X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11813

"Przeżywamy tajemnice wiary. Rok liturgiczny" - konspekt katechezy

s. Agnieszka Skup
Lekcja religii
Klasa III Szkoły Podstawowej

TEMAT: PRZEŻYWAMY TAJEMNICE WIARY.
Rok liturgiczny.

CEL OGÓLNY: Wprowadzamy w świadome przeżywanie roku liturgicznego, jego następujących po sobie okresów i uroczystości.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• Uczeń bardzo ogólnie wie, czym różni się rok liturgiczny od kalendarzowego.
• Uczeń potrafi wymienić najważniejsze okresy roku liturgicznego.
• Uczeń pragnie brać udział w obchodach okresów i uroczystości roku liturgicznego.

Uczeń z obniżonym progiem wymagań (S):
• Uczeń bardzo ogólnie wie, czym różni się rok liturgiczny od kalendarzowego.
• Uczeń pragnie brać udział w obchodach okresów i uroczystości roku liturgicznego.

Uczeń zdolny (Z):
• Uczeń bardzo ogólnie wie, czym różni się rok liturgiczny od kalendarzowego.
• Uczeń potrafi wymienić najważniejsze okresy roku liturgicznego i do niektórych dobrać odpowiadające im symbole.
• Uczeń pragnie brać udział w obchodach okresów i uroczystości roku liturgicznego.

METODY:
- praca w grupach;
- prace manualne: wycinanie, wklejanie;
- metoda „skarby z kapelusza”;
- metoda ewaluacji: „kciuk”;
- zdania niedokończone;
- piosenka;

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza przedstawiająca rok kalendarzowy;
- diagram roku liturgicznego;
- kartki z diagramem roku liturgicznego do wklejenia dla uczniów;
- koperty z zadaniami dla poszczególnych grup;
- pomoce dla grup: lampion, szopka, Baranek Wielkanocny, pisanka, obrazy, chorągiewki, kartka z rysunkiem krzyża, 4 obrazki - symbole Ducha Świętego, korony, mazaki, nożyczki, klej.
- kapelusz;
- karteczki ze zdaniami do dokończenia;


PRZEBIEG KATECHEZY:
- Modlitwa.
- Powtórzenie wiadomości z ostatniej katechezy.
- Na ostatniej katechezie mówiliśmy o pewnej uroczystości, którą obchodziliśmy w tą niedzielę. Jaka to uroczystość? (Uroczystość Chrystusa Króla wszechświata).
- Podczas tej uroczystości wspominamy bardzo ważną dla nas prawdę, że Pan Jezus jest naszym Królem. Pamiętacie, mówiliśmy, że królowanie Jezusa różni się od tego, co wiecie o królach ziemskich. Według Pana Jezusa, co to znaczy królować? (Królować to znaczy służyć, czynić dobrze).
- Ta uroczystość ma jeszcze jedną ważną rolę, ale o tym dowiecie się za chwilę.


WSTĘP:
- Na początku spójrzcie na planszę przyczepioną na tablicy.
- Co jest na tej planszy? (pory roku, miesiące – cały rok).
- Kto potrafi mi wymienić miesiące we właściwej kolejności?
- Od jakiego miesiąca zaczyna się rok kalendarzowy, a kiedy się kończy?
- Jaki rok mamy obecnie?
- Nie każdy rok jednak zaczyna się od stycznia, a kończy w grudniu, np. rok szkolny.
- W jakim miesiącu zaczyna się rok szkolny i kiedy się kończy?
- Dzisiaj chcę wam powiedzieć także o roku, ale już nie kalendarzowym, ale liturgicznym, czyli kościelnym. Nie wyznaczają go miesiące jak w roku kalendarzowym, ale różne wydarzenia z życia Pana Jezusa, które wspominamy. Czasami są to uroczystości, czy święta jednodniowe, a czasami trwają nawet kilka miesięcy i wtedy nazywamy je okresami roku liturgicznego.
Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu.


ROZWINIĘCIE:
- Część okresów i uroczystości roku liturgicznego już znacie:, np.: Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc. Ale jest ich więcej. Spójrzcie - są przyczepione na tablicy. Przeczytajmy je wspólnie.
Czytają wszyscy z katechetą chórem. Katecheta wskazuje.
Po wspólnym przeczytaniu katecheta krótko je omawia.
- Zapoznaliśmy się z nazwami najważniejszych okresów i uroczystości roku liturgicznego. Teraz zastanowimy się, jakie tajemnice wiary przeżywamy w tym czasie.
- W tym celu będziecie pracować parami, tak jak siedzicie w ławkach. Powstanie w ten sposób 7 grup. Każda grupa otrzyma kopertę, z zadaniem, które grupa musi wykonać oraz rekwizyty czy pomoce.

Nie numerujemy karteczek z poleceniami ani grup, aby dzieci same spróbowały ustalić porządek prezentacji – zgodnie z rokiem liturgicznym.

Polecenia dla grup:
o Jak nazywa się rekwizyt, który otrzymaliście i do czego służy?
o Wybierzcie kolędę, którą wszyscy znacie i przygotujcie się do jej zaśpiewania.
o Otrzymaliście dwa obrazy, które przedstawiają wydarzenia z życia Pana Jezusa. Przygotujcie się do krótkiego opowiedzenia tych wydarzeń -Z
o Wytnijcie z kartki krzyż i przygotujcie się do powiedzenia razem z pamięci modlitwy: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
o Na chorągiewkach wykonajcie napisy: „Jezus żyje! Alleluja!” - S
o Przyklejcie na kartkę otrzymane obrazki – symbole Ducha Świętego i podpiszcie je. U góry napiszcie: „Przyjdź, Duchu Święty!”.
o Nałóżcie sobie korony na głowę i odpowiedzcie na pytanie: Co mamy robić tu na ziemi, aby kiedyś w niebie królować razem z Chrystusem? (Pamiętajcie, że królować to znaczy służyć.) - Z

Katecheta rozdaje koperty oraz pomoce dla grup.
- Po przygotowaniu każda grupa wychodzi na środek i prezentuje wyniki swojej pracy.
Katecheta wskazuje kolejno na okresy czy uroczystości roku liturgicznego, a grupy zastanawiają się, kiedy mają wystąpić i prezentować to, co przygotowały.
ZAKOŃCZENIE:

- Dla utrwalenia i powtórzenia poznanego materiału, uczniowie otrzymują kartki z diagramem przedstawiającym rok liturgiczny. Ich zadaniem będzie wkleić diagram kołowy do zeszytu i uzupełnić brakujące napisy.

- uczniowie zdolni oprócz uzupełnienia trzech napisów będą mieli narysować symbole tych świąt i uroczystości liturgicznych – Z
- uczniowie z obniżonym progiem wymagań będą uzupełniać jeden napis – S
- Praca domowa:
- Pokoloruj schemat roku liturgicznego na podstawie podręcznika str. 73 – 75.
- Z pomocą rodziców pokoloruj schemat roku liturgicznego na podstawie podręcznika str. 73-75 - S

- Powtórzenie – „skarby z kapelusza”.
Kilku uczniów z kapelusza będzie losować zdania, które będą mieli dokończyć.

- Na dzisiejszej katechezie dowiedziałem się, że ...
- Rok wyznaczony przez różne uroczystości czy okresy liturgiczne to...
- Rok liturgiczny rozpoczyna się od...
- Rok liturgiczny kończy Uroczystość ...
- Do Bożego Narodzenia przygotowujemy się podczas...
- Wielki Post jest czasem przygotowania do Świąt ...
- Ewaluacja – metoda „kciuk”.
- Modlitwa.


BIBLIOGRAFIA:
- Podręcznik metodyczny wydawnictwa WAM do podręcznika do religii dla kl. III „Jezusowa Wspólnota Serc”
- Vademecum katechety. Metody aktywizujące, Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Barcińskiego, Kraków – Lublin 2006.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.