X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12020

Kto jeszcze zapada w sen zimowy? Scenariusz zajęć zintegrowanych

Klasa: I
Przedmiot i edukacje: polonistyczna, przyrodnicza
Czas: 45 minut
Temat: Kto jeszcze zapada w sen zimowy?
Blok tematyczny: Zwierzęta zimą
Cel główny: Zapoznanie uczniów ze zwierzętami, które zapadają w sen zimowy.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• Potrafi rozwiązać proste zagadki;
• Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta;
• Rozumie, dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy;
• Wie w jaki sposób ludzie powinni zimą pomagać zwierzętom przetrwać zimę;
• Wie jak kulturalnie wypowiadać swoje zdanie;
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy:
• Podająca: dyskusja, wyjaśnienie, omówienie;
• Poszukująca: praca z książką;
• Aktywizująca: burza mózgów, zabawy dydaktyczne;
Środki dydaktyczne: podręcznik i karty pracy „Wesoła szkoła i przyjaciele”, teksty zagadek”, magiczne pudełko, fotografie zwierząt, Atlas zwierząt Polski

Przebieg zajęć:

I. Wstęp – przedstawienie celów i omówienie tematu zajęć.
1. Przywitanie przez nauczyciela i uczniów przybyłego na lekcję gościa.
2. Przywitanie nauczyciela z uczniami.
3. Podanie tematu lekcji.
II. Część zasadnicza:
1. Rozwiązywanie zagadek i wyszukiwanie obrazka z danym zwierzątkiem.
- Rudy mieszka w norze, poluje po borze.
Mistrz wybiegów i zasadzki
strzeż w kurniku kury, kaczki. (lis)
- Lubi jagody i żołędzie,
więc sadełko sobie przędzie
W czasie zimowej pory
chowa się do swej nory.
Jego czarno-biała głowa
w lesie dobrze się chowa. (borsuk)
- Gdy chłód mu dokucza nieznośnie,
w stos liści na zimę się kryje,
lecz gdy mu zapachnie przedwiośnie
wysuwa kolce i ryjek. (jeż)
- W ciepłej norze czyli w gawrze,
smacznie w zimie spał, a jakże.
Zbudził się i poczuł głód.
- Ach, żeby tak był tu miód!... (niedźwiedź)
- Nie chodzą, lecz skaczą,
Nad stawem mieszkają.
Gdy wieczór zapadnie
na głosy śpiewają. (żaby)
- Ma futerko szare, dosyć szybkie nogi,
Trudno go poznać na polu z daleka;
Lubi sałatę, marchew, kapustę,
Ale przed psami do lasu ucieka. (zając)
2. Wypowiedzi dzieci na temat życia zwierząt w okresie zimy na podstawie ilustracji w podręczniku.
• Które z tych zwierząt zapadło w sen zimowy?
• Nazwij zwierzątka, które nie przesypiają zimy.
• Jak my możemy tym zwierzątkom pomóc przetrwać zimę? Itp.
3. Czytanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji znajdującej się w podręczniku.
• Kto tu umyka?
• Kto tu lata?
• Kto tu ma rudą kitę? itp
4. Zabawa pt. „los z magicznego pudełka”: Dziecko losuje obrazek zwierzątka i musi określić czy zapada ono w sen zimowy, czy też nie.
5. Przerwa śródlekcyjna – zabawa ruchowa ze śpiewem pt. „Niedźwiadek”.
6. Klasyfikowanie zwierząt według kryterium: zasypiają na zimę i nie zasypiają na zimę. Wykonanie ćwiczenia w kartach pracy:
• Nazwij zwierzęta. Nalep księżyc obok tych zwierząt, które śpią zimą. Co zwierzęta chroni przed zimnem a co ciebie?
7. Zgadywanka – nauczyciel pokazuje dzieciom ilustracje zwierząt, a one muszą odpowiedzieć, czy dane zwierzątko zapada w sen zimowy.
8. Oglądanie ilustracji zwierząt w Atlasie zwierząt Polski.
9. Ocena pracy uczniów.
10. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.