X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11817

W Krainie Matematyki - scenariusz zajęć matematycznych w kl.III

Temat: W Krainie Matematyki – rozwiązywanie zadań tekstowych, utrwalenie mnożenia sposobem pisemnym.

Cele:
uczeń potrafi mnożyć w zakresie 100 w pamięci
czytać cicho ze zrozumieniem
rozwiązywać zadanie i sformułować poprawną odpowiedź do tego zadania
wykonać polecenie zgodnie z instrukcją
współpracować w zespole

Metody pracy: pogadanka, działania praktyczne, aktywizujące

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
„ bilety” z działaniami matematycznymi
koperty zadaniami tekstowymi
ilustracja zamku z ukrytym skarbem
elementy do ozdoby zamku(obliczenia matematyczne)
skarb – kartonik z napisem „wspaniale”
tarcza rycerska ze zdaniem do dokończenia
kartony do zabawy w „milczka”
klucze z działaniami

czas: 1 godzina


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zabawa w „milczka” na rozgrzewkę
Nauczyciel podaje proste działania matematyczne na mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Dzieci z przygotowanych wcześniej i rozłożonych na ławkach kartoników (0-9) wybierają właściwy wynik i pokazują go nauczycielowi. Nauczyciel sprawdza poprawność obliczeń i podaje kolejne działanie. ( jeżeli mamy dużą grupę albo gdy dzieci pracują mniej sprawnie, to możemy zrezygnować z tej zabawy, aby nie rozciągać zajęć w czasie)

2. Zaproszenie do Krainy Matematyki- zdobywanie biletów
Uczniowie oglądają przygotowaną wcześniej planszę
z namalowanym zamkiem Królowej Matematyki. W zamku brakuje niektórych elementów. Są one wycięte i odwrócone, a widoczne są tylko liczby.
Nauczyciel zaprasza uczniów do Krainy Matematyki. Aby się tam dostać należy zdobyć bilet. Nauczyciel podaje działania na dzielenie w zakresie 100, wybrany uczeń podaje wynik i uzasadnia podając przykład na mnożenie. Za prawidłowy wynik otrzymuje bilet- kartonik, w jednym z pięciu kolorów

3. Podział na grupy wg kolorów na kartonikach
Dzieci grupują się według kolorów kartoników-biletów jakie wcześniej zdobyły.

4. Szukanie kluczy do „skarbu” przez rozwiązywanie zadań
Każda grupa otrzymuje koperty z zadaniami tekstowymi. Grupa, która poprawnie rozwiąże zadanie otrzymuje klucz, ze wskazówką- działaniem, którego wynik pokaże gdzie znajduje się brakujący element zamku ( np. fragment wieży, brama, chorągiew, motyl, itp. ).

5. Bal u Królowej Matematyki
Jeżeli dzieci są znużone nauczyciel włącza muzykę i zaprasza wszystkich na bal u Królowej Matematyki. Dzieci dobierają się w pary i tańczą elementy tańców towarzyskich (opracowanych wcześniej na zajęciach tanecznych lub wf ).

6. Ozdabianie zamku rysunkami z działaniami matematycznymi.
Odgadnięte przed przerwą działania matematyczne to wskazówki, który fragment rysunku ma odsłonić grupa. Przedstawiciele grup podchodzą do tablicy i odwracają wycięte miejsca na planszy, uzupełniając w ten sposób rysunek.

7. Wyjście z krainy Matematyki przez rozwiązanie działań odwrotnych do tych, które ucz. rozwiązywali na początku lekcji.
Nauczyciel dodatkowo odsłania jeszcze kartonik z napisem „skarb”. Uczniowie odczytują ocenę swojej pracy-”wspaniale”

8. Dokończenie zdania na rycerskiej tarczy.
Każde z dzieci otrzymuje kartonik w kształcie rycerskiej tarczy ze zdaniem do dokończenia : „Rozwiązywanie zadań jest dla mnie...”
Następnie nauczyciel głośno odczytuje wypowiedzi dzieci.

9. Podsumowanie i ocena pracy.


Zadania tekstowe do wykorzystania w czasie zajęć:

Zadanie 1
W zamku Królowej Matematyki jedną wielka komnatę oświetlają
132 lampy. Ile lamp zapalono w czasie balu w 4 takich komnatach?

Zadanie 2
Wszystkie Damy Dworu Królowej Matematyki postanowiły uszyć sobie jednakowe suknie na wielki bal liczb. Królowa ma104 Damy Dworu. Ile metrów materiału trzeba zakupić dla wszystkich dam, jeśli na dwie suknie zużyto 8 metrów materiału?

Zadanie 3
Na bal zakupiono 2 pudełka po 135 lizaków w kształcie serca i 3 pudełka lizaków w kształcie sopla, po 144 lizaki w każdym.
Ile lizaków zakupiono na bal?

Zadanie 4
Warowny mur, który otacza zamek ma kształt prostokąta. Dłuższy bok ma długość 72 metry, a krótszy 43 metry. Oblicz jak długi jest mur, jeżeli na jednym z boków znajduje się brama z żelaza, która ma 5 metrów szerokości.

Zadanie 5
Na pierwszy bal przyszło 427 osób, a na drugi dwa razy więcej. Ile osób przyszło na drugi bal?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.