X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11702
Dział: Przedszkole

Przykładowy plan działań wspierających

PRZYKŁADOWY „PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH”

DZIECKO: lat 5

Charakteryzuje się wysokim poziomem funkcji poznawczych oraz dobrą pamięcią. Ma jednak problemy z koncentracją uwagi, szybko się zniechęca, często oczekuje wsparcia ze strony dorosłych a nawet rówieśników. Nagrody i pochwały działają na niego motywująco. Przejawia zachowania asertywne, lecz w sytuacjach problemowych reaguje histerycznym płaczem. W zakresie lateralizacji- ustalona leworęczność, występuje jednak brak precyzji w wykonywaniu czynności manualnych. Słaba koordynacja wzrokowo- ruchowa, ma trudności w orientacji przestrzennej. Dziecko posiada dużą sprawność fizyczną jednak brak równowagi między pobudzaniem a hamowaniem.

DIAGNOZA: Ryzyko zagrożenia nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi

Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej: stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka, ukształtowanie zdolności poziomu pobudzenia i mechanizmów samoregulacji zachowania.

Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania, terapia psychologiczna

Metody pracy z uczniem: elementy metody Dennisona, Gordona, Dobrego Startu, indywidualizacja pracy, dostosowanie działań do możliwości dziecka, metoda zadaniowa, bajko terapia.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi (1)
 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
 kształtowanie gotowości nauki pisania i czytania (14)
Działania wspierające rodziców ucznia:
 konsultacje z rodzicami na temat ujednolicenia działań
 zestaw ćwiczeń dla dziecka leworęcznego
 pedagogizacja rodziców
 udostępnienie literatury dotyczącej tematu np.: „Stymulacja psychoruchowa rozwoju dzieci” E. Waszkiewicz

Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:
 konsultacja z psychologiem na terenie placówki (propozycje ćwiczeń)
 ustalenie wspólnego frontu działania
 warsztaty dla nauczycieli i rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.