X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11775
Przesłano:
Dział: Logopedia

Regulamin międzyszkolnego konkursu logopedycznego - gimnazjum

„Mistrz Dykcji”
-międzyszkolny konkurs logopedyczny

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w .....
Koordynatorem jest .....

II. Miejsce, termin i czas przeprowadzenia konkursu
1. Miejsce:Gimnazjum w ...
2. Termin: 9.12.2010
3. Czas rozpoczęcia: godz. 10.00

III. Cele
1. Kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej wymowy i wyrazistej artykulacji
2. Rozwijanie uzdolnień recytatorskich
3. Promowanie pięknej wymowy
4. Rozwijanie twórczych talentów.

IV. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I – etap szkolny – za organizację etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele języka polskiego. Etap szkolny należy przeprowadzić na szczeblu klasy i poziomu, tak by szkołę reprezentowało 3 uczniów ,po jednym z każdego poziomu. W szczególnych sytuacjach szkoła może zgłosić więcej niż trzech reprezentantów.

II – etap gminny – przesłuchanie finalistów. Finaliści będą mieli trzy lub cztery zadania:

1. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie samodzielnie skonstruowanego, trudnego pod względem artykulacyjnym, krótkiego tekstu o długości od 5 do 6 wersów, który wyrecytują.
2. Uczestnicy zaprezentują wylosowany tekst (teksty zostaną przekazane do szkół, gdyby ktoś nie otrzymał - proszę o kontakt).
3. Uczestnicy przeczytają zdania-łamańce językowe.
4. W sytuacji wystąpienia trudności w wyłonieniu zwycięzcy finaliści będą mieli do przeczytania teksty trudne pod względem artykulacyjnym.
VI. Ocena

1. Do oceny pięknej i poprawnej wymowy zostanie powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa
2. Przy ocenie uczestników Komisja szczególną uwagę zwracała będzie na:
dykcję: 0 – 3 pkt,
pomysłowość w tworzeniu tekstu 0 – 3 pkt,
ciekawe przedstawienie wylosowanego tekstu 0-3 pkt
piękne wypowiadanie zdań- łamańców językowych- 0-3pkt

VII. Uwagi końcowe

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po wysłuchaniu przez Komisję wszystkich uczestników.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Etap szkolny winien zostać przeprowadzony w listopadzie.
4. Laureaci I,II,III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe ,wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

VIII. Termin składania zgłoszeń

1. Zgłoszenia należy przekazywać do Pani ... drogą mailową na adres: .....lub telefonicznie pod numer ......do dnia 6.12. 2010 r.
2. Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę, nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza,
- imię i nazwisko opiekuna
- telefon kontaktowy lub adres e-mail.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.