X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11879
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test do podręcznika Laser B1 (Unit 3)

Test Unit 3 Laser B Name and surname ______________________________________
1.Przetłumacz na język polski:
 keyboard
 appliance
 tool
 portable
 engine
 bulb
 plug
 socket
 cone
 correction fluid
2.Przetłumacz na język angielski:
 otwieracz do puszek
 agrafka
 wyczerpać się
 dłuto
 dług
 olśnienie
 stopniowo
 śledztwo
 kuchenka mikrofalowa
 przewidzieć
3.Do podanych definicji dobierz odpowiednie czasowniki złożone. Pamiętaj, że dwa zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej definicji/
a. BREAK DOWN/b. COME DOWN WITH/c. CUT OFF /d. PUT IN/e. LOOK INTO/f. GET THROUGH
g. COME ON/h. COME UP WITH
install sth connect with somebody on th phone improve or develop sth stop working have an idea disconnect sth

4.Uzupełnij zdania przyimkami:
 She is not very interested _______ books.
 The article was full ________ interesting comments.
 Are you going to apply _________ a job in this bank?
 She is involved ________making sure our equipment is safe to use.
 John is looking forward ________going abroad.
 Have you finished ________ this article yet?
 The thought of finding life on other planets fills me ______ excitement.

5.Uzupełnij zdania formą Future Perfect Simple lub Future Perfect Continuous
1 By 2005 we _____________________________________________________ (live) in London for 14 years.
2 He _____________________________________________________ (write) a book by the end of the week.
3 He ________________________________________ (write) this book for 3 months by the end of this week.
4 ______________________________________________________(finish, you) this project by the next week?
5 We __________________________________________________________ (married, be) a year on June 25th.

6.Uzupełnij zdania odpowiednią formą słów w nawiasach:

 The expansion of the Internet has been highly ___________________________ (benefit).
 Landing on the Moon was an incredible ______________________(achieve)
 They brought out a new _______________________(produce) in this factory.
 Have you found any _____________________(solve) to the problem.
 She made a great _____________________ (discover).
 This is very important _____________________(science) fact.
 They think she is a very ___________________ (create) person.
 I think _______________________ (freeze) vegetables are just as good as fresh ones.
 Scientist have announced a major _________________ (develop) in the fight against cancer.
 Who was the ____________________ (invent) of the aeroplane?


Your grade ____________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.