X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12003

Bezpiecznie poruszam się po drodze - regulamin i test gminnego konkursu dla kl. 2 - 3 szkół podstawowych

GMINNY KONKURS

dla kl. 2-3 szkół podstawowych – BEZPIECZNIE PORUSZAM SIĘ PO DRODZE

zorganizowany przez
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Henrykowie
w roku szkolnym 2010/ 2011


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU dla kl. 2-3 szkół podstawowych – BEZPIECZNIE PORUSZAM SIĘ PO DRODZE

CELE KONKURSU

- Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego i pasażera
- Rozwijanie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego.
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze własne i innych.
- Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wymagających niesienia pomocy poszkodowanym.
- Współpraca w grupie podczas wykonywania zadań.
- Integrowanie społeczności uczniów klas młodszych szkół podstawowych.

WARUNKI I ZASADY KONKURSU

- Udział w konkursie biorą uczniowie kl. 2-3 szkół podstawowych

- Zainteresowane szkoły zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do 25 III 2011r.
Wypełniają załączoną kartę zgłoszenia i proszone są o odesłanie jej na adres szkoły w wyżej wymienionym terminie.

- Konkurs odbędzie się 11 IV 2011r.

- Konkurs będzie trwał od godz. 9.00- 11.00

- W skład komisji konkursowej wejdą opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie i zaproszony przedstawiciel policji.


ADRES SZKOŁY :

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
57- 210 HENRYKÓW
UL. POLNA 9
Tel. 74/ 8105020


PRZEBIEG KONKURSU

Część pierwsza- indywidualny test dotyczący znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego
zawartych w treściach kształcenia zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej.
Test wyłoni GMINNEGO MISTRZA I WICEMISTRZA BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE KL. 2-3

Część druga- to zadania dla poszczególnych uczniów i zespołów.
Na ogólną punktację grupy danej szkoły składać się będą punkty zdobyte w części
drugiej i pierwszej konkursu.

ZAKRES TEMATYCZNY

-Zasady i przepisy ruchu drogowego zawarte w programie kształcenia zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej.

- Rozpoznawanie zagrożeń i umiejętności zachowania się w przypadku zagrożenia-ważne numery telefonów alarmowych.

NAGRODY

Organizator przewiduje nagrodę indywidualną dla MISTRZA I WICEMISTRZA
BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE KL.2-3

Zostaną również wyłonione trzy miejsca dla szkół biorących udział w konkursie.

SZYLAR URSZULA
LIDIA LISEK

imię i nazwisko

........................................

BEZPIECZNIE PORUSZAM SIĘ PO DRODZE - test kl. 2-3

1.Jestem świadkiem pożaru, więc dzwonię pod numer 999 :

Prawda Fałsz

2. Jestem ostrożny: wsiadam do samochodu od strony jezdni i wysiadam z niego
na chodnik.

Prawda Fałsz

3.Sygnalizacja świetlna jest ważniejsza niż znaki dawane przez kierujących ruchem.

Prawda Fałsz

4. Pieszy może zostać ukarany mandatem.

Prawda Fałsz

5. Policjant może dać mandat rowerzyście, który przejechał na czerwonym świetle.

Prawda Fałsz

6. Kiedy jestem spóźniony do szkoły, to biegnę przez drogę ,by być szybciej na miejscu.

Prawda Fałsz

7. Kiedy przechodzę przez jezdnię z kolegami nie powinienem rozmawiać.

Prawda Fałsz

8. Gdy droga nie ma chodnika, należy chodzić:

A- prawym poboczem drogi
B- lewym poboczem drogi
C- nie wolno chodzić taką drogą

9. Jak brzmi druga zasada przechodzenia przez jezdnię?

A- patrzę w prawo
B- patrzę w lewo
C- przystaję na skraju chodnika

10. Elementy odblaskowe na ubraniach i tornistrach:

A – ozdabiają ubrania i tornistry
B - powodują, że piesi i kierowcy są lepiej widoczni przez kierowców
C – powodują , że piesi są lepiej widoczni przez innych pieszych

11. Żółte trójkąty z czerwonym obramowaniem i czarnym nadrukiem, to znaki:

A – nakazu
B – zakazu
C – ostrzegawcze

12. Gdy zapali się zielone światło na sygnalizatorze:

A – przebiegasz przez drogę
B - przechodzisz zdecydowanym krokiem
C – wolno przechodzisz na drugą stronę

13. W jakich miejscach należy przechodzić przez jezdnię?

A – tylko na przejściach dla pieszych
B – na drogach szybkiego ruchu
C – na pomarańczowym świetle

14. Kierować samodzielnie rowerem można tylko wtedy, gdy się ma:

A – ukończone 10 lat
B – kartę rowerową
C – ukończone 11 lat

15. Gdy dochodzimy do przejścia kolejowego i jest opuszczony szlaban, czy wolno
nam przejść pod szlabanem ?

A – tak
B – nie wolno przechodzić
C – tak, ale tylko wtedy gdy nie słyszymy i nie widzimy pociągu


POWODZENIA !!!
LISEK LIDIA
SZYLAR URSZULA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.