X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1197
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia"

Wstęp:

Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem.
Najbardziej jednak cieszy nas sam okres przygotowań i oczekiwania, który rozpoczyna się już na wiele dni przed Wigilią. A któż bardziej cieszy się z nadchodzących Świąt jak nie dzieci?
Dlatego postanowiłam ten czas przygotowań rozpocząć jak najwcześniej opracowując projekt edukacyjny, poświęcony
kultywowaniu zwyczajów i tradycji świątecznych.
W projekcie biorą udział uczniowie klas I – III ,włączając również do wybranych zadań dzieci z oddziału przedszkolnego.


Nauczyciele realizujący projekt: ...............


W metodzie projektu uczniowie realizują zadanie znając wcześniej przyjęte założenia. Ma on charakter interdyscyplinarny – działa w różnych dziedzinach edukacji.


Cele ogólne
• Poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych
• Wzbudzanie szacunku wobec wiary
• Zintegrowanie społeczności szkolnej do realizacji zadań
• Wzmacnianie więzi rodzinnych
• Rozwijanie zdolności plastycznych


Cele operacyjne
• Zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
• Potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jego rodzinnym domu
• Wymienia tradycyjne potrawy wigilijne
• Potrafi pisać i adresować list
• Uczestniczy w spotkaniu muzealnym - Gwiazdkowe zwyczaje
• Potrafi współpracować w grupie
• Poprawnie wykonuje ozdoby świąteczne
• Śpiewa kolędy
• Bierze udział w „Jasełkach”
• Składa życzenia i dzieli się opłatkiem


ZADANIA

Co wiem o dawnych zwyczajach i tradycjach?
- rozmowy ze starszymi osobami – krótkie notatki
- książki, czasopisma

Przysłowia mądrością narodu.
- szukamy przysłów związanych z Bożym Narodzeniem
(rodzina, znajomi, książki, internet, kalendarze)

Z wizytą w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie
- wysłuchanie ciekawych opowieści o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych naszego regionu,
-występ starszych dzieci - kolędników
- wspólne śpiewanie kolęd

List do Św. Mikołaja
- wspólne redagowanie listu
- ozdabianie go, wklejanie zdjęcia,
-adresowanie koperty


Wykonanie ozdób choinkowych i organizacja kiermaszu
- wykonanie wspólnie z dziećmi oddziału, przedszkolnego wieńca adwentowego na konkurs organizowany przez Dom Kultury w Koźminie Wlkp.
- prace przestrzenne wg wzoru,
- prace plastyczne,
- ubieranie choinki i dekoracja sali,
- wybór najładniejszych prac dzieci na świąteczny kiermasz,

Robimy plakat informujący o kiermaszu świątecznym w naszej szkole na zajęciach kółka informatycznego
- pisanie i drukowanie życzeń na kartki świąteczne,
- wspólne redagowanie treści ogłoszenia,
- rozwieszanie plakatów,

Przygotowujemy przedstawienie bożonarodzeniowych „Jasełek”
-opracowanie scenariusza
-przydział ról,
-przygotowanie scenografii,
- przygotowanie strojów,
- prezentacja przedstawienia podczas szkolnej uroczystości,

Podsumowanie projektu
- spotkanie wigilijne z rodzicami
• Przedstawienie jasełkowe
• Dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń
• Spotkanie z Gwiazdorem -prezenty
- udział w konkursach
• „ Przy Kobierskim żłóbku” – konkurs kolęd
„Wokół tradycji” – konkurs międzyszkolny

DOKUMENTACJA

1.Sporządzenie raportu z realizacji projektu.
2.Album z fotografiami kolejnych etapów realizacji projektu.
3.Artykuł w gazecie lokalne.
4. Wpis do kroniki szkolnej.


EWALUACJA

Opinia dyrekcji oraz nauczycieli obecnych podczas prezentacji zadań. Samoocena działań uczniów i nauczycieli,.
Narzędziami do zebrania opinii będą wywiady, rozmowy oraz ankiety.
Efekty podjętych działań
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Podczas realizacji projektu uczniowie twórczo współpracowali ze sobą. Korzystali z różnych źródeł informacji. Aktywnie uczestniczyli w cyklu lekcji poświęconych tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie dzieci z naszej szkoły odwiedziły Muzeum Regionalne w Krotoszynie, gdzie brały aktywny udział w „ Spotkaniu Gwiazdkowym” – poświęconym krotoszyńskiej obrzędowości.
Ze szczególnym zaangażowaniem dzieci przystąpiły do wykonania ozdób świątecznych, które trafiły na szkolny kiermasz oraz przystroiły nimi izby lekcyjne.
Dzieci z oddziału przedszkolnego wspólnie z panią wykonały piękny wieniec adwentowy, który zawiozły na konkurs do Koźmina Wlkp., gdzie zdobył wyróżnienie i nagrodę do przedszkola – dużą sztalugę do malowania.
Podczas spotkań poświęconych na realizację projektu dzieci wymieniały się między sobą informacjami, spostrzeżeniami na temat zwyczajów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i jakie zachowały się do dzisiaj.
Emocje i wzruszenie można było oglądać na twarzach rodziców, kiedy dzieci występowały w przedstawieniu jasełkowym, a później podczas dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Napięcie i podniosłą atmosferę rozładował Gwiazdor z pełnym workiem prezentów.
Zorganizowaliśmy wewnątrz szkolny przegląd – śpiewania kolęd oraz ogólnej wiedzy związanej ze świętami Bożego Narodzenia, w wyniku którego wyłonieni zostali laureaci reprezentujący naszą szkołę w konkursach:
• „Przy kobierskim żłóbku” – dzieci z oddziału przedszkolnego
Ada Kosior i Julia Kozłowska z kolędą: „Anioł pasterzom mówił”


• „Wokół Tradycji” – Szymon Dąbrowski – kl. I
- Irena Janicka - kl. II
- Sandra Oszczepalińska - kl. II
- Klaudia Dymarska - kl. III
- Katarzyna Gendera - kl. III


Ewaluacja
• pozytywne zatwierdzenie projektu przez Radę Pedagogiczną w Szkole Filialnej w Dąbrowie, aprobata nauczycieli przystępujących do współrealizacji,
• przeprowadzona wśród uczniów analiza wykazała, że 100% uczniów stwierdziło, że chętnie brało udział w tym projekcie, a powierzone im zadania okazały się interesujące,
• poparcie szkół z gminy Rozdrażew, co do celowości wybranego zagadnienia konkursu,

Na podstawie przeprowadzonego konkursu wiedzy i umiejętności praktycznej, można stwierdzić wysoki poziom przygotowań uczestników. Chcąc rozstrzygnąć konkurs, trzeba było przyznać w tajnym głosowaniu dodatkowy punkt za współpracę w drużynie.


I GMINNY KONKURS „W KRĘGU TRADYCJI”

ZADANIE PIERWSZE – kapitan drużyny losuje jeden zestaw pytań – 10 min. na przygotowanie się, odpowiada osoba wyznaczona przez kapitana.

Pytania konkursowe
Zestaw 1
1. Jak nazywa się czterotygodniowy okres poprzedzający Boże Narodzenie? 1 p
2. Kiedy według tradycji zasiadamy do wigilijnego stołu? 1 p
3. Ułóż życzenia świąteczne dla bliskiej ci osoby. 3 p


Zestaw 2
1. Jak nazywają się pieśni śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia?
Podaj co najmniej trzy tytuły. 2 p
2. Co o jest podłaźniczka? 1 p
3. Wymień dwa drzewa iglaste, które najczęściej występują w roli choinki? 2 p


Zestaw 3
1. .Dokończ zdanie: Okres świąt Bożego Narodzenia dawniej nazywano……. 2 p
2. Co to są jasełka? 2 p
3. Dlaczego na wigilijnym stole stawia się jedno dodatkowe nakrycie? 1 p


Zestaw 4
1. Jakie znasz tradycyjne potrawy, które powinny znaleźć się na
wigilijnym stole? Wymień co najmniej trzy? 3 p
2. Jak nazywa się msza św. Odprawiana o północy w wigilię Bożego
Narodzenia? 1 p
3. Jakie święto kończy okres świąt Bożego Narodzenia? 1 p


Zestaw 5
1. Co to jest pastorałka? 1 p
2. Co przedstawia bożonarodzeniowa szopka? 2 p
3. Co to jest jemioła i jaka tradycja się z nią wiąże? 2 p


Zestaw 6
1. Z jakiego kraju przywędrował do Polski zwyczaj stawiania w domach
przystrojonych choinek? 1 p
2. Wymień co najmniej trzy symbole świąt Bożego Narodzenia? 2 p
3. Jakie postacie występują najczęściej w Jasełkach? 2 p


Zestaw 7
1. Do kogo przeznaczone są opłatki innego koloru niż biały? 1 p
2. Co to jest kutia? 2 p
3. Jak wygląda wigilijny stół? 2 p


Zestaw 8
1. Kiedy przychodzi gwiazdor? Opisz jego strój? 2 p
2. Kto to są kolędnicy? 2 p
3. Jak nazywa się zwierzę ciągnące sanie Św. Mikołaja? 1 p

ZADANIE DRUGIE – rzut prezentem do wora – osoba wyznaczona przez kapitana drużyny rzuca trzy razy prezentem z ustalonej odległości, zdobywając odp. 1,2,3 p.

ZADANIE TRZECIE – drużyna losuje kolędę, którą wyznaczona osoba wykonuje, śpiewając 1 zwrotkę bez podkładu muzycznego – możliwość zdobycia od 1 – 3 pkt.

ZADANIE CZWARTE – drużyny dostają niezbędne materiały i narzędzia i w czasie
15 minut wykonują ozdobę świąteczną – za to zadanie można zdobyć od 1 – 3 pkt.

ZADANIE PIĄTE – każda z drużyn otrzymuje w koszach niezbędne akcesoria potrzebne do nakrycia wigilijnego stołu w czasie 15 minut, punktacja od 1 – 3 .


Skład Jury:
Przewodniczący: dyrektor ZSP – K. Broda
Członkowie: kierownik SF – H. Kowalewicz
Nauczycielka – M. Marszałek
Nauczycielka – E. Waliszewska
Nauczycielka – Karolina Hoffman – Włoch
Nauczycielka – Bogumiła Keller


Podczas wykonywania zadaniach liczyła się zgodna współpraca i integracja grupy, co było jednym z naszych celów projektu edukacyjnego. Właśnie za to jury mogło przyznać dodatkowy punkt, który rozstrzygnąłby o zwycięstwie w razie remisu.
Po wnikliwym przeliczeniu punktów, trzy szkoły zajęły miejsca równorzędne: Dąbrowa, Grębów i Nowa Wieś. W tajnym głosowaniu wykorzystano dodatkowy punkt i przyznano go drużynie z Dąbrowy, która otrzymała wyróżnienie.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom, który wręczył przewodniczący jury. Podsumowaniem konkursu była wizyta Gwiazdora z drobnymi upominkami dla wszystkich uczniów oraz poczęstunek przy własnoręcznie nakrytych stołach.

Dwie dziewczynki z oddziału przedszkolnego reprezentowały naszą szkołę podczas konkursu kolęd: „Przy kobierskim żłóbku”. Zaśpiewały kolędę „Anioł pasterzom mówił” z podkładem muzycznym. Mimo, iż nie zdobyły nagrody, to występ zaliczam do bardzo udanych. Zaśpiewały najlepiej jak potrafiły, mimo dużej tremy. Najważniejsze, że wzięły udział.
W nagrodę za uczestnictwo otrzymały maskotkę, książeczkę i słodycze.

Opis założonych osiągnięć:

W wyniku wdrożenia projektu dzieci oraz uczniowie:
• Zwiedziły muzeum regionalne w Krotoszynie,
• Poznały tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia z różnych źródeł,
• Potrafiły wykonać różne ozdoby świąteczne,
• Poznały i śpiewały kolędy,
• Wszystkie brały udział w jasełkach,
• Potrafiły składać sobie życzenia,
• Zacieśniły się więzi rodzinne – podczas przekazywania wiedzy o zwyczajach,
• Czynny udział rodziców i pomoc w przygotowaniu strojów do jasełek,
• Zaangażowanie się rodziców w pomoc w przygotowaniu konkursu,

Projekt edukacyjny przyniósł założony efekt. Cele zostały zrealizowane, a uczniowie pracowali metodą, która sprawia wrażenie zabawy, trochę rywalizacji w poszukiwaniu na własną rękę ciekawych wiadomości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.