i sprawowanie kultu, bezwzględnie winien jest śmierci, gdyż rękę swą podnosi na dzieło Boga jedynego.”


MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3
Źródło: http://www.psychomanipulacja.pl/podstawy/mity-na-temat-sekt.htm

MITY NA TEMAT SEKT
"Sekty są to prześladowane mniejszości religijne";
"Przynależność do sekty jest wolnym wyborem a nie praniem mózgu";
"Tylko głupi lub słabi psychicznie wstępują do sekt";
"Nie istnieją rzetelne badania naukowe, potwierdzające szkodliwość sekt".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.