X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11789
Przesłano:

Plan pracy z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Klasy IV-VI

Program przeznaczony jest dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną w przebiegu zaburzeń rozwoju somatycznego i motorycznego, z zaburzeniami statyki ciała, zaburzeniami w stanie zdrowia (liczebność zespołu od 5 do osób)

Cel główny:
Wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu.

Plan pracy- rozkład materiału w ujęciu problemowym:
1. Uświadomienie dziecku jego defektu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy.
2. Wyeliminowanie ewentualnych kompleksów spowodowanych uczestnictwem w zajęciach - pogadanki indywidualne i zespołowe.
3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz wzmożenie jego wydolności i sprawności fizyczno- ruchowej.
4. Nauka umiejętności skorygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych, rozciągnięcie grup mięsni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych.
5. Ćwiczenia specjalne hamujące określoną wadę postawy.
6. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.
7. Wyrabianie wytrwałości posturalnej, tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia elongacyjno - wyprostne.
8. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach zbliżonych do życia codziennego automatycznie ( automotywacja), tj.bez udziału ciągłej kontroli świadomości.
9. Ćwiczenia oddechowe:
-nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń,
-zwiększenie pojemności życiowej płuc.
10. Kontrolna ocena postawy ciała.
11. Opracowanie przykładowych zestawów ćwiczeń domowych.
12. Higiena osobista ucznia.


ROZKŁAD MATERIAŁU

A. Gry i zabawy ruchowe

I. Zabawy orientacyjno-porządkowe.
Chód i bieg w różnych kierunkach z omijaniem przyborów i wymijaniem współćwiczących. Zatrzymywanie się na polecenie i sygnały w celu przyjęcia i poprawienia postawy. W czasie zabaw można stosować ćwiczenia stóp jako element wypoczynkowy. Doskonalenie ustawień: parami, w kole, w rzędzie, w szeregu, w rozsypce.

II. Zabawy z elementami czworakowania - stosowane w celu wzmocnienia mięsni odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz pasa barkowego. Chód i bieg na czworakach w rozsypce, w różnych kierunkach, w określonym kierunku, za przyborem, z przechodzeniem pod przeszkodą, na podwyższeniu itp.

B. Ćwiczenia gimnastyczne-prowadzone metodą naśladowczą, zadaniowa i ścisłą.
I. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne.

1.Ćwiczenia szyi i głowy: skłony, skręty, krążenia głowy.

2.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej. Różne formy czworakowania, pozycje Klappa, ćwiczenia ramion, z przyborem i bez przyboru- skurcze, wyrzuty, wznosy, krążenia, pełzanie, poślizgi, podciąganie na ławce, półzwisy i krótkotrwale zwisy, ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym z użyciem 1 kg pilek lekarskich.

3.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i klatki piersiowej.
a) w siadzie skrzyżnym, klęcznym- skłony i opady tułowia w przód bez przyboru i z przyborem,
b) w leżeniu przodem skłony tułowia w tył z zastosowaniem pracy statycznej i dynamicznej, toczenie woreczka, piłki z ręki do ręki, rzuty i chwyty woreczka, ćwiczenia siłowe, przesuwanie i toczenie piłek lekarskich do współćwiczących, na kocach ciąganie przez współćwiczących za pomocą lasek, obręczy, szarf itp.

4.Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzuch.
Różne formy czworakowania, ruchy nóg w leżeniu tyłem, Podnoszenie palcami stóp przyborów i rzuty nimi.

5. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe.
W leżeniu napinanie i rozluźnianie mięśni pośladkowych, unoszenie nóg prostych tuż nad podłoże,w leżeniu na ławce po kloce biodrowe przednie unoszenie nóg do poziomu, nożycowe ruchy nóg w tym położeniu, podnoszenie piłek lekarskich włożonych między stopy.

6.Ćwiczenia stóp.
Chód na palcach, chód z podkurczonymi palcami stóp, chód skrzyżny na palcach po narysowanej linii, skakance, chód gąsienicą, chwytanie palcami stóp różnych przedmiotów i rzuty nimi do określonego celu, zbieranie palcami stóp szarfy itp.

II.Ćwiczenia kształtujące odruch. Nawyk prawidłowej postawy.
Ćwiczenia ogólne i specjalne z przyborem i bez, stosowanie w siadach, staniu, chodzie. Poprawa postawy przez prowadzącego, współćwiczącego. Wykorzystanie momentów wypoczynkowych w czasie ćwiczeń dla poprawy postawy.

III. Ćwiczenia wyprostne.
Mogą być stosowane w siadach, leżeniu, z dodatkowymi ruchami rąk, ze współćwiczącym, w podciąganiu się na ławce, w krótkich zwisach na drabince.

IV. Ćwiczenia oddechowe.
W staniu, chodzie, siadach, leżeniu przodem i tyłem jako ćwiczenia wolne, czynno-dynamiczne ze współpracą ramion oraz przyborami.

V. Ćwiczenia antygrawitacyjne.
Celem ich jest mobilizacja mięśni krótkich kręgosłupa.
W ćwiczeniach stosujemy:
-chody we wspięciu z odpowiednim obciążeniem na głowie,
-w siadach napinanie mięśni z równoczesnym wypychaniem ciężaru głowy ku górze,
-w różnych pozycjach ćwiczenia szyi i karku również z obciążeniem.(woreczki o różnym ciężarze oraz kółka ringo).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.